intubacija

Nemogućnost treniranog anesteziologa da održi saturaciju kiseonika >90% koristeći masku za lice I 100% inspiratorni kiseonik,.

kada je pacijent veoma adipozan, disajni zvuk se vrlo teško može čuti, iako je pacijent pravilno intubiran. (Važna opreznost kod odluke za vaĎenje tubusa i.

Intubacija i mehanička ventilacija agresivni su medicinski postupci, ali u određenim stanji- ma spašavaju život djeteta. Zadatak je liječnika provesti ...

oni kod kojih je bila predvidena teska intubacija. ... Kljucne reci: Miastenija gravis; Endotrahealna intubacija; Anestetici, intravenski; Anestetici, ...

Direktna laringoskopija – ne više od 4 pokušaja. Proverite: ▫ Fleksiju vrata i ekstenziju glave. ▫ Tehniku laringoskopije.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.