epigrafika

Římská epigrafika. Chronologické rámce latinské epigrafiky jsou obtížně přesně vymezitelné a vždy závisí na vytvoření římské moci v té které části impéria.

Epigrafika w Małogoszczu XVI–XVIII w. Pod pojęciem zabytków epigraficznych rozumie się inskrypcje wykonane w materiale twardym bez użycia zwykłego narzędzia ...

H. Mehmed Handžić: Sarajevo u turskoj pjesmi, ... ski podaci o Mejliji, 2 Mejlijina epigrafika i 3 ... vih pjesama i natpisa koji su nam se sačuvali,.

Antická epigrafika je kupříkladu na jedné straně studována jako jednota epigrafiky latinské, řecké, etruské, maloasijské a papyrologie, na straně druhé je z ní ...

Grčka epigrafija (najraniji grčki natpisi, vrste natpisa, primjeri). 5. Grčka kolonizacija istočne obale Jadrana i najraniji grčki natpisi na našoj obali.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.