izbori 2020 istrazivanje

321 PUŠIĆ (DAVOR) ANA. ПУШИЋ (ДАВОР) АНА. Ž / Ж. 28809 30.11.1997. 322 PUŠIĆ (IVAN) ANDRIJA. ПУШИЋ (ИВАН) АНДРИЈА. M / М. 28809 22.03.1949.

150A037 - DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA 3. 150A037 - ДЈЕЧЈИ ВРТИЋ ТРНОРУЖИЦА 3. ŠIROKI BRIJEG. ШИРОКИ БРИЈЕГ. Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv).

495 PINJUH (ZLATO) JOZO. ПИЊУХ (ЗЛАТО) ЈОЗО. M / М. 31387 09.12.1993. 496 PINJUH (JAKOV) JURE. ПИЊУХ (ЈАКОВ) ЈУРЕ. M / М. 31387 15.12.1997.

1 ALPEZA (VINKO) ANTONIJA. АЛПЕЗА (ВИНКО) АНТОНИЈА. Ž / Ж. 26971 10.05.1990. 2 ALPEZA (BORISLAV) BORISLAV ... 97 ĆEŠKIĆ (IVAN) MARTINA.

150A032 - DJEČJI VRTIĆ TRNORUŽICA 2. 150A032 - ДЈЕЧЈИ ВРТИЋ ТРНОРУЖИЦА 2. ŠIROKI BRIJEG. ШИРОКИ БРИЈЕГ. Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv).

28 янв. 1979 г. ... MERHUNISA. ДУРАКОВИЋ (ЕЛВИРА). МЕРХУНИСА. Ž / Ж. 9027. 12.05.1997. 179 DURAKOVIĆ (NEZIR) MIRNES. ДУРАКОВИЋ (НЕЗИР) МИРНЕС.

12 BARAĆ (MARINKO) LJILJANA. БАРАЋ (МАРИНКО) ЉИЉАНА ... 40 BREKALO (MIRKO) MARINKO ... 577 ZOVKO (DOBROSLAV) MARINKO ЗОВКО (ДОБРОСЛАВ) МАРИНКО M / М.

135 ДАНИЛОВИЋ (РИСТО) ЧЕДО. DANILOVIĆ (RISTO) ČEDO ... 143 ДОСТИЋ (РИСТО) ЉУБИША. DOSTIĆ (RISTO) LJUBIŠA ... MARIĆ (RADOJICA) BRANKA.

40 БАБИЋ (ЗОРАН) СЛАВИЦА. BABIĆ (ZORAN) SLAVICA ... SLAVICA. Ж / Ž. 12076 14.07.1970. 267 ЗЕМУНОВИЋ (САВО) СТАНКО ... KOJADINOVIĆ (MILOŠ) MILOVAN М / M.

50 АЏИЋ (СЛАВИЦА) ДАНИЈЕЛ. ADŽIĆ (SLAVICA) DANIJEL ... 82 АЏИЋ (ДРАГО) СЛАВИЦА. ADŽIĆ (DRAGO) SLAVICA ... KOJADINOVIĆ (MIRKO) BOŽANA Ж / Ž. 10703 07.01.1982.

014B017 - DRIJEN. ДЕРВЕНТА. DERVENTA. Бирачко мјесто (шифра и назив). Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv). 014. 1 АЛИМИ (СПАСОЈЕ) БОЖИЦА.

VELJOVIĆ (RADAN) NIKOLA. М / M. 20670 09.05.1997. 76 ВЕЉОВИЋ (ДУШАН) РАДАН. VELJOVIĆ (DUŠAN) RADAN. М / M. 20670 13.06.1957 ... VUČETIĆ (MARINKO) SANJA.

28 BULIĆ (ZORAN) IVAN. БУЛИЋ (ЗОРАН) ИВАН ... 202 PRIMORAC (MLADEN) BERISLAV ПРИМОРАЦ (МЛАДЕН). БЕРИСЛАВ ... 257 PRIMORAC (ZORAN) RUŽICA.

10 AZINOVIĆ (MARINKO) MARTINA АЗИНОВИЋ (МАРИНКО). МАРТИНА. Ž / Ж. 34025 16.11.1986 ... 86 BARAĆ (MARINKO) ZVONIMIR ... 1825 ZOVKO (MARINKO) ANTONIJA.

121 ВЛАЧИЋ (ОГЊЕН) РАЈКО. VLAČIĆ (OGNJEN) RAJKO. М / M. 15678 25.10.1960 ... KAJGANIĆ (MILAN) BORKA. Ж / Ž. 15678 03.09.1939. 335 КАЈГАНИЋ (ОБРАД) ЈОВО.

32 BEUS (MIROSLAV) MARTINA. БЕУС (МИРОСЛАВ) МАРТИНА ... 254 KORDIĆ (MIJO) GOJKO. КОРДИЋ (МИЈО) ГОЈКО. M / М. 34031 10.12.1933 ... 344 MARINČIĆ (GOJKO) MARIN.

121 ĆORIĆ (JAKOV) MIRA. ЋОРИЋ (ЈАКОВ) МИРА. Ž / Ж. 5304. 14.07.1955. 122 ĆORIĆ (NIKO) TOMISLAV ... 390 PINJUH (JOZO) NIKOLINA NANCY ПИЊУХ (ЈОЗО) НИКОЛИНА.

449 САВИЋ (МИЛАН) БОРИСЛАВ. SAVIĆ (MILAN) BORISLAV. М / M. 30706 17.01.1982. 450 САВИЋ (СТОЈАН) МАРИНКО. SAVIĆ (STOJAN) MARINKO. М / M. 30706 16.11.1979.

044A038 - PISKAVICA. 044A038 - ПИСКАВИЦА. GRAČANICA. ГРАЧАНИЦА. Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv). Бирачко мјесто (шифра и назив).

VASILJEVIĆ (RAJKO) BRANISLAV М / M. 15644 10.05.1999 ... VASILJEVIĆ (SLAVKO) SLAVICA. Ж / Ž. 15644 11.07.1981 ... 438 ГЛИГИЋ (БОЖИЦА) МИРКА.

ATIK MAHALA АТИК. МАХАЛА. NEDJELJIVA. НЕДЈЕЉИВА. 16. 8489. FOJNICA. ФОЈНИЦА. DŽEMALA BIJEDIĆA. ЏЕМАЛА БИЈЕДИЋА. NEDJELJIVA. НЕДЈЕЉИВА. 178. 29207. FOJNICA.

590 RIMAC (MATO) MARIJA. РИМАЦ (МАТО) МАРИЈА. Ž / Ж. 4835. 15.06.1964. 19/26. Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje ...

127 ЈОВИЋ (БОЖИДАР) ВОЈО. JOVIĆ (BOŽIDAR) VOJO. М / M. 15041 10.06.1960. 128 ЈОВИЋ (ДРАГАН) ДАНИЕЛ. JOVIĆ (DRAGAN) DANIEL. М / M. 15041 14.08.2001.

SAVIĆ (STOJAN) RADMILA. Ж / Ž. 10676 18.10.1965. 432 САВИЋ (МИЛОВАН) РАДО. SAVIĆ (MILOVAN) RADO. М / M. 10676 04.03.1954. 433 САВИЋ (ЛАЗАР) РАНКА. SAVIĆ ...

19 БАРДАК (ЖАРКО) БОРИСЛАВ. BARDAK (ŽARKO) BORISLAV. М / M. 15629 12.07.1983. 20 БАРДАК (СТЕВО) ЖАРКО ... MAJSTOROVIĆ (DRAGO) DOMJAN М / M. 15629 12.06.1984.

30 апр. 1980 г. ... 14.08.1973. 24 BADROV (DRAGUTIN). GABRIJELA. БАДРОВ (ДРАГУТИН) ГАБРИЈЕЛА Ž / Ж. 6259. 26.03.1980. 25 BADROV (IGOR) INES. БАДРОВ (ИГОР) ИНЕС.

17 июл. 2020 г. ... Program odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško. Ministarstvo okoliša Hrvatske je u ...

Upravo zbog toga, izbori za Hrvatski sabor, pred kojima se nalazimo, imaju povijesnu važnost i zato je neophodno da izađemo na birališta iskazati.

Jedan je novi tjednik u uzorku AZTN-a za 2020. godinu, „Imperijal“, u nakladi poduzetnika ... Ovdje se podsjeća da je i „Globus“ s.

istraživanja. Ocena vrednosti informacija. Dizajn istraživanja. Implementacija istraživanja. Istraživanje tržišta, Ekonomski fakultet BU decembar 2020 ...

Analiza podataka: Testiranje hipoteza –. Osnovni koncepti i testovi povezanosti (2). Istraživanje tržišta, Ekonomski fakultet BU oktobar 2020 ...

15 нояб. 2020 г. ... AUTORI/KE: Biljana Papović, Dragan Koprivica, Milena Gvozdenović, Milica Kovačević. Parlamentarni izbori 2020. Izradu ove publikacije.

30 июл. 2020 г. ... Parlamentarni izbori u Srbiji privukli su veliku pažnju međun- arodne javnosti, pre svega zbog zapanjujućih izbornih rezul-.

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE. 00008. ALIPAŠINA 41. 033/563-900 [email protected];. 5. HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH.

Procena vrednosti izborne kampanje putem oglašavanja na bilbordima u pojedinim gradovima. Uvod. Relativni značaj oglašavanja putem bilborda – prethodna ...

ukupno birača glasovalo birača glasovalo birača po glasačkim listićima broj važećih listića broj nevažećih listića kandidati austrijske, bugarske, njemačke, ...

24 февр. 2021 г. ... U Crnoj Gori u 2020. godini ostvareno je 83,2% manje dolazaka turista u odnosu na 2019. godinu, dok je broj ostvarenih noćenja manji za 82 ...

28 мая 2020 г. ... Dvije učiteljice koje su iskusile takav razdor kleknule su jedna drugoj pred ... Molimo Boga da djeluje protiv epidemije cerebrospinalnog ...

1 02916 DEMOKRATSKI SAVEZ-DEMOS-PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA. DOBOJ, O[ DOSITEJ OBRADOVI] 1 2 00073 SEQA^KA STRANKA. 3 02313 POKRET MOST 21.

Prođe predizborna kampanja i završiše još jedni izbori u BiH. Rezultati su za mnoge neočekivani ili iznenađujući jer je malo onih koji su se održali.

IZBORNI SUSTAV – skup dogovorenih pravila o načinu pretvaranja glasova u predstavničke mandate. –VRSTE IZBORNIH SUSTAVA. – većinski (apsolutne ili relativne ...

ГРАД МОСТАР. 156A002B. REDOVNO. KNEZ VIŠESLAV 2B. КНЕЗ ВИШЕСЛАВ 2Б. 156. GRAD MOSTAR. ГРАД МОСТАР. 156A003. REDOVNO. KNEZ VIŠESLAV 3. КНЕЗ ВИШЕСЛАВ 3 ...

9 мая 2021 г. ... Herceg Novi. Tomašević Nikolina. Profesor solo pjevanja. Određeno. Do 30 dana. 02.04.2021. Da. JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje.

Naziv političke stranke (kako je registrirana u nadležnom sudu). Skraćeni naziv. Savez nezavisnih socijaldemokrata -SNSD-Milorad Dodik.

4 мая 2016 г. ... Na temelju članka 1.5 i 20.12a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7702, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, ...

Bosanskohercegovačka narodna stranka prekršila odredbe člana 12. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Nа оsnоvu nаšеg prеglеdа, ...

troškovima (rashodima) izborne promidžbe političkih stranaka, nositelja nezavisnih lista i kandidata kojima se sredstva za financiranje izborne promidžbe ...

5 JANKOVIĆ ANTE. 6 VUKADIN BORKA. 7 RADOŠ GRGO. 8 KARAULA LOVRO ... VLAJKI EMIL. 01726 ČENAJ PETRIT – NEZAVISNI KANDIDAT. 01699 PRVA STRANKA.

VLASTI KOJEM MANDAT DODJELjUJE CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BiH ... člana organa vlasti za kojeg se traži prestanak mandata, naziv političkog subjekta kojem.

O izbornoj reformi na Kosovu se već dugo govori, kao neizbežnoj potrebi od strane međunarodnih i domaćih političkih faktora.

За издавача: Жељко Бакалар, предсједник. Приручник припремили: др Ахмет Шантић. Јован Калаба. Сарадник на припреми публикације: Мустафа Лаковић.

čijem pretpostavljenom odnosu hipoteza govori, nužan uslov iskustvene proverljivosti te hipoteze. ○ Značenje tih izraza se operacionalno može odrediti ...

16 дек. 2011 г. ... Opisati koliko anketa ima pitanja i šta se tim pitanjima meri. ... Izbegavati reči koja imaju dvosmislena ili višesmislena.

je bitno da ~ujemo mi{ljenje ljudi iz nevladinih organizacija bile su slede}e: A. Op{ta pitanja - osnovne informacije i uslovi rada NVO.

diskretan, kvantitativni, razmerni. – Vreme u oznakama AM ili PM ... diskretan, kvalitativan, redni ... diskretan, kvantitativan, razmeran.

Putni troškovi rada povjerenstva izvan Zagreba naplaćivat će se dodatno prema ... Institucije i osobe koje traže mišljenje o ispunjavanju zakonskih uvjeta ...

23 июл. 2015 г. ... izmjeni Odluke o nabavci motornog vozila broj: 07-2-16-3-4/15 od 17.06.2015. ... ponuđačem zaključiće se kupoprodajni ugovor sa periodom.

Page 5. Predsednički izbori sprovođenje zakona i evropske integracije. 3. Sadržaj. Lista skraćenica .

IZBORNI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI – GENEZA, POSLEDICE I IDEJE ZA ... štaj: Prevemeni parlamentarni izbori 16. mart 2014., Varšava, 2014 (http://.

HRVATSKE STRANKE PRAVA BIH. Brој: 03-07-6-388/16 ... Hrvatska stranka prava BiH je upisana u registar kod Općinskog suda u Širokom Brijegu pod brojem:.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.