javni bilježnik

Šime,. Bojmić Križan pok. Šime,. Pribilović Šime pok. Martina ... Rušev Pavica žena Nikole rođ. Gregov,. Nikola Gregov pok. Šime ... Vrsaljko Šime pok. Ante.

Jd, Denis Krajcar, javni biljeZnik LZ Pul-e, sukladno dlanku. 454 . st. ... PULA SPORT, dru5tvo s ograni6enom odgovornoS6u za upravljanje,.

18 дек. 2018 г. ... JAVNI BILJEŽNIK. NANSI KOPIĆ. Pula, Anticova 9/1. PRIJEPIS! U Puli, 17.12.2018.g. (sedamnaestogprosincadvijctisuccosamnaestegodine) ------.

18 июл. 2012 г. ... Ja, Daniela Božić, javnobilježnički prisjednik u uredu javnog bilježnika Ljubice Čaklović, iz Zagreba, Ilica 253, sastavila sam.

Miljenka Katunar Zrinski. Trg bana Jelačića 5. 51500 Krk. Poslovni broj: Ou- 385/2011-2. U Malinskoj, 03. (trećeg) kolovoza 2011.

Javni bilježnik ili notar (lat. notarius) je bio službenik s posebnim ... Zagrebu od 05. srpnja 1941. i Zakonska odredba o upisivanju bivših javnih ...

.IANI BILJEZNIK. DENIS KRAJCAR. Pula-Po1a, Flanatidka 10. Pos I . br . : OU-2 64 / 76-I. OTPRAVAK. Ja, Denis Krajcar, javni biljeZnik rz Pule-Pola, ...

Jastrebarsko, sudjelovao sam u sastavljanju Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju ... sam uvidom u njegovu osobnu iskaznicu broj 103807949 izdanu od PP ...

31 мар. 2021 г. ... JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području grada Ploča.

Prekršaji protiv javnog reda i mira su takva djela kojima se na nedopušten način remeti mir, rad ili normalan način života stanovnika, ometa kretanje na ...

Javni dug. Uvod. Drćave porezima, doprinosima, naknadama i sliËnim vrstama prihoda. Ëesto ne prikupe dovoljno sredstava da bi mogle podmiriti sve javne.

12 сент. 2017 г. ... Istra, Imperial, Palace-Bellevue, Marina, te vila Slatina Opatija i vila. Belvedere Lovran) i HOTELA CAVTAT d.d. Cavtat (hotel Albatros).

Strah od javnog nastupa. Strah od javnog nastupa predstavlja normalnu reakciju prije držanja govora ili izlaganja prezentacije.

Lokalna cesta LC 26042 ; Gornja Rijeka (D22) – Deklešanec, ... Gornja Rijeka (D22) – Miholec – Ž2176, u naselju Donja Rijeka u K.O. GORNJA. RIJEKA (k.č.br.

26.09.2019. godine, Ministarstvo za pitanja boraca HNK objavljuje: JAVNI OGLAS za realizaciju programa stručnog osposobljavanja u 2019. godini i iskazivanje ...

26 июл. 2021 г. ... РИЈЕКА ВРБАС И ДРИНА. 1.ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА. Предмет овог јавног позива је извођење радова одржавања ријечних корита, дислокације и.

31 мар. 2020 г. ... stavu da su javni prihodi i javni rashodi podjednako važni instrumenti javnih finansija ... Javni rashodi su predmet izučavanja javnih.

10 нояб. 2020 г. ... HNŽ“ broj: 5/20), Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca Hercegovačko-neretvanske županije objavljuje. JAVNI OGLAS.

... izlagati renomirani proizvođači kako u drvnoj tako i u pratećoj industriji ... GIZ i resorna Ministarstva će pomoći da sajam posjete i vide renomirani.

JAVNI RASHODI. Glava 3. PRISTUP JAVNIM FINANSIJAMA. 3.1. PRIRODA I KARAKTER JAVNIH RASHODA. Sve do početka XX veka u javnofinansijskoj teoriji, a i u praksi ...

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u Primorsko-goranskoj Zupaniji priiave za upis u prvi razred Osnovne Skole ,,Fran Krsto Frankopan" Krk odrZavat 6e.

22 дек. 2020 г. ... Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom ... korisnički račun na web portalu www.burzarada.hzz.hr .

elektroničkom poštom na [email protected],. ➢ neposrednom dostavom u pisarnicu, odnosno preporučenom poštom na adresu sjedišta Hrvatskog autokluba, ...

25 нояб. 2019 г. ... Majica muška. Polovno ... Muška majica (Volkswagen). Polovno ... Ženski džemper + helanke + majica. Polovno. 50,00. 51. Ženski sat + minđuše.

6 июл. 2021 г. ... Županijska cesta – ŽC2230; (Sveti Ivan Žabno (DC 28) – Cirkvena (ŽC 2231)), u naselju Sveti Ivan Žabno. (novoformirana k.č.br.

Javni poziv za dostavu ponuda za usluge zdravstvenog sistematskog pregleda ... pregled a, ed. EK. SA. G anal. Zak pre oucn zom, or. ZA e,fazgov preporuka.

Ja. , iz. ,. ,. (ime i prezime). (grad). (adresa stanovanja). ,. ,. (broj telefon/mobitela). (e-mail) prijavljujem se na javni oglas objavljen u Večernjem ...

Beograd u Splitu, a čiji je univerzalni pravni sledbenik Zagrebačka banka d.d. ... devizna štednja položena kod Invest banke a.d. Beograd, sa sedištem u ...

Mihovljanska bb, Čakovec, kao upravitelj objekta bivše GK Me imurje ... 31.12.2015.g., odnosno, na neodre eno vrijeme, ukoliko na natječaj ponudu podnese.

25 мая 2021 г. ... Predmet javne nabavke su dobra – Elektromaterijal 2021. godine za potrebe ogranka preduzeća JP 'Vojvodinašume' Petrovaradin,.

BUDŽETSKI DEFICIT I JAVNI DUG. Šemsudin Dedić. Parlament Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića bb., 77000 Sarajevo, BiH [email protected].

bivšeg rudnika 'Brskovo' kod Mojkovca. Istražno-eksploatacioni prostor sa grupom ležišta bivšeg rudnika 'Brskovo' nalazi se u.

31 дек. 2020 г. ... SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU. Zagreb, Savska cesta 25. Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o obavljanju studentskih ...

Program zaštite šuma za područje park – šume „Otočić Ošjak kod Vele Luke na ... alepski bor korištene su prirasno prihodne tablice za bor po Wiedemannu.

Ова е прв Годишен извештај на Управата за јавни приходи со кој таа ги претставува своите едногодишни активности и постигнати резултати пред јавноста.

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava ... Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr).

Bol u leđima sa iridacijom i mogudnošdu neurološkog deficita predstavlja? ... Koji od navedenih simptoma nisu karakteristični za iritabilni kolon?

d.o.o., Mihovljanska 10, f4ihovljan, kao upravitelj objekta bivse GK Medimurje. Visokogradnje, raspisuje sljedeii. JAVNI NATJEdAJ.

Kulturno umjetničko društvo Kotoriba (Ivana. Horvat). Općina Donji Vidovec (Josip Grivec). OPG Zadravec, Oporovec (Jasminka Zadravec).

Centralizovana ili zajednička javna nabavka. Nabavku zajednički sprovodi više naručilaca. U slučaju nabavke naručioca u koju su uključeni naručioci iz ...

Месечни извештај Управе за јавни дуг је извештај, који представља анализу стања, структуре и динамике јавног дуга Републике Србије, као и анализу ризика у ...

17 авг. 2021 г. ... za zakup poslovnog prostora u Domu mladih u Koprivnici ... Poslovni prostor se daje u zakup na neodređeno vrijeme, uz mogućnost otkaza ...

земљорадничке задруге. Ако је подносилац захтева за одобравање права на подстицаје земљорадничка задруга уз документацију из ст. 1. и 2. овог члана доставља ...

9 сент. 2021 г. ... DOM ZDRAVLJA LIVNO. Broj: 01/1- 766 / 3 -21. Dana: 09.09.2021. godine. Na temelju članka 20.a. Zakona o radu („Službene novine Federacije ...

17 авг. 2020 г. ... Analizu tla radit će tvrtka Labosan d.o.o. iz Virovitice. Cijena jednog uzorka tla iznosi. 215,00 kuna bez PDV-a, a u cijenu je uračunato ...

CJEPIVO/DOZA. RADNO VRIJEME. TERMIN II. DOZE. Osijek (NZJZ - Drinska). Pfizer/Moderna III doze. 08:00-13:00 , 14:00-19:00. Naručivanje preko kalendara.

4 окт. 2019 г. ... za vrijeme održavanja manifestacije „Advent u Zadru" ... na unaprijed određenim lokacijama, kao prigodnih prodajnih mjesta.

JAVNI NASTUP. Razvijanje govorničkih i prezentacijskih veština ... ЈАВНИ НАСТУП. Дикција ... наступ. Трема је најјача у прва триминута излагања ...

2 нояб. 2020 г. ... za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa ... Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje ...

I. Podaci o programu javnog rada. 1. Naziv programa. 2. Trajanje aktivnosti: od. do. 3. Voditelj Programa: 4. Broj radnika za koja se traže sredstva: ______.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA. GRAD SLATINA. Upravni odjel za razvoj Grada Slatine. KLASA: 363-01/19-01/1. URBROJ: 2189/02-04-01/05-19-2.

29 окт. 2021 г. ... lokacijama, zainteresirani mogu dobiti u prostorijama dru5tva TRZNICA ZADAR d.o.o,. Pod bedemonr Lla, Zadar ili rrueb-stranici druitva ...

puta preko njegove njive u Skakavi Gornjoj nije javni interes građana već interes dogradonačelnika Ante Domića (Foto: CIN). Rođaci Domić su bili bliski, ...

10 дек. 2021 г. ... Zagreb, Trg Kralja Petra Krešimira IV br.1, 10 000 ZAGREB. Tel: 01/45 68-019, fax: 01/45 68-322. OIB 66486182714.

15 сент. 2016 г. ... 10454 Krašić, Medven Draga 18, Uprava: Vlatko Petrović, dipl.ing.sum. * Trgovački sud u Zagrebu (MBS: 080154722 * MB: 1299646 * OIB: ...

Поједини изрази, употребљени у овој уредби имају следеће значење: ... 2) „каматни своп (Interest rate swap)” представља финансијски дериват у коме.

1 окт. 2020 г. ... pripadnost javnom vodnom dobru „dijelom JVD“, zakupnik poljoprivrednog zemljišta mora uvažavati odredbe Zakona o vodama („Narodne novine“ br ...

13 сент. 2021 г. ... za prodaju 17 službenih vozila i monterke MUP-a HNŽ koja se ne koriste ... Ponude se dostavljaju na protokol MUP-a HNŽ Mostar, ul.

27 апр. 2021 г. ... Crna Gora. Glavni grad Podgorica. Komisija za podršku preduzetnika na području Glavnog grada. Broj: 01-018/20-3279.

[email protected]. 201-3622. 2. ERSTE BANK AD NOVI SAD. BANK. 08063818. 101626723. Milutina Milankovića 3A, ... [email protected]. 220-9181.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.