kinaza

ULOGA TIROZIN-KINAZA U ETIOPATOGENEZI I TERAPIJI MALIGNITETA –. AKTIVIRAJUĆE MUTACIJE C-KIT RECEPTORA. TYROSINE KINASES IN ETIOPATHOGENESIS AND THERAPY OF ...

Sunt în derulare noi studii care dovedesc superioritatea tratamentului cu inhibitori de tirozin-kinaza de generaţia a doua ca tratament de primă linie în ...

Alkalna fosfataza (ALP). □ Katalizuje alkalnu hidrolizu estarske veze fosforne kiseline na velikom broju prirodnih i vještačkih supstrata.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.