antonija horvatek

To: [email protected]. Sent: Tuesday, December 20, 2016 7:31 PM. Subject: Podrška. Učiteljica sam matematike 30tak godina u OŠ Vladimira Becića u Osijeku.

Broj se još naziva i Ludolfov broj, a označava omjer između opsega kruga i njegovog promjera. To je iracionalan broj i jedna od najvažnijih matematičkih ...

Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Brojevi 1 - 10. ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥. Page 2. Brojanje do 10.

križaljku za ponavljanje cjeline „Djeljivost prirodnih brojeva“ objavim na svojim web stranicama. Antonija Horvatek http://public.carnet.hr/~ahorvate ...

DIO - oplošje kugle (površina sfere). Prva osoba koja je otkrila kako se računa oplošje kugle bio je jedan od najgenijalnijih umova u ljudskoj povijesti, ...

Realni brojevi, 8. razred - ponavljanje (grupni rad) i ispit znanja. 1/6. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/.

Matematika na dlanu ... Spada li to u gradivo matematike ili fizike (ili oboje)? ... Naići ćete i na formule iz matematike i na formule iz fizike,.

Matematika na dlanu ... DANIJELA I TAMARA SU TJEDNIMA NA DIJETI. DOBRO DOŠLI DRAGI GOSTI! ... DANAŠNJA DJECA I MLADEŽ SU DRUGAČIJI.

Na tri je police složeno ukupno 48 knjiga. Ako bi se 5 knjiga premjestilo s druge na treću policu, onda bi na prvoj i drugoj polici bio isti broj knjiga, ...

Samoglasnik do samoglasnika. 1. Matematika na dlanu. SAMOGLASNIK DO SAMOGLASNIKA. (podvučene su riječi koje imaju dva para uzastopnih samoglasnika).

Mjerenje kutova. 1/6. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Mjerenje kutova. Kako učenike naučiti mjeriti kutove, ...

Djeljenik je 90, a djelitelj 9. Koliki je količnik? 8. Djelitelj je 5, a količnik 9. Koliki je djeljenik? 9. Množenik je 8, a množitelj 9.

DAN - NOĆ ili BROJNIK - NAZIVNIK. Ovo je opis igre koja može pomoći učenicima da brže i lakše zapamte koji je broj u razlomku brojnik a koji nazivnik.

Web domaćin: Matematika na dlanu,. Platonova tijela, 3/8. K. Vučić. TETRAEDAR. HEKSAEDAR. OKTAEDAR. DODEKAEDAR. IKOSAEDAR ...

Eulerova formula. Ovo je materijal koji možete staviti na pano u matematičkoj učionici. Radi se o Eulerovoj formuli koja nije.

Natalija Radotović-Maksić. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Kodirani dan broja π. Autorica materijala: Natalija Radotović-Maksić.

DIO – Kugla i sfera. Za kuglu ste čuli još u nižim razredima osnovne škole, a predmeti oblika kugle nalaze se svugdje oko nas. Ovo su samo neki od njih.

Kako u kvadrat smjestiti brojeve, pa da on bude magični kvadrat? Odgovor možete pronaći na sljedećim stranicama. Ujedno, na kraju ovog materijala nalaze se ...

Kvadrilijun. 24. 1. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. Kvadrilijarda. 27. 1. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. Kvintilijun.

Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 dm. 2. Kvadratni decimetar: Kvadratni centimetar: 1 cm. 2. 1 dm. 1 dm. 1 cm. 1 cm. Page 2 ...

Kako ja obradjujem prosirivanje razlomaka? Nakon naslova "Prosirivanje i skracivanje razlomaka" krenemo na primjer u vezi prosirivanja (prije zapisa same ...

Mnogi učenici već i puno prije 7. razreda nauče računati prosjek ocjena. ... "Izračunaj bez kalkulatora: a) 7.6 · 2.09, b)…",.

Izračunaj opseg kvadrata čije su stranice duge: a) 12 cm, b) 56 mm. 37. Izračunaj opseg paralelograma čije su stranice duge: a) 2 dm i 17 mm,.

razredne nastave http://www.razredna-nastava.net/ . Velika većina sličica u ovom dokumentu je iz Microsoftove bogate zbirke slika.

Središnji i obodni kut. Definicije: Pazi! Zadatak 1.: a) Nacrtaj kružnicu k sa središtem S i istakni neki kružni luk MN . Nacrtaj jedan središnji kut nad ...

U sljedećim zadatcima treba ispod svake sličice podcrtati ili zaokružiti riječ koju prikazuje slika. 2.Pronađi i zaokruži zadano slovo u riječima.

koristeći se kovanicama ili novčanicama od 2 kn, 5 kn i 10 kn? ... Dakle, kovanica od 2 kn ima 0,5,10,15,20 ili 25. 2 boda. Svota koju čine kovanice od 2 kn ...

slično kao što u 1. razredu uče pisati latinična slova - cijeli red isto slovo. ... Pisanje nekih grčkih slova - vježba ... Koristeći grčka slova, zapiši:.

Što je visina trokuta? ... A jesmo li kad čuli koja je formula za površinu trokuta? - Nismo. ... a) jedna stranica duga 5 cm, a visina na nju 7.3 cm.

Korijeni i potencije na kalkulatorima. Veći dio cjeline (a možda i cijelu cjelinu) "Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje" obrađujemo bez kalkulatora.

Podsjetnik – cijeli brojevi. - 8. + 219. 64. 52 = +52. Zbrajanje cijelih brojeva: 1. Brojeve jednakih predznaka zbrajamo tako da: - predznak prepišemo.

Poštovani! Pozdravljam promjene u našem školskom sustavu te svima koji sudjeluju na bilo koji način čestitam na trudu i hrabrosti da se uhvate u koštac s ...

Redoslijed računskih operacija. 1/6. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Redoslijed računskih operacija.

Mjerne jedinice za površinu su: - kilometar kvadratni ( km. 2. ) - metar kvadratni ( m. 2. ) - decimetar kvadratni ( dm. 2. ) - centimetar kvadratni ( cm.

Mjerne jedinice za duljinu. Ovaj materijal možete koristiti po želji, a jedan mogući način je da zadatke sa sljedeće stranice s učenicima rješavate na satu,.

Puzzle - tablica množenja. Ove materijale možemo iskoristiti na: - dopunskoj nastavi za uvježbavanje tablice množenja. - redovnoj nastavi s učenicima koji ...

nazive brojnik i nazivnik, te prošlu rečenicu iskazati i pomoću njih. I u vezi ovih zadataka trebamo se prisjetiti i primjera iz života, npr.

To je glodavac koji podsjeća na mrmota. Veličine je svinje. Pod zemljom kopa prostrane jazbine čime nanosi štetu poljoprivrednicima u Australiji.

TESTOVI. MATEMATIKA. 5. RAZRED za samostalnu provjeru znanja ... Antonija Horvatek, Matematika na dlanu, www.antonija-horvatek.from.hr.

1. dio čine one riječi u kojima svi slogovi imaju po 2 slova (npr. KACIGA,. SALAMA,...). 2. dio čine trosložne riječi koje imaju barem jedan slog od 3 slova ...

5 мар. 2004 г. ... Zadaci za općinsko-gradsko natjecanje učenika ... Za prirodan broj ni danu funkciju ſ vrijedi: f(n+1) = 1 – f(n.)?.

zbrajanje razlomaka ima nekoliko podslučajeva na koje se trebamo osvrnuti, ... i Sketchpad datoteku "Razlomci-racunanje napamet.gsp" koja slikovito.

dopunskoj nastavi za uvježbavanje tablice dijeljenja ... Izrežite tablicu sa zadacima po njezinim rubovima i zalijepite je za pozadinu slike (tj. za.

Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Proširivanje i skraćivanje razlomaka. 26. Sljedeće razlomke skrati sa zadanim brojem:.

broja. Tako|e, mnogo vremena je bilo potrebno da bi ~ovjek koji ... nije ni{ta drugo nego navo|enje rije~i bez smisla i zna~enja kao. {to je, na primjer:.

Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 / 4. Kvadriranje - DZ. Ovdje su zadaci koje učenicima zadajem za zadaću.

Matematika 5 razred materijali i zadaci. Antonija Horvatek. June 21st, 2018 - Udžbenik Petica 5 Ovdje možete na?i udžbenike iz matematike Petica za.

Ako decimalni broj na zadnjim decimalnim mjestima ima nule, te nule možemo ... potpišemo decimalni broj ispod decimalnog broja tako da decimalna točka.

Ostatak nikad ne može biti veći od broja s kojim dijelimo. Prema tome, kad dijelimo s 5, ostatak može biti 0, 1, . 3.) 50 : 5 = 4.) 38 : 5 = 7 i ost.

Učenici 5. razreda u pravilu nisu presigurni kako se zapisuju brojevi veći od milijuna (nisu to ni učili u nižim razredima),.

b) Pomoću razlomka i postotka izrazi koji dio od ukupnog broja utakmica je ta momčad izgubila. 2.) Postotkom izrazi koji dio kruga je obojan:.

Decimalni zapis racionalnog broja. Zadatak 1. Sljedeće racionalne brojeve zapiši u obliku a) neskrativog razlomka b) decimalnog broja . Zadatak 3.

Trebamo li se igrati na satu matematike? ... se igrati “natjerala” dopunska nastava u 5. ra- ... obican “Cˇovjece, ne ljuti se!”, s tim da polja.

Treba pročitati dio rečenice koji je zadan, te gledajući slike zaključiti ... ZIMI SE NOSE ______ I ______ . ... KAD ______ LUPI O ______, ČUJE SE ZVEC.

Obrnuto proporcionalne veličine - uvod. Antonija Horvatek. 1/5. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Obrnuto proporcionalne veličine - ...

Računanje napamet - listići za uvježbavanje. Ovo su materijali pomoću kojih učenici ... oduzimanje brojeva većih od 100 (napamet),. ➢ tablicu množenja,.

Plakat - crtanje paralela i okomica. Ideju za izradu ovakvog plakata preuzela sam iz udžbenika za 3. razred osnovne škole Matematika 3 od Zvonimira Šikića i ...

Najmanji zajednički nazivnik. Antonija Horvatek. 1/2. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Pronalaženje najmanjeg zajedničkog ...

Domino pločice. Objava: Jelena Andrijić. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. D O M I N O P L O Č I C E. Prethodnik i sljedbenik ...

Autorica: Zdravka Đurđević. Objava: Antonija Horvatek, Matematika na dlanu, http://www.antonija-horvatek.from.hr/. CRNA KRALJICA. Priča, legenda, činjenice.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.