glagolske imenice

Razlikujemo dva glagolska pridjeva: Glagolski pridjev radni ili aktivni | kazuje da subjekt radi, vrši radnju. Glagolski pridjev trpni ili pasivni.

Promena imenica po padežima zove se deklinacija. U srpskom jeziku postoji sedam padeža za jedninu i množinu: nominativ, genitiv, dativ,.

GLAGOLSKE KOLOKACIJE U ENGLESKOME JEZIKU MEDICINSKE. STRUKE. Znanstveno podruõje: humanistiõke znanosti. Znanstveno polje: filologija. Grana: anglistika.

kljub temu da so slovanske glagolske predpone bistveno starej{e kot najstarej{e mad`arske, saj se je zveza predpone in glagola v slovanskih jezikih zgodaj ...

V prispevku so prikazane glagolske oblike, ki jih govorci miljske istrobeneščine upo- rabljajo v vsakodnevni komunikaciji. Za posamezne načine upovedovanja ...

nicima i radovima domaćih autora uglavnom nije uopće ni spominjala (usp. npr. ... Neki glagoli mogu fakultativno imati oblike po dvije (ili više) n. p..

Ženske glagolske dvojinske oblike v 6. razredu osnovne šole. Ženska glagolska dvojina je ena izmed posebnosti slovenskega knjižnega jezika. V današnjem.

kod zubara oboje dobiti. Šta Vi zelite? brdski sir ... sanjati tropfen (22) tun učiniti. Was kann ich für Sie tun? (2) Sta mogu da učinim za Vas?

ЗБИРНА ИМЕНИЦА. 1. Подвуди збирне именице у следећим реченицама: - Шарено цвеће се расцветало по парковима широм града. - Деца су сакупила пруће и заложила ...

Imenice su promenljive vrste reči koje imenuju bića, predmete i pojave. Gramatičke kategorije imenica su: • broj, padež – morfološke. • rod – klasifikaciona.

I deklinacija – imenice uglavnom ženskog roda, u genitivu ... II deklinacija – imenice uglavnom muškog i srednjeg roda, u ... Rečnički oblik imenica.

Zbirne imenice tvorimo pomoću sufiksa i . Kod zbirnih imenice može doći do glasovne promjene koju zovemo . Npr. U zbirnih imenica na –ad krati se skup ije u ...

IMENICE PRVE DEKLINACIJE amīca, -ae f. – prijateljica filia, -ae f. – ćerka discipula, -ae f. – učenica puella, -ae f. – devojčica femina, -ae f. – žena.

GLAGOLI I IMENICE - PONAVLJANJE. 1.PODCRTAJ GLAGOLE: Na livadi cvate cvijeće. Mali kos veselo cvrkuće i leti oko voćke. 2.PODCRTAJ IMENICE:.

Odredite rod sledećih pluralia tantum imenica: vrata, naočari, usta, sanke ... Po čemu se razlikuje deklinacija imenica muškog roda koje označacaju bića od ...

susjeda i lajući ih je probudio. On će biti glavni čuvar kuće kad baka za Božić otputuje u. Zagreb. 2. Napiši jesu li ove imenice u jednini ili u množini.

upala bronhija. GASTRITIS,-ITIDIS,f.-zapaljenje sluznice želuca. PHARYNGITIS,-ITIDIS,f.-upala ždrela. LARYNGITIS,-ITIDIS,f.-zapaljenje grkljana.

3 Izvedene apstraktne imenice, koje u srpskom jeziku nastaju sufiksalnom tvorbom od ... ЗНАЧЕЊЕ. ↓. Imenice na -ota. Imenice na -o}a. Љ. О. -. ПОЗИТИВНА.

Univerzitet u Beogradu. Filolo{ki fakultet. Nenad B. Ivanovi}. Apstraktne imenice u srpskom jeziku. (tvorbeni i semanti~ki aspekti) magistarski rad.

Kako pišemo opće i vlastite imenice? 2. U rečenicama podcrtaj imenice, a zatim ih upiši u tablicu. Imenice koje se ponavljaju više puta napiši jedanput.

NASTAVNA JEDINICA: Imenice i glagoli- ponavljanje. Na početku provjeri točnost jučerašnje domaće zadaće. IMENICE: čičak,ivančica,ljepotica,lica,vrat,lati ...

Kao imenica može se upotrebiti sa članom, pridevom, može da ima funkciju subjekta i objekta u rečenici: ... глаголска именица. Користи се после:.

Podcrtaj sve imenice u odlomku iz priče " Vjetrovi " Zvonimira Baloga . ... PODCRTANE IMENICE SVRSTAJ U ROD KOJEM PRIPADAJU. MUŠKI ROD: ...

Countable & Uncountable nouns (Brojive i nebrojive imenice). Postoje imenice koje se odnose na predmete i pojave koje se mogu i one koje se ne mogu.

pojmove svastika, zaova, jetrva i snaha daje samo jednu sintagmu: sister in low. Turski, kazaški, uzbečki, i turkmenski imaju potpuno različite le-.

U priči najprije podcrtaj imenice, a zatim ih ispiši u stupac – opće i vlastite. *mala pomoć – krije se 6 vlastitih imenica i 13 općih.

... predlozi, veznici, prilozi, pridevi. 1. 1.der / die / das – određeni član. 2. und (veznik) i. 3. sein (glagol) biti + pomodni glagol. 4. in (predlog) u.

U sledećim rečenicama pronađi i podvuci imenice koje: ... Vlastite imenice su ... VLASTITE. MUŠKI ROD. ŽENSKI ROD. SREDNJI ROD. 2.Napiši ove imenice u ...

Imenice su riječi koje imenuju bića, stvari i pojave. Dijelimo ih na opće i vlastite. Gramatičke osobine imenica su rod, broj i pade . Vlastite imenice.

IMENICE- riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave. GLAGOLI- riječi kojima označavamo radnju, stanje i zbivanje. PRIDJEVI- riječi koje odgovaraju na ...

broja (množina i jednina): jedan, jedna, jedno, jedni, jedne, jedna. ... Deklinacija dva, dvaju, dvama itd. vrijedi za muški i srednji rod, dvije za ženski, ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.