kako se pise u redu

red od tridesetak osoba, a oni žure na voz jer ne mogu da plate hotel. Studenti kojima nikada niko nije rekao ka- ko se traži knjiga u biblioteci i u kojoj ...

Kako se piše naučno/stručni rad*. Ljiljana Vučković-Dekić ... o tome kako se piše naučni rad, a ... časopis, i da li ima nekih specifičnosti, što se uvek ...

Ko bira formu akademskog teksta? • Akademski tekst može birati sam autor ili forma i sadržaj mogu biti nametnuti od strane akademske zajednice;.

znakova, način kapitalizacije slova ili emotikoni ... vaju druge osobe, tako da i samo okru enje mo e ... nekog bliskog, i nisu prepoznali ironično zna-.

Danas je patuljak Alfons bio vrlo vrijedan. Pospremio je čitav stan. Sada se odmara u svom dnevnom boravku. Crveni kauč je konačno oslobođen suvišnih stvari ...

novogradnji stremi standardu gotovo nula Kako doznajemo od naših sugovornika, Za- energetskih zgrada. gorka je nedavno dobila koncesiju za gliništa.

begunac je ovca ili ovan kad mu se tako nadene ime kako se postaje begunac ... nije dobro da se ozdravi ... potok teče i kad je leto samo se noćom ne vidi.

papirus, pergament in papir. 2. Papirus. Papirus je bil izdelan iz istoimenskega trsa, ki ra ste v bližini reke Nil. Uporabljali so ga že stari.

TEHNIČKI UVJETI PISANJA SEMINARSKOG RADA. Rad se piše u Times New Romanu, 12pt, ... 3. poštovati font (poseban naglasak na stil fonta: običan i italic).

UPUTAMA ZA PISANJE GOTOVOG RADA. Uz oznaku volumena ne piše se oznaka sveščića ili datuma. To su brojke ili imena mjeseci u zagradama, a.

UPUTE AUTORIMA ZA PISANJE RADOVA. Rad se piše u programu Microsoft Word, fontom Times New Roman na papiru formata A4. Naslov rada, ime i prezime autora, ...

Na mjestima gdje se litosferne ploče razmiču javlja se deficit materije koja se popunjava iz zemljinog plašta vulkanskim izlivima po dnu okeana.

»leporečenje« ali »prazno cvetličenje«.14 A Kvintilijan takole piše o pomenu in težavnosti ubesedovanja: »Zato prav to (tj. ubeseditev, op. avtorji) najbolj ...

Preda mnom je neobična, višeslojna, transvremena i hiperprostorna naracija o trajanju neumirućeg čovjeka, roman o dunjalučkoj povijestinprolaznosti,.

Prvi korak prema ostvarenju povrijeĎenog prava iz radnog odnosa podnošenje je zahtjeva za zaštitu prava. Ukoliko je radniku neko pravo iz.

Zadatak 062 (Viki, farmaceutska škola). Prilikom rješavanja jednog zadatka iz matematike, 12% učenika nije riješilo zadatak, 32% učenika.

I Tri faze u odnosima SAD i Jugoslavije posle Drugog svetskog rata: ... U atmosferi blokovske podeljenosti, Jugoslavija, kao i druge zemlje bliske SSSR-u, ...

Hrvojev misal 1889. god. u. Budim i šalje ga u Beč na fotolitografsko snimanje i proučavanje subvencijom bosanske vlade i rezultati su.

Grb republike Hrvatske simbol, identitet i tradicija. Hrvatski grb na svojim su dresovima ponosno nosili hrvatski sportaši, od nogo-.

Nikola I Petrović Njegoš, sigurno nije jedini vladar koji se izvan vladarskih i političkih poslova, bavio spisateljstvom, ali je.

Konstantin Porfirogenet). 2.Koji Bizantski car poziva Hrvate da mu pomognu u protjerivanju Avara iz Dalmacije?(Heraklije).

elje ZPM Krško Bučanje na Malem. Lošinju (od 23. do 30. 6.). Letovanje ... Ivana Slamič na predstavitvi v vipavski knjižnici ... »Lahko rečem, da Matejevo.

Ako je koa normalna I nema nikakvih znakova iritacije, krema je ... 12 ml baznog ulja ill maslaca (moe i kombinacija 50:50)-u naem sluaju hladno preano ulje.

Stoga smo u Udruzi eCommerce Hrvatska proveli istraživanje o ... najveći broj trgovaca dostavu plaća preko 50 kn (69 %). 4 % kupaca ... Amazonu ili Alibabi.

viša ili niža. Raspoloženje obično raste tokom dana i smanjuje se kako se bliži noć, tj. kako raste umor. Osobe koje pate od depresije nisu u stanju vidje-.

Dijete je zadovoljno, sretno i prijateljski raspoloženo prema drugima. Lako sklapa prijateljstva, uspješno se zabavlja samo ili u društvu s drugom djecom.

korišteni u pisanju povijesti Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini te ... još teže uspostaviti korektan narativ o Drugom svjetskom ratu, barem iz dva.

Kod koje je jačine potresa potrebno napuštati zgradu i kako to procijeniti? ... Rasjedi na kojima nastaju potresi nalaze se na dubinama za koje.

biti mali šumski sisavci i ptice, ili čak i veće životinje. Čovjek je samo slučajna žrtva koja često ne prepoznaje ubod. Prije nego što krpelj počne sisati,.

STAKLENA. AMBALAŽA. PAPIR I. KARTON. PLASTIČNA I. METALNA. AMBALAŽA. ODJEĆA. I. OBUĆA. Izradu ove publikacije sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog ...

OPREDELITEV MOBINGA. Mobing v Sloveniji prevajamo kot trpinčenje na delovnem mestu. Zakon o delovnih razmerjih definira trpinčenje na delovnem mestu kot.

Naslovna fotografija: Janez Papež. Grafički dizajn: Mrož arhitektura, oblikovanje d.o.o.. Tisak: PRS P&G GREGOR VIRANT s.p.. Broj tiskanih primjeraka: 4000.

Temu rečemo. AGONALNO DIHANJE in je znak zastoja srca!!! Tak bolnik nujno potrebuje oživljanje!!! Najbolj zanesljiv znak, da srce deluje, je DIHANJE!!!

V 80 % prizadene noge, ostale dele telesa pa redkeje. 2. Kaj povzroča nastanek šena? V predelu poškodovane kože se razmnoži nevarna bakterija imenovana ...

Kada se nepravilno brinete o govedima, ovcama i kozama (koje su poznate kao preživači), ... T Sve više sputava životinje kako se kreću prema omamljivanju.

Ovi savjeti pomoći će vam da osigurate učinkovito kretanje svinja. ... T Ne podižite svinje za glavu, ... T Uvedite malu grupu svinja u obor kroz vrata.

Tisti, ki zvedo, da je disleksija lahko tudi velik dar, ki ga je treba tako kot vse ... Zato, ker sta študentu najbližja, se mentor in učitelj lahko tem ...

15 янв. 2006 г. ... k razlagi pojava potresa in njegovih učinkov. Po tem ... sta ga leta 1922 razvila Harry O. Wood in J. A. Anderson,.

Riješiti se uši glave je ogroman posao. Odgovornost je na obitelji! ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE. HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKI ODJEL.

(enklitike i proklitike). ... Preoblike kojima se enklitike smje{taju na svoje propisano mjesto ... red rije~i« ograni~avaju, izme|u ostalog, enklitike.[.

vaspitna mera upuşivanja u vaspitno-popravni dom, kao i poravnanje izmeČu maloletnika u domu. Ćlan 2. Prilikom stupanja u dom maloletnik se na prikladan ...

prijedlog proĉelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera, ... UtvrĊuju se radna mjesta službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,.

Član 3. U smislu ovog zakona upotrebljeni izrazi imaju sledeće značenje: 1) javni red i mir - jeste usklađeno stanje međusobnih odnosa građana.

14 мая 2018 г. ... The system is used and accessed via an existing training class-room in ESA Redu. Page 5. ESA UNCLASSIFIED - Releasable to the Public. Stefano ...

REDU. Lapin koulutuskeskus REDU. REDU Edu Oy. Santasport Lapin Urheiluopisto. Lapin kesäyliopisto. Page 2. TOIMINTA-ALUE. KOKO LAPPI. Jäsenkunnat: Kemijärvi.

Javni red i mir, u smislu ovog zakona, jeste usklaeno stanje meusobnih odnosa graana nastalo njihovim ponašanjem na javnom mestu i delovanjem organa i.

KAPETANIJA RIJEKA, nadležna temeljem članka 1. i 4. ... 3) Podaci i dokumenti koje brod mora dostaviti u najavi dolaska broda sadržani su u Prilogu 2. koji ...

henning J., 1998. neues zum Tornower Typ: Keramische formen und formenspektren ... Probleme der herausbildung der archäologischen Kulturen slawischer stämme.

zgrade. Organi upravljanja zgradom, u smislu odredaba ove odluke, su skupština stambene zajednice (u daljem tekstu: skupština) i.

Ovim zakonom uređuje se javni red i mir na javnom mestu, utvrđuju se protivpravna dela protiv javnog reda i mira, kao i način.

Sve Je U Redu. Samo da se drzimo za ruke i da gledamo zvezde nama vise nista nije potrebno. Drugi neka brisu pljuvacku sa svojih lica.

7 февр. 2017 г. ... i sustava obrane Republike Hrvatske, prati vojne propise i predlaže ... Predlaže i realizira zadaće vezane uz časopis "Hrvatski vojnik" ...

28 апр. 2015 г. ... Lučka uprava je dužna redovno održavati naprave za privez plovila. Rubni obalni prostor u luci treba biti stalno slobodan, a u dijelu luke ...

Statuta Lovačkog društva «Kamenjarka» Kukuljanovo-Škrljevo, ... «Kamenjarka» Kukuljanovo – Škrljevo (u daljnjem tekstu: Društvo) uređuje se lovni red, te.

Specijalna hirurška bolnica „Dr Kostić“ (u daljem tekstu: Ustanova) ovim Pravilnikom o kućnom redu (u daljem tekstu Pravilnik) uređuje održavanje reda u ...

Charles J. A., 1967. early Arsenical Bronzes – A Metallurgical view // AJA. Vol. 71. Iss. 1. P. 21–26. Collon D., 2005. First Impressions. cylinder Seals in ...

obezbjeđuje dnevni i noćni odmor stanara zgrade. Zabranjeno je vikom, galamom, glasnom muzikom ili pjevanjem narušavati mir u stambenoj zgradi i u dvorištu.

Javni red i mir, u smislu ovog zakona, jeste usklađeno stanje međusobnih ... Drugostepeni organ odlučiće o žalbi u roku od tri dana od dana podnošenja žalbe ...

и палеомагнитным данным залегают ниже слоев эпизода Олдувей и, соответ- ... 306 p. Lebatard A.-E., Alçiçek M. C., Rochette P., Khatib S., Vialet A., ...

bolničkog centra Osijek, Upravno je vijeće Kliničkog bolničkog centra Osijek na ... Tijelo umrle osobe zaprimljeno u Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.