gariga

Ziņojums – Tematiskais ziľojums „Garīgā veselība Latvijā 2009. gadā”. SSK-10 – Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskā slimību klasifikācija, 10.

dziļa/smaga/stipra garīga atpalicība. Personas ar garīgas attīstības traucējumiem var iedalīt grupās, izejot no šādiem kritērijiem:.

Dienas aprūpes centra pakalpojumu var saņemt pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta invaliditāte.

aizspriedumus, kas veido diskriminējošu attieksmi no darba devējiem pret cilvēkiem ar garīga rakstura problēmām. Page 3. Market Lab. Pētījuma aktivitātes.

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (RC ZELDA) darbojas kopš 2007. gada un sniedz juridisko palīdzību personām ar garīga ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.