emg preiskava v mariboru

4 мая 2020 г. ... posebnih žilnih katetrov ugotavlja električno aktivnost srca in morebitno prisotnost aritmij. Najpogosteje se v okviru istega posega opravi ...

Izraz endemija (ang. endemic) pomeni prisotnost visoke incidenčne stopnje bolezni na določenem geografskem območju ali skupini prebivalstva.

12 окт. 2017 г. ... Preiskava z magnetno resonanco (MR) je tehnika pregledovanje človeškega telesa z uporabo magnetnega polja, radijskega signala in računalnika ...

DVOJNA TRANSKRANIALNA ULTRAZVOČNA PREISKAVA ZNOTRAJLOBANJSKIH ARTERIJ (BARVNI TCD). Namen pregleda je ugotoviti stanje znotrajlobanjskih arterij: srednje, ...

6 дек. 2014 г. ... obdana s prostatoliti, polna puščica – za rak prostate sumljivo hipoehogeno področje. ska mešička sta od okolice dobro omejeni.

Mutacije DNA so lahko vzrok za genetske bolezni. Mutacije lahko spremenijo strukturo in število kromosomov, govo- rimo o »kromosomskih aberacijah« oziroma ...

27 мая 2011 г. ... Strokovno srečanje Združenja pnevmologov z naslovom. Preiskava pljučne funkcije in plinska analiza arterijske krvi so omogočili: Nycomed.

Maribor was first mentioned as a castle in 1164, as a settlement in 1209, and as a ... Konrad I (1106-1147) rebuilt the castle on the Castle Hill, ...

Cesija oz. pogodbeni odstop terjatve je pogodba pri kateri dosedanji upnik ... 7 ANGLEŠKA DEFINICIJA: Factoring - the selling of a businesses accounts ...

projekta Maribor je svoboden, 70. obletnica osvoboditve Maribora, ki ga je koordiniral Muzej narodne osvoboditve v Mariboru.

6 июн. 2008 г. ... 3.1.1 Fiziolołka ali embrionalna dormanca. 12. 3.1.2 Naravna ali ovojnićna dormanca. 13. 3.1.3 Semena s kombinirano dormanco.

Informatika in tehnologije komuniciranja, oblikovanimi v skladu z. Bolonjsko deklaracijo. Fakulteta izvaja tudi interdisciplinarni univerzitetni študijski ...

1 апр. 2020 г. ... Saškem je poškodovanih zaradi poljske voluharice. Predvidevali so, da se bo populacija poljske voluharice povečala,.

Commerce and Industry of Štajerska, Slovenia) & Vilma Ducman ... (λ = 1.54 Å) at a voltage of 45 kV and a current of 40 mA, in the 2θ range from 4°.

Splavarstvo kot poseben način transporta lesa je zahtevalo svojevrstno tehnologijo in organizacijo dela. S splavi so prevažali večje količine lesa različnih ...

Dragica Haramija, red. prof. dr. ... Darinka Verdonik, asist. dr. ... Darinka Verdonik, izredna profesorica, Univerza v Mariboru, Fakulteta za.

Pravni fakultet, Domovinskog rata 8, 21000 Split, Hrvatska, ... odobrenje za samostalni rad, specijalizacije u granama zdravstvene ... poliklinike i sl.

Schritte zur Arbeit am langen Zügel, b. d.):. - je osnovni položaj vodnika konja diagonalno, poleg konja na notranji strani ob korenu repa ali rahlo za njim ...

Podpisani Gregor Lugarič, rojen 19. 8. 1984, študent Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, študijskega programa biologija in kemija,.

23 сент. 2016 г. ... Ključne besede: Turingov test, intencionalna zavest, fenomenalna zavest, miselni eksperiment kitajska soba, argument iz znanja ...

Pridobivanje in uporabljanje strokovne in znanstvene literature;. • Uporabljanje metodologije znanstvenega raziskovanja določenega strokovnega področja;.

UNIVERZITET U MARIBORU, Slomškov trg 15, SI - 2000 Maribor, koga zastupa rektor ... "Logistika sistema" Fakulteta za logistiku Univerziteta u Mariboru i ...

10 июн. 2015 г. ... V času zadnjih dveh metropolitov iz dinastije Petrovićev, Petra I. in Petra II., je teokracija v Črni gori doživela svoj vrhunec.

PREDGOVOR. "Risk is like fire: if controlled it will help you; if uncontrolled it will rise up and destroy you.1". Theodore Roosevelt.

(Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo). Za posamezno fakulteto vpišemo pri "Oznaka" predpisano oznako, pri "Ime" ime univerze in pri.

GAMETOFIT: t.i. protalij, majhen, pogosto steljkast, zelen ali mikotrofen, z enoceličnimi rizoidi ter številnimi arhegoniji (1-3 vratne kanalne celice) in ...

homogenizacijo zmesi z ustreznim razmerjem zrna agregata in cementa. Za doseganje teh ... je povečanje stroškov (po m3) zaradi večje porabe cementa ...

skladenjskega vidika je za govor značilen predvsem velik vpliv nem{kega ... Prednaglasni polglasnik je nastal po redukciji i, e in Å zlasti v ...

10 мар. 2021 г. ... In: Djeca i mladež u svijetu umjetnosti / Ivon,. H. (ed.). Split: Centar za interdisciplinarne studije ... Osijek: Gradska tiskara Osijek.

6.2 Mikrobiološka fermentacija (kinetika) ... (biologija in kemija) in tehničnih (kemijska tehnika, ... Kemijska reakcijska kinetika.

Reka Drava vas spremlja ob kolesarskih užitkih in naporih od mejnega prehoda Libeliče oz. Viča do Maribora ali še naprej do Ptuja in Ormoža - v skupni ...

16 окт. 2011 г. ... vi{je{olski {tudijski program – Vzgojitelj pred{olskih otrok, ... iz glasbenozgodovinskih predmetov Manico [pendal ter vi{jega preda-.

Ključne besede: metode kontracepcije po porodu, zdravstveno vzgojno delo, medicinska sestra, dispanzer za žene, patronažna služba.

(vaginoplastika), oblikovanje klitorisa (klitoroplastika) in oblikovanje malih in velikih sramnih ustnic (labioplastika) ter druge operativne posege, ...

9 дек. 2019 г. ... temperamenta v njegovem čustvenem in socialnem prilagajanju. ... vrste šol. ... Sanson in sodelavci (2004) temperament opredeljujejo kot ...

Požar ali gorenje je kemijska reakcija, v kateri snov reagira s kisikom in se ... uporabljamo serijo vprašanj tipa »Kaj se bo zgodilo, če odpove npr.

najpomembnejših cerkva na Slovenskem za posamezna slogovna obdobja. ... Gotika se kot slog v arhitekturni umetnosti na Slovenskem uveljavlja od sredine.

Re–ujemo sistem nelinearnih enaHb za simulacijo turbulentne g a ... inmenirji in g eofiziki ( H ä rtel, [49]). ... du–ili s P iomellijevo.

Viktor Tilgner: Poprsje Franca Jožefa I. Za cesarjevega favorita med kiparji je veljal. Viktor Tilgner. V propagandne namene je.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.