benzoil peroksid

Anahtar kelimeler: İzotiyosiyanat, Amin, Pirimidin, Tetrazin. THE REACTIONS OF DIMERYZATION WİTH 1-AMINO-5-BENZOYL-4-PHENYL-1H-PYRIMIDINE-. 2-ONE/-THIONE.

Vodikov peroksid, vodna raztopina. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Uporaba:.

sem bil, ko sem še civilno služil na oddelku za nego in slišal šumenje vodikovega pero- ksida, ko so se z njim čistile rane (na primer pri dekubi- tusih).

7 апр. 2020 г. ... 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Identifikacija tvari. Vodikov peroksid. Broj proizvoda. 1A8Y. Broj registracije (REACH).

29 апр. 2016 г. ... 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Identifikacija tvari. Vodikov peroksid 30 %, za sintezu, stabilizirano. Broj proizvoda.

22 янв. 2016 г. ... 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Identifikacija tvari. Vodikov peroksid 35% čist, stabilizirano. Broj proizvoda.

1.1. Identifikacija hemikalije. Identifikacija supstance. Vodonik peroksid. Broj artikla. 1A8Y. Registarski broj (REACH) nije relevantno (smeša).

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.