imigracija

se u australskoj politici priznavali samo bijelci, odnosno bijela rasa. ... Rasa, rasizam, rasna i etnička diskriminacija isprepleteni su u povijesti.

ZATVORENE GRANICE. Zatvaranje granica od strane država prema ilegalnim imigrantima uzrok je mnogih posljedica za koje se možemo upitati pripadaju li ...

članove porodice koji zavise od njih (izdržavana lica) mora se podneti u ... Mere kojima Italijanska Država naređuje uklanjanje sa svoje teritorije.

darbo imigraciją į lietuvą. aptariant darbo imigrantų statusą ir lietuvos visuomenės nuostatas jų atžvilgiu, pateikiami viešo dis- kurso fragmentai.

Imigracija ir gyvenimas. Lietuvoje. Informacija Baltarusijos piliečiams. Page 2. IMIGRACIJOS ABC. Kas tai yra? Aprašas. Kiek galioja? Per kiek laiko.

Priešpriešiniai srautai – imigracija ir grįžtamoji migracija – turi tik simbolinę, ... Lietuvos gyventojų imigraciją į Lietuvą, kaip reiškinį, vertina.

Imigracija į ES. ➢ 3-4 mln. per metus (2015 m. – 4.66 mln.) ➢ Apie 1.5-2 mln., ne ES piliečiai. Imigracijos priežastys: 28,85% - Šeimos susijungimas.

Program obuke u oblasti imigracija i azila (2016–2020). UVOD. Sektor za imigraciju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine je nosilac izrade.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.