hrvatske novine i casopisi

Svoje slobodno vrijeme možete upotpuniti čitajući e- časopise. Na ovoj stranici klikom na svaki pojedini naslov ili sliku časopisa otvorit ćete digitalno ...

dnevne novine – izlaze svaki dan (Glas Slavonije,Večernji list, Jutarnji list,…) • tjednici (Glas koncila, Hrvatsko slovo,…) ... crna kronika. • feljtoni.

mediji koji prenose informacije putem osjetila vida. 4. Svi proizvodi koji se tiskaju na ... Najstariji masovni medij su: a) knjige b) časopisi c) novine.

Znanstveni časopisi i časopisi za popularizaciju znanosti odobreni u 2020. godini. R.br. Izdavač časopisa. Naslov časopisa. Tražena sredstva. Odobrena.

Lučka kapetanija Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku. Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa poslova traganja i spašavanja.

19 июл. 2016 г. ... S time u svezi Plan upravljanja vodnim područjima 2016. ... gorsko-planinski prostor u središnjem dijelu (14% teritorija) – dinar-.

12 дек. 2008 г. ... publike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim ... Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom (u daljnjem tekstu.

8 авг. 2014 г. ... godine izvršiti energetsku obnovu zgrada ukupne površine oko 1,78 ... macije o pro- vedbi. Popis i opis aktivnosti za provođenje.

25 янв. 2021 г. ... Hrvatske Kostajnice, dana 21. prosinca 2021., donosi ... 10. Grad Hrvatska Kostajnica. Datum: 21.12.2020. Vrijeme: 10:31.

MARSONIJA - jug korištenje cestovnog zemljišta za gradnju pratećeg uslužnog objekta benzinske postaje s trgovinom i caffe barom (pristup iz oba smjera) ...

Ključne riječi: profesionalna načela, djeca, pravo na privatnost, izvori informacija. Dnevne novine u Hrvatskoj. Uloga dnevnih novina je informirati, ...

MINERAL - http://www.mineral.com.hr/. • HRVATSKE ŠUME - http://casopis.hrsume.hr/. • LJEKOVITE BILJKE - http://www.ljekovite-biljke.com/

POVIJEST NOVCA U HRVATSKOJ. OD 1527. DO 1941. Mira Kolar-Dimitrijević. Zagreb: Hrvatska narodna banka, 2013.,. 194 str. U prvom činu Rossinijevog Seviljskog.

ja se sastoji od tri dijela: Prekarni rad u. Hrvatskoj, Stanje prekarne zaposlenosti u odabranim sektorima, te Komparativna us- poredba odabranih sektora.

MODRA LASTA. Poučno – zabavni časopis za učenike osnovne škole, kao što mu podnaslov kaže, Modra lasta je mjesečnik koji izlazi već dugih 55 godina.

Šta su predatorski časopisi? Termin „predatorski časopis“ definirao je američki bibliotekar Jeffrey Beall kako bi opisao pojavu u kojoj izdavači ostvaruju ...

Revija za kriminologiju i krivično pravo - https://www.iksi.ac.rs/revija. ... Politička revija - http://www.ips.ac.rs/magazines/politicka-revija/archive/.

Dubrovnik. Ukupno: 50.000,00 kn. Ogranak Matice hrvatske u Zadru. 50.000,00 kn. Zadarska smotra. Ukupno: 50.000,00 kn. Općinska narodna knjižnica Drenovci.

Druga specifičnost Hrvatske kao male znanstvene zajednice u odnosu prema ... tvu. Prije toga se o svemu tome trebaju usuglasiti, a za postizanje suglasja ...

8 дек. 2017 г. ... 17:00–17:20 dr Stanislava Barać (Institut za književnost i umetnost, Beograd):. Časopis Smilje, Mato Lovrak i pitanje jugoslovenskog nasleđa.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. KATALOG HRVATSKIH ČASOPISA U. OTVORENOM PRISTUPU,. ČITAONICA TEKUĆIH ČASOPISA. • Abecedni raspored.

E-ČASOPISI (DOSTUPNI U PUNOM TEKSTU) U BOSNI I HERCEGOVINI. 1. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u. Zenici http://prf.unze.ba/v2/anali_tekst.html.

Acta Clinica Croatica. 207. 0,421. 0,468. 0. 57. 3,7. 0,00054. 0,088 SCI. 0,355. 0,474. 0,274 SCOPUS. Automatika. 59. 0,302. 0,308. 0,048. 42. 0,00017.

rada se najbolje može procijeniti njihovim predstavljanjem stručnoj javnosti, a za to su najprikladniji znanstveni časopisi.

Економски факултет. Пале Универзитет у. Источном Сарајеву. 34. Прва категорија. 7. SPORTLOGIA. Факултет физичког васпитања и спорта. Универзитет у Бањој.

Grant Allen: Povratak lastavica. ... I.S. Sourikoff: Bojanka Morosovljeva. XVI. 1. ... Z. L.: Najbogatiji mladić na ovom svijetu; Z. L.: Čistoća lastavica.

Sarajevo, 1. augusta 1895. ... Sarajevo, 15. augusta 1895. ... Stanko Miholić: Hrvatsku stenografiju]; [Produšeno izdavanje djela Vuka Stef. Karadšića]:.

12 июн. 2018 г. ... Modra lasta, kao vodeći hrvatski list za učenike viših razreda osnovne škole7, zasigurno je relevantan izvor za istraživanje prethodno ...

Izvan Dubrovnika po svoj carevini 5 fna. ... I.A. K.: Brada Dinka Jakinjanina (iz talijanskoga po Berniœa). I. 12. 130 œpj ... F. T.: Moć novosti. VI. 20.

Midhat Mekić. Prof. dr. Mirko Pejanović. Prof. dr. Hidajet Repovac. Međunarodna Redakcija: Prof. dr. Zvonko Kovaĉ (Sveuĉilište u Zagrebu). Prof. dr.

Jelena J. Stanković, Ekonomski fakultet Univerziteta u. Nišu (Srbija) prof. dr. Mitja Velikonja, Fakultet društvenih nauka Univerziteta u.

7 мая 2020 г. ... UVOD. Školske knjižnice su važne u obrazovanju. One nisu samo mjesta za posudbu lektire, nego i prostor za učenje, istraživanje, odmor, ...

INDEKSIRANI ČASOPISI ORGANIZACIONIH JEDINICA UNIVERZITETA U SARAJEVU. UNIVERZITET U SARAJEVU – REKTORAT. NASLOV. PREGLED. PODNASLOV.

UNIVERZITET U SARAJEVU – REKTORAT. NASLOV. PREGLED. PODNASLOV. Časopis za društvena pitanja. ISSN. 0032-7271 (Print). 1986-5244 (Online). OD KADA IZLAZI.

OD KADA IZLAZI. 1910. PERIODIČNOST IZLAŽENJA. Četveromjesečno. (tri broja godišnje i jedan broj na engleskom jeziku – SURVEY –. (povremeno). INDEKSIRANOST.

kratkoročne. • dugoročne. 3. Pouke za male zemlje/nauke. Časopisi kao osnova za evaluaciju naučnog učinka: tradicionalni oblik naspram otvorenog arhiviranja ...

Naši časopisi u ESCI. Naziv časopisa. ISSN. 1. ACTA FACULTATIS MEDICAE NAISSENSIS. 0351-6083. 2. ARHIV ZA FARMACIJU. 0004-1963. 3. BALCANICA. 0350-7653.

15 июн. 2018 г. ... Znanstveni časopisi u kontekstu vrednovanja i kakve veze bibliometrija ima s tim dr. sc. Bojan Macan. Centar za znanstvene informacije.

Doc dr Elvir Zvrko, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore. CILJEVI: ... Dr Faruk Skenderi urednik časopisa Bosnian Journal of Basic Medical Science, ...

E-ČASOPISI - SRBIJA. AGENDA (Centar za javnu upravu i lokalnu samoupravu) ... CRIMEN (Pravni fakultet Univerziteta , Institut za uporedno pravo, Beograd).

13 июн. 2015 г. ... ŽENSKI ČASOPISI I LJUBAVNI ROMANI U (POST)SOCIJALIZMU ... te 'bježe' u taj idealan, 'ženski svijet' čija se privlačnost krije u tome što ...

ŠTAMPA. Dnevne novine. ALO novine www.alo.rs. Kraljice Marije 1/11, 11000 Beograd. Antonije Kovačević, glavni i odgovorni urednik. Tel: 011/ 2020 120.

Međunarodni radijski programski kanal Glas Hrvatske međunarodni opći. Europa, Sjeverna i Južna Amerika, Australija i Novi Zeland FTA / globalno. Internetom.

samostalno i neovisno financiranje u skladu sa Zakonom o HRT-u. Glavni ravnatelj HRT-a ima ovlasti za upravljanje sredstvima javnog financiranja i ...

Izdavač: Narodne novine d.d.. Sve cijene izražene su u kunama. ... Pernice. 573230. PERNICA HERLITZ PRAZNA 5351 SMILEY BLACK.

Slovni znak s potpisanim ili natpisanim indeksom je jednako valjan kao i slovni znak sa uobičajeno napisanim indeksom. (Xi je jednako valjano kao Xi).

10 дек. 2013 г. ... Valuta označuje valutu onog dijela transakcije koji se prati za potre- ... Blokirane pretplatničke (post-paid) SIM kartice.

6 мар. 2015 г. ... rezultata na indikaciju : doktor, bacc. fizioterapeut ili bacc. radni terapeut ili fizioterapeut ... jom i dr. spec. fizijatar s edukacijom.

2021. godine donosi ... upravnom djelu iz članka 3. ove Odluke do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Članak 7. ... dana računa se kao puni mjesec zauzimanja.

29 окт. 2011 г. ... 4 Abilify 10 mg tablete aripiprazolum tableta. 28 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji ... 403 Lubor 10 mg kapsule piroxicamum kapsula.

17 апр. 2014 г. ... ... podne površine zgrade - uNupna ploština zgrade između elemenata Noji ga omeđuju prema točNi 5.1.5. HRN. ISO 9836:2011. 2.9. Broj Natova ...

22 июл. 2016 г. ... manja od 2,4 m. 1.8.2.3 Moment otpora za drvene podupore određuje se kao umno- žak 12,5 i odgovarajućeg momenta otpora čelične podupore.

Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići iz točke ovog rješenja razriješeni su dužnosti članovi. Školskog odbora Osnovne škole ,,Lipanjske zore".

11 апр. 2014 г. ... Mlijeko. Određivanje kalcija u mlijeku. RU 4.2-1-KA-34 ... mlijeko, jaja, med. Određivanje kloramfenikola u mišiću,.

25 сент. 2014 г. ... strukturu, oblike i prostor, pravilnosti i zakonitosti, ana- lizira slučajne pojave, promatra i opisuje promjene u ra-.

16 июл. 2009 г. ... RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA STAVLJANJE U PROMET GOTOVOG LIJEKA U REPUBLICI ... šumećim granulama u karton- ... 114 Brufen 400 filmom.

29 мая 2008 г. ... 295-571-8 hipoklorasta kiselina, proizvodi reakcije s pro- penom, diklorpropanski ostaci. 92112-70-4. 295-766-8 ugljikovodici, nezas., ...

škole „Nikola Šop“, Jajce, broj 78/2018 od 13. 3. 2018. godine, oglašava se nevažećom Svjedodžba, o završenom prvom razredu obrazovanja, program:.

3 июл. 2020 г. ... ... li ili ili li i. 509. Na osnovu stava 1. člana 31. Zakona o Vladi Srednjobo- sanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kanto-.

GRAD PAZIN. GRADSKO VIJEĆE. SADRŽAJ. 136. Odluka o uvjetima priključenja građevina odnosno ostalih nekretnina. BROJ: 12 na sustav opskrbe pitkom vodom .

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.