gerontologija

starima milosrđe ka stavu da je to njihovo pravo. Činjenica je da se u različitim ... Stara osoba nije samo ono što se određenog momenta vidi i percepira,.

Kserostomija – tai subjektyvus burnos sausumo po- žymių derinys, kurį dažniausiai sukelia sumažėjęs seilių kiekis dėl seilių liaukų funkcijos sutrikimo.

Gerijatrija se odnosi na lečenje starih i predstavlja medicinsku ... se hranili biljem i nisu imali povišen holesterol), a nisu bili ni izloženi buci.

Extrinsic factors that prematurely age the skin are repetitive facial expressions, gravity, bad sleeping positions, smoking, etc. The external si- gns of skin ...

Poudariti velja, da je študijski program visoko strokovnega izobraževanja zasnovan tako, da bo študentom na Alma mater Europaea, Evropski center,.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.