brojne imenice

Promena imenica po padežima zove se deklinacija. U srpskom jeziku postoji sedam padeža za jedninu i množinu: nominativ, genitiv, dativ,.

sistema je prema odnosu cifre i njenog mesta u zapisu broja. ... koristimo, takozvane arapske cifre, kao i simbol za nulu potiču iz Indije.

11 нояб. 2021 г. ... Tragedija u lovu područje Grubišnoga Polja zavila u crno. 45- GODIŠNJI OTAC TROJE ... Zavoda za javno zdravstvo u Daruvaru, Garešnici,.

kod zubara oboje dobiti. Šta Vi zelite? brdski sir ... sanjati tropfen (22) tun učiniti. Was kann ich für Sie tun? (2) Sta mogu da učinim za Vas?

ЗБИРНА ИМЕНИЦА. 1. Подвуди збирне именице у следећим реченицама: - Шарено цвеће се расцветало по парковима широм града. - Деца су сакупила пруће и заложила ...

Imenice su promenljive vrste reči koje imenuju bića, predmete i pojave. Gramatičke kategorije imenica su: • broj, padež – morfološke. • rod – klasifikaciona.

I deklinacija – imenice uglavnom ženskog roda, u genitivu ... II deklinacija – imenice uglavnom muškog i srednjeg roda, u ... Rečnički oblik imenica.

Zbirne imenice tvorimo pomoću sufiksa i . Kod zbirnih imenice može doći do glasovne promjene koju zovemo . Npr. U zbirnih imenica na –ad krati se skup ije u ...

susjeda i lajući ih je probudio. On će biti glavni čuvar kuće kad baka za Božić otputuje u. Zagreb. 2. Napiši jesu li ove imenice u jednini ili u množini.

upala bronhija. GASTRITIS,-ITIDIS,f.-zapaljenje sluznice želuca. PHARYNGITIS,-ITIDIS,f.-upala ždrela. LARYNGITIS,-ITIDIS,f.-zapaljenje grkljana.

GLAGOLI I IMENICE - PONAVLJANJE. 1.PODCRTAJ GLAGOLE: Na livadi cvate cvijeće. Mali kos veselo cvrkuće i leti oko voćke. 2.PODCRTAJ IMENICE:.

Razlikujemo dva glagolska pridjeva: Glagolski pridjev radni ili aktivni | kazuje da subjekt radi, vrši radnju. Glagolski pridjev trpni ili pasivni.

IMENICE PRVE DEKLINACIJE amīca, -ae f. – prijateljica filia, -ae f. – ćerka discipula, -ae f. – učenica puella, -ae f. – devojčica femina, -ae f. – žena.

Univerzitet u Beogradu. Filolo{ki fakultet. Nenad B. Ivanovi}. Apstraktne imenice u srpskom jeziku. (tvorbeni i semanti~ki aspekti) magistarski rad.

3 Izvedene apstraktne imenice, koje u srpskom jeziku nastaju sufiksalnom tvorbom od ... ЗНАЧЕЊЕ. ↓. Imenice na -ota. Imenice na -o}a. Љ. О. -. ПОЗИТИВНА.

Odredite rod sledećih pluralia tantum imenica: vrata, naočari, usta, sanke ... Po čemu se razlikuje deklinacija imenica muškog roda koje označacaju bića od ...

pojmove svastika, zaova, jetrva i snaha daje samo jednu sintagmu: sister in low. Turski, kazaški, uzbečki, i turkmenski imaju potpuno različite le-.

NASTAVNA JEDINICA: Imenice i glagoli- ponavljanje. Na početku provjeri točnost jučerašnje domaće zadaće. IMENICE: čičak,ivančica,ljepotica,lica,vrat,lati ...

Countable & Uncountable nouns (Brojive i nebrojive imenice). Postoje imenice koje se odnose na predmete i pojave koje se mogu i one koje se ne mogu.

Kao imenica može se upotrebiti sa članom, pridevom, može da ima funkciju subjekta i objekta u rečenici: ... глаголска именица. Користи се после:.

Kako pišemo opće i vlastite imenice? 2. U rečenicama podcrtaj imenice, a zatim ih upiši u tablicu. Imenice koje se ponavljaju više puta napiši jedanput.

Podcrtaj sve imenice u odlomku iz priče " Vjetrovi " Zvonimira Baloga . ... PODCRTANE IMENICE SVRSTAJ U ROD KOJEM PRIPADAJU. MUŠKI ROD: ...

... predlozi, veznici, prilozi, pridevi. 1. 1.der / die / das – određeni član. 2. und (veznik) i. 3. sein (glagol) biti + pomodni glagol. 4. in (predlog) u.

Imenice su riječi koje imenuju bića, stvari i pojave. Dijelimo ih na opće i vlastite. Gramatičke osobine imenica su rod, broj i pade . Vlastite imenice.

U priči najprije podcrtaj imenice, a zatim ih ispiši u stupac – opće i vlastite. *mala pomoć – krije se 6 vlastitih imenica i 13 općih.

U sledećim rečenicama pronađi i podvuci imenice koje: ... Vlastite imenice su ... VLASTITE. MUŠKI ROD. ŽENSKI ROD. SREDNJI ROD. 2.Napiši ove imenice u ...

IMENICE- riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave. GLAGOLI- riječi kojima označavamo radnju, stanje i zbivanje. PRIDJEVI- riječi koje odgovaraju na ...

broja (množina i jednina): jedan, jedna, jedno, jedni, jedne, jedna. ... Deklinacija dva, dvaju, dvama itd. vrijedi za muški i srednji rod, dvije za ženski, ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.