evolucijska teorija

15 апр. 2020 г. ... Napiši naslov v zvezek: EVOLUCIJSKA TEORIJA. Najprej preberi učbenik na strani 70-72. Odgovori na vprašanje: Kaj je evolucija?

upoštevati polimorfizem na večjem številu genov. Prav tako pomembne beljakovine evoluirajo počasneje kot manj pomembne. Polimorfizem DNA pomeni, da so.

Evolucijska psihologija ta ista področja proučuje in razlaga z vidika evolucijske misli. Osnovna ideja pravi, da je naša vrsta rezultat evolucije.

jedina alternativa neznanstveni kreacionizam. U prilog ovoj tvrdnji Rupke piše: Alternativni put ili drugi smjer ne postoji – čak nije moguć.

Mala ptica koja ne može izbjeći parazitizam ( ne može izbaciti jaje iz ... U slučaju kukavica, domaćin ne dobiva ništa (kukavica izbaci jaja i mlade.

Specijalna teorija relativnosti. Ajnštajn. 1905. godina ... POSTULATI SPECIJALNE TEORIJE RELATIVNOSTI. ⇨ postulat relativnosti kretanja.

Spektralna teorija grafova je deo teorije grafova u kojem se grafovi pro- ucavaju uz pomoc sopstvenih vrednosti razlicitih matrica koje se pridruzuju.

biokemijska evolucijska hipoteza (življenje je nastalo v spontanih razmerah 4.5 milijarde let nazaj). *Abiogeneza – nastanek življenja iz nežive narave ...

Darwinova teorija prirodne selekcije polazi od uvjerenja da u živom svijetu ... Prva je teorija evolucije općenito, tj. uvjerenje da biološke.

10 апр. 2020 г. ... Po- ruku koja je odzvanjala danima poslala je ... blaži klinički tijek bolesti i da uglavnom prođu neopaženo. Pri tom je vjerojatno da.

gornjih tokova reka crnomorskog, egejskog i jadranskog sliva. ... Reke Srbije otiču u tri mora, tako da se može reći da Srbija predstavlja.

Molekulska orbitala je slična atomskoj, ali se rasprostire po molekulu. ... + atomska orbitala A je ΨH1sA a B označava atomsku orbitalu ΨH1sB , N je ...

Ključne reči: socijalna kognicija, teorija uma, psihički poremećaji. Socijalna kognicija. Socijalna kognicija podrazumeva kognitivne procese namenjene ...

SUKLADNOST TROKUTA. 6.2.1 Općenito o sukladnosti trokuta. 6.2.2 Prva konstrukcija S-S-S. 6.2.3 Druga konstrukcija S-K-S. 6.2.4 Treća konstrukcija K-S-K.

Teorija grafova. 2. 2. Osnovni pojmovi u teoriji grafova. Graf je matematički objekt čiju ćemo definiciju navesti malo kasnije u ovom poglavlju, a.

nežnosti na katerem so vse judo tehnike snovane. Temeljita fizična dejavnost. Judo je temeljita borilna veščina, ki zahteva fizično aktivnost. Vadba judo ...

Newtonov zakon gibanja smo navajeni videti v obliki: F = m a. (A.1). Z besedami pa ga lahko povemo tudi takole: Telo, na katerega ne deluje nobena sila,.

TEORIJA IGARA. Podjela igara: (A) Po načinu kako agenti odabiru akcije. 1. Strateške igre ili igre u normalnom obliku. (engl. strategic games; games in ...

Ako plin adijabatski stlačimo :a) plin obavi rad b) na plinu je izvršen rad c) plin predaje okolini toplinu ... Navedi primjer za jedan adijabatski proces.

Aksijalno naprezanje i savijanje su dva nezavisna naponska ... Fizičko značenje elemenata matrice krutosti aksijalno napregnutog.

20 мар. 2013 г. ... krivulja indiferencije, to je nagib krivulje strmiji, zato što povećanje konzumacije dobra 2 vodi ka smanjenju njegove granične korisnosti, ...

TEORIJA GRAFOVA. Page 2. Osnovni pojmovi. Graf = skup čvorova i bridova. Komponente i povezanost. Page 3. Usmjereni i neusmjereni grafovi.

TEORIJA SUSTAVA. 3.1. SUSTAVI. Sustav je općenito skup elemenata i podsutava koji su međusobno povezani i djeluju jedan na drugi element ili podsustav.

•Podatak je često korišćen termin u informatici,za koji postoji više definicija a) Podaci su sirove, nerealizovane činjenice, brojke i događaji koji.

tobulinimas, tad šiame darbe remiamasi Anselm Strauss atstovaujama grindžiamąja teorija, nes visų šiuo metu egzistuojančių grindžiamosios teorijos linijų ...

MOMIR S. TIHOMIROVIC. GEJDZ TEORIJA. I. FIZIKA ELEMENTARNIH CESTICA. - DIPLOMSKI RAD -. MENTOR: DR MILAN NIKOLIC. KULA-NOVI SAD, MAJ-JUH 1991.GOD ...

OSMINKA / traja ½ dobe osminska pavza / traja ½ dobe. ŠESTNAJSTINKA / traja ¼ dobe dve osminki lahko zapišemo tudi tako, da sta zastavici.

Igre u zavisnosti o tomu da li igrači meĎu sobom komuniciraju i dogovaraju se ili ne. - Kooperativne igre. - Nekooperativne igre.

Kategorički silogizam je argument (zaključak) koji se sastoji iz tačno tri kategorička suda. (dve premise i konkluzije). U ova tri suda javljaju se tri ...

zlasti s pojmom reifikacija (postvaritev, opredmetitev, popredmetitev). Razmerja med ljudmi bi lahko bila čustvena, ustvarjalna, človeška, vendar niso.

POOSEBITEV ali PERSONIFIKACIJA = prispodoba, s katero. Mladinska književnost 2012/2013. 6 … zvonovi zagrebški pojo. (A. Aškerc: Kronanje v Zagrebu) ...

31 янв. 2021 г. ... Srednji slobodni put u dobrim metalima je l = vF τ ∼ 1000 Å. Kako shvatiti ovako veliki srednji slobodni put kada se elektroni nalaze u ...

Konvencionalni dijagram rastezanja i sabijanja materijala . ... naprezanje u području u kojem vrijedi Hookeov zakon izaziva samo elastičnu.

Afektivna vezanost se definiše s obzirom na 4 komponente: traženje blizine, protest zbog odvajanja, bezbedna luka i baza sigurnosti (Ainsworth et al, 1978; ...

SERVIS JE UDARAC KOJIM TENISERI ZAPOČINJU POEN. - PRI SERVISU, IGRAČ STOJI PRED OSNOVNOM LINIJOM, BACA LOPTU U VIS,. I PRI SILAZNOJ PUTANJI, UDARA REKETOM I ...

transformacije (prelazak iz jednog inercijalnog sistema u drugi koji se krece ... talasne jednacine nije invarijantna na Galilejeve transformacije.

Galilejeve transformacije su limes Lorentzovih kada v << c i c -> ∞. Lorentzove transformacije. 8 Relativisticka mehanika. Lorentzove transformacije (S.

Afektivno vezivanje. ▫ Def: ciljem usmeren sistem ponašanja koji za cilj ima održavanje blizine i kontakta sa majkom. ▫ Uverenje da će figura - sigurna ...

a. Pojava odvajanja struje sa lopatica rotora i dostizanje nadzvučnih brzina strujanja na krajevima lopatica glavnog rotora. b. Težina i oblik helikoptera.

Sveučilište u Splitu. Fakultet Elektrotehnike,. Strojarstva i Brodogradnje. TEORIJA INFORMACIJA. I KODIRANJE. Laboratorijske vježbe – upute za rad i zadaci.

Osnove heksadecimalnog zapisa boja u HTML, CSS sa tabelama boja i osnove ... Tri osnovne boje koje prenosi ekran su Crvena, zelena i Plava (RGB – red, ...

Đorđe Vidanović. Bojana Vujin. Nikolina Zobenica. Dušan Živković. Recenzenti pojedinačnih radova sa konferencije Jezik, knjievnost, teorija: ...

Ove lekcije predstavljaju celokupni materijal jednosemestralnog kursa “Kvantna teorija polja I”, prvog od tri kursa iz kvantne teorije polja na ...

Teorija signala i ... Impulsni odziv, konvolucioni integral, prenosna funkcija sistema, stabilnost sistema; ... Z. Uskoković, Signali i sistemi - skripta.

Nejednakost trokuta: ,. , . a b c. b a c. c a b. < +. < +. < +. Duljina svake stranice trokuta manja je od zbroja duljina njegovih ostalih stranica.

Teorija igara. Najveći broj modela koji su predmet razmatranja kvanititativne analize ekonomskih pojava jesu modeli u kojima postoji samo jedan donosilac ...

to su strategije i one obuhvataju ukupnost pravila ponašanja igrača, ... konačnoj igri, za razliku od beskonačne igre kada broj strategija nije ograničen.

DNK + HISTONI (beljakovine) KROMATIN (nitke) KROMOSOMI (spiraliziran in kondenziran kromatin). KROMOSOMI. DNK geni. HISTONI. KROMATIN. (nitke)

nalni stilovi nisu u njoj opisani ni potpuno ... va sastoji pojedini funkcionalni stil. Tko ... kcije hrvatskoga standardnog jezika.)".

Osvrt na dvije knjige Stevena. Holla objavljene proπle godine: "Teorija crnog labuda", u izdanju. Princeton Architectural Pressa, te. "Steven Holl: IzreÀena.

Brzina kojom se kreće svaki pojedini molekul gasa je vektorska veličina. ❑ Ova brzina kretanja molekula može se razložiti na tri komponente brzine i to v.

1) identificirati, navesti i rastumačiti temeljne pojmove povezane s razvojem i značenjem teorije restauracije i konzervacije.

Posle objavljivanja specijalne teorije relativnosti, Ajnštajn je uočio dva ... Upravo zato se ova teorija i naziva »specijalna«, jer razmatra specijalne ...

obzirom na to da preispituje što znači objekt — hlače — nositelju ne mora nuž- ... zvoljan i konvencionalan te ga je nužno naučiti (slova, brojevi, ...

Ivan MACAN, Filozofija spoznaje, Zagreb, 1996. DA. DA. ARISTOTEL, Kategorije, Zagreb, 1992. DA. DA. 2.12. Dopunska literatura. (u trenutku prijave.

lijanska partija, Filidorova odbrana,. Ruska partija, Lovcevo otvaranje, ... Središnji gambit, Odbrana Karo-Kan,. Sicilijanska odbrana, kao i sistemi sa.

pa dobivamo novu - transformiranu tablicu isplata: ... Primijetimo, ako je vrijednost igre početne tablice isplata, a vrijednost igre ... Film. Putopisi.

Kvantna teorija formulisanje kvantne teorije potrebno koristiti njen prirodni jezik, matematiku, mnogi osnovni koncepti mogu postati pristupačni čitaocu s ...

Ojlerova teorema. ... Kako funkcija lnx nije ogranicena, to ce znaciti da ... Ako je n prirodan broj, Ojlerova funkcija φ(n) je broj svih brojeva uza-.

(Dirakova funkcija) u analognom domenu. ® Bitna je razlika između jediničnog impulsa i. Dirakovog impulsa: Jedinični impuls je stvarni signal;.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.