analiza rečenice

Na crtu napiši je li u pojedinoj rečenici imenski ili glagolski predikat. ... pjesma / pijesma cvijet / cvjet spisak / popis noč / noć čevapi / ćevapi.

Po sastavu rečenice mogu biti jednostavne ili složene. JEDNOSTAVNE REČENICE ... PREDIKAT je jezgra, glavni dio rečenice, njemu se dodaju ostaju članovi.

NEZAVISNO SLOŽENE. REČENICE. VEZNICI. 1. sastavne rečenice i, pa ,(pak), te, ni, niti, nego i, no i, već i. 2. rastavne rečenice ili. 3, suprotne rečenice.

ZAVISNO SLOŽENE REČENICE (rečenice za vježbu). SUBJEKTNA. 1. Tko traži prijatelja bez mane, ostat će bez prijatelja.

c) uvrštavanjem: Kad gledam film, jedem kokice. Složene rečenice se dijele na: a) nezavisno složene rečenice b) zavisno složene rečenice ...

ZAVISNE REČENICE -- VEŽBA. 1. Upiši veznik između rečenica. Kupio sam hleb ______ doručkovao. Kupio sam sendvič ______ sam gladan.

VEZNICI. ZAREZ. Rečenični niz. Bezveznička rečenica. Uvijek se odvaja zarezom. Sastavna rečenica i, pa, te, ni, niti. Ne odvaja se zarezom, osim.

Ukoliko bismo imali vremena, doći ćemo. Međutim, ako se zavisna surečenica uvodi veznikom kad, onda je i u osnov- noj surečenici obvezatan kondicional, npr.

Uslovne rečenice (Conditional Sentences) su složene rečenice koje se sastoje od dva dela: zavisne rečenice (if-clause) glavne rečenice (main clause).

II tip uslovnih rečenica (2nd Conditional) ... Treći kondicional kondicional prošli( would have + past participle) složeno prošlo vreme( had + past ...

Одреди функцију зависне реченице: Много смо путовали и ... Помени и описи путовања налазе се већ у првим еповима који су нам сачувани, а немачки.

Matematika na dlanu ... DANIJELA I TAMARA SU TJEDNIMA NA DIJETI. DOBRO DOŠLI DRAGI GOSTI! ... DANAŠNJA DJECA I MLADEŽ SU DRUGAČIJI.

1 Formalno nepotpune rečenice. 1.1 Formalno nepotpune rečenice u kojima oblik subjekta nije izrečen, ali je vidljiv iz rečeničnog konteksta nijesu posebno ...

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ...

SINTAKSA – gramatičko ustrojstvo rečenice. PREDIKAT – jezgra rečenice, njen temeljni dio; opisuje radnju, stanje ili zbivanje.

Direktivna dopuna – Wohin + akuzativ ili dativ (Priloška odredba za mjesto ili pravac kretanja, koja dolazi na ... Njemački jezik ima samo četiri padeža.

Rečenice sa obwohl – iako, uprkos tome, bez obzira (što, na to) ... 1. obwohl: Nebensatz (zavisna rečenica ) + Hauptsatz (nezavisna rečenica).

I kondicional. If he stayed, you would see him. – II kondicional. If he had stayed, you would have seen him. – III kondicional.

uzročne (up. 2), ili kao odnosne (up. 3) izrične rečenice. Ove rečenice nisu, dakle, uvek zavisne, a i kad jesu, njihova zavisnost nije zasnovana na.

Za direktan objekat se pita rečima wen ako su u pitanju živa bica i was ako se radi o stvarima. II. Satztypen: Aussage- und Fragesatz. Tipovi rečenice.

Алексић – Милија Станић, Граматика српскохрватског језика за VII разред ... „Кад управни говор претворимо у неуправни, настаје изрична реченица“ (стр. 81.).

Naime, iako njihovo značenje (objasnidbenosti) ne izržava ni jedna od drugih nezavisnosloženih rečenica (sastavnim se iskazuju.

H. Rijeke Nizinske Hrvatske bogatije su vodom od rijeka Primorske Hrvatske i imaju više potencijala za hidroenergetiko iskorištavanje. Točno – Netočno.

Koliko je (sat) i. (tjedan) prošlo? ... Dijete ______ sam ti priĉala da je najbolji uĉenik sada ima slabije rezultate. Je li to ono ... imaju duge noge.

Dvije osnovne vrste rečenica su jednostavne ili proste i složene rečenice, ... 6 Peti, M. Pristup sintaksi višestruko složene rečenice, u: Jezikom o jezik, ...

o vremenskom ili pogodbenom odnosu između glavne i zavisne rečenice; ako na ... Pogodbene rečenice u kojima je uvjet, tj. radnja zavisne rečenice ostva-.

anrufen haben mögen suchen bestellen hören nehmen ... Verbkonjugation von haben / Konjugacija glagola haben - imati. (haben prezent jednina ich habe množina.

rečenice i zaključuju koji rečenični znak treba biti na kraju rečenice: točka, upitnik ili uskličnik. (Prilog 1). Vježbanje.

Alica Arnaut: Složene rečenice i namjerno značenje tivnim izričnim rečenicama, ali su istovremeno i različite od njih. Vo- luntativne izrične rečenice ...

Treba pročitati dio rečenice koji je zadan, te gledajući slike zaključiti ... ZIMI SE NOSE ______ I ______ . ... KAD ______ LUPI O ______, ČUJE SE ZVEC.

Rečenice sa N. 1. Matematika na dlanu. REČENICE SA SLOVOM/GLASOM N. NEMA NIGDJE NIKOGA. NAKITILA SAM SE. NALAZNIK NALAZI. NADZORNIK NADZIRE USTANOVU.

Po tome se zavisne rečenice s tim vezničkim sred- ... tiva i vremenskih odnosa među surečenicama u sastavu nezavisnosložene rečenice.

U nemačkom jeziku, neki veznici utiču na red reči u rečenici. (videti knjigu 4, poglavlje 1.) Predlog. Reč koja određuje odnos između svog.

Rečenice kojima se izražava naredba, zapovest ... a na linijama napiši kakve su te rečenice po značenju: ... Napiši sledeće rečenice u suprotnom obliku.

Sintaksa složene rečenice u savremenom srpskom jeziku ed. by Predrag Piper et al. (review). Ljiljana Progovac. Journal of Slavic Linguistics, Volume 28, ...

Dvodijelne su one rečenice koje imaju subjekt i predikat. (Brat čita). ... U dijaloškom govoru uz izjavne rečenice dolaze i upitne, željne i usklične.

ZBIRNE IMENICE. IMENICE. 31560M-VItord:31560M 2011.02.28. 15:06 Page 24 ... Imenica. Osnovno značenje. Broj. Rod. 31560M-VItord:31560M 2011.02.28.

Zavisne odnosne rečenice u engleskom jeziku: obrada rečenica sa veznikom i bez veznika that kod izvornih govornika srpskog jezika.

Čitanje - rečenice - 3 slova. 1/10. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Rečenice sastavljene od riječi.

Napiši u kojoj vrsti naporednog odnosa stoje nezavisne predikatske rečenice u primeru: Sanja je izuzetno marljiva, dok se za Ivanu to ne može reći.

Uns hat man nicht gefragt, ob wir kommen. nie. Ako je rečenica s dva glagola, konjugirani se glagol uvijek nalazi na kraju rečenice:.

26 нояб. 2020 г. ... Prevedi rečenice sa engleskog jezika na srpski. ... Prevedi sledeće rečenice sa srpskog jezika na engleski.

Šta određuje ličnost / bezličnost rečenice? ➢ Rečenica je (u engleskom) lična ako sadrži (glavni ili pomoćni) glagol u određenom vremenu ili modalni glagol ...

ANALIZA RIBLJA KOST (FISHBONE ANALIZA). Dijagram riblja kost je najjednostavniji i, neki smatraju, najbolji, način analize uzroka problema. Koristi.

Faktorska analiza. Analiza glavnih komponent. Cilj FA. S faktorsko analizo zelimo ugotoviti: Ali so zveze med opazovanimi spremenljivkami pojasnljive z.

Escherichia coli,. Koliformne bakterije,. Enterokoke. Javna česma Hum Miladije. Odgovara. Ne odgovara. Koliformne bakterije,. Enterokoke.

trijezan. 5. Od sljedećih imenica oblikuj glagole ili pridjeve: prijekor prijelaz prijedlog. కుడు prijelom. 6. Od sljedećih riječi složi.

AST, ALT, Urin mikroskopski sa vađenjem krvi ... organizmu proporcionalno koncentraciji glukoze u krvi. • da odredimo Insulin i C Peptid (hormonalno ...

NEZAVISNE REČENICE. Srednja škola. JU Srednja stručna škola, Bijelo Polje. Razred, odjeljenje. Četvrti razred, IV3. Profesor. Zagorka Rakonjac. Tip časa.

Kvantitativna kemijska analiza ima zadaću odrediti količinu spojeva ili elemenata koji ... Rezultati kvantitativne kemijske analize temelje se na.

20 мар. 2008 г. ... 3.4 Uporaba dvojnega in trojnega integrala v geometriji in fiziki . ... in y = h(t) pa sta parametricni enacbi krivulje, npr. enotska ...

14 дек. 2015 г. ... može li trgovačko društvo biti likvidno, a da nije solventno? • najčešće korišteni omjeri likvidnosti: a) tekući omjer.

ANALIZA PODATAKA. OSNOVE ANALIZE PODATAKA u naučnim istraživanjima. Prof. dr Jasna Soldić-Aleksić. Ekonomski fakultet, Beograd, ...

Pogojno povprecje in regresijska premica. Linearni regresijski model. Regresijska analiza. Regresijska analiza. Pogojno povprecje in regresijska premica.

Ako je funkcija f konveksna, a tzv. dopustivi skup S konveksan skup, onda se dobija problem konveksnog programiranja (konveksne optimizacije).

Klaster analiza vrši grupisanje jedinica posmatranja u grupe ili klase tako da se slične jedinice nađu u istoj klasi (klasteru).

termine „multivarijantna“analiza, ali možda ... diskriminaciona analiza, kanonička analiza, ... Diskriminacija-jedan od ciljeva diskriminacione analize.

-aparat kojim se registruju akcioni ... Zašto nije dovoljno snimati EKG iz samo jednog odvoda? ... od 1 mm je značajan patološki nalaz. • Trajanje: do 0,25s.

Organizacije najčešće raspolažu sa mnoštvom podataka, do kojih dolaze na ... Ključne reči: Analiza podataka, metoda analize, poboljšanje, procesi rada, ...

Koeficijent obrta kupaca. ◦ Koeficijent obrta zaliha. ◦ Koeficijent obrta dobavljaca. ◦ Koeficijent obrta ukupnih obrtnih sredstava.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.