Spahija Kozlić* RETORIČKI „TRONOŽAC“ - Pravni fakultet Zenica

Diskrepancija između dijalektike i retorike, koju otvara Platon, kasnije će se manifestirati u vidu nepomirljivosti perenalnog.

Spahija Kozlić* RETORIČKI „TRONOŽAC“ - Pravni fakultet Zenica - Povezano

Diskrepancija između dijalektike i retorike, koju otvara Platon, kasnije će se manifestirati u vidu nepomirljivosti perenalnog.

Spahija Kozlić. Jevrejska broj 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina. ++38732460557 [email protected], [email protected].

Montanjarski ustav kojeg je 24. juna 1793. godine iznjedrila Francuska buržoaska revolucija zauzima veoma značajno mjesto u okvirima držav-.

pozitivno englesko pravo. I pored osporavanja njihovog savremenog zna- čaja i mogućnosti primjene, njihova uloga u izgradnji equity law ostaje nesporna.

U Aneksu I uz Ustav BiH navedeno je 15 međunarodnih sporazuma, među njima pod tačkom 12. i Konvencija o pravima djeteta. Svi navedeni međunarodni sporazumi ...

manjeg BH entiteta, a objašnjeno je i pravo na samoopredjeljenje, i to kao ... i njenim protokolima, direktno primjenjivati u Bosni i Hercegovini i da će.

uprave, tendencija prema ograničenju prinude u upravi i tendencija pre- ... sve veći broj upravnih organizacija u kojima se smanjuje prinuda. Bitan.

E-ČASOPISI (DOSTUPNI U PUNOM TEKSTU) U BOSNI I HERCEGOVINI. 1. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u. Zenici http://prf.unze.ba/v2/anali_tekst.html.

može emitovati dionice različitih klasa, slijedom čega dionice mogu sadr- ... brenik, causing a stock company and shareholders huge losses. This is.

Curriculum vitae. Amra Avdić. © Europska unija, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu. Stranica 1 / 4 ... Materinski jezik Bosanski jezik. Ostali jezici.

Ime i prezime nastavnika/saradnika. Predmet. Ponedjeljak ... Londrc. Historija države i prava BiH I. 12.30-13.15. Prf5. Ass.Delić Demirel. Svi predmeti.

ga, u čemu je i srednjovjekovna Bosna u cjelosti dijelila sudbinu pravnog ... dan segment, rekao bih, uživa nepodijeljeno i bezrezervno prihvaćanje, a.

Asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici na katedri za historiju države i prava. OBRAZOVANJE I. OSPOSOBLJAVANJE. OSOBNE VJEŠTINE. Master studij.

M. Ajduković, Određvanje i oblici nasilja u obitelji, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb. 2000, 11. ... alkohol generiše agresivno ponašanje u porodici.

Ključne riječi: ugovor o licenci, naknada, faktori koji utječu na visinu naknade, paušalna nakanda, tantijeme, uzajamno licenciranje.

8 янв. 2015 г. ... obrazovanja i nauke, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar, Arhiv HNK, Muzej Hercegovine Mostar, Mostar. 2016., 583-588.

definicija UN-a, prema kojoj se organizovani kriminalitet definiše kao ... in flagranti), do hvatanja učinilaca pri podjeli protivpravno pribavljene ...

le ugovor o prodaji nekretnina u usmenom obliku sudska praksa je nastojala ... Prije uvođenja notara u našem pravu kod ovjere ovog ugovora.

SRJ, haško i ženevsko pravo, osnovna načela općeg međunarodnog ... rodne sankcije SRJ zbog neuspjeha vlasti ove države, uključujući i JNA,.

UGOVOR O OSIGURANJU. Sažetak. Osiguranje je privredna (gospodarska) djelatnost u kojoj se subjektima pruža zaštita od različitih opasnosti koje ugrožavaju ...

Research Center, Sarajevo 2016, ISBN 978-9958-834-53-0, COBISS/BIH -ID ... BOSNIA AND HERZEGOVINA Adnan Durakovic Faculty of Law, University of Zenica.

NEKI ASPEKTI PRAVA NA PRAVIČNO SUENJE . ... prije je potrebno razmotriti kakvo zna- ... srednije ili latentno, također podsticaj-.

porijekla), dok je njegov nasljednik podžupan Martin, istovremeno bio i ... naslutiti, npr. uticaj bosanske princeze, kasnije udove kraljice Elizabete: po.

12 окт. 2005 г. ... Oni su tursko civilizacij- ... zlato, a inače je bio žandar, ovdje ga ... Bilo kako bilo, osnovne oznake odnosa.

npr. u slučaju raskida zbog neispunjenja. Na osnovu člana 133. st. 5. ZOO-a sudska praksa zaključuje da se raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti ne ...

Tahir Herenda. © European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu. Stranica 1 / 2. LIČNE INFORMACIJE. Tahir Herenda [email protected].

Šefik Baraković. [Sva su polja u životopisu izborna. Izbrišite sva prazna polja.] Behdžeta Mutevelića 59. 00387 61 906 596 [email protected].

odgovornosti za štetu od dejstva stvari u periodu do donošenja ZOO-a. U ... još od 1879. godine na području Bosne i Hercegovine počeo snagom.

postale pravni izvor koji paralelno sa ZOO uređuje obligacione odnose u. BiH. Prikaz porijekla ovih odredbi iz zakonodavstva EU stavljen je u funkciju.

analizom, razmatranjem i dokazivanjem da je fašizam izraz protivrječno- ... sta koji su na strani Antante 1915. ušli u Prvi svjetski rat.

koje je od više lica u jednom životnom događaju pasivno legitimisano za postavljeni zahtjev koga sud može odbiti tek kada utvrdi da nije osnovan ni prema ...

Dr. Enes Bikić. 5. CURRICULUM VITAE. Prof. Dr. Enes Bikić. Grbavička 70, 71 000 Sarajevo, BiH. +387 32 460 562 [email protected]. WORK EXPERIENCE.

Obavještavaju se studenti II cilklusa studija katedre za krivično pravo da će se nastava iz predemeta Komparativno krivično procesno pravo održavati u ...

Tarik (Džemal) Haverić, rođen 28. marta 1955. u Sarajevu. Radno iskustvo. 2012- Predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici (u zvanju vanrednog ...

Mnogo je toga rečeno o kulturnom genocidu još od 1948. godine, kako ... aktuelizirani, kao što je slučaj sa događajima u Istočnom Timoru3 sedam-.

rada, ukazuje na to da moderno međunarodno humanitarno pravo, u obliku ... elemenata humanitarnog prava u srednjem vijeku te u moderno doba,.

KONVALIDACIJA UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI. U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRPSKE. SAŽETAK. Traganje za odgovorom na pitanje u kojoj je formi ugovor ...

glavne karakteristike ugovora o poklonu i ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života ukazujući na njihove razlike, ali i zajedničku tačku spajanja u ...

Ključne riječi: notar, notarska služba, proširenje ovlaštenja, liberaliza- ... 11 M. Lepušina/K. Senjak, Zbirka propisa o notarima sa stručnim objašnjenjima ...

6 Vidi M. Dika, J. Čizmić, „Komentar Zakona o parničnom postupku FBiH“, Sarajevo, ... stupku (SFRJ), Zakonu o parničnom postupku Federacije BiH (iz 1998.) ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.