književne vrste

Asonanca. Luna luna samoglasniški stik. Je ujemanje samoglasnikov ponavadi v zadnjih besedah zaporednih verzov. -. Rima ali polni stik.

lirika je lahko čustvena ali miselna. B) EPIKA. - dela pripovedujejo o dogodkih, krajih, časih, ljudeh, o svetu. - v ospredju sta predmetnost in dogajanje, ...

zanima književna povijest toga razdoblja više zbunjuju nego što mu pomažu. Ponajviše iz tih razloga u ovoj studiji riječ je.

HRVATSKO-MAKEDONSKE KNJIŽEVNE, JEZIČNE I KULTURNE VEZE. Zbornik radova s Petoga međunarodnoga znanstvenoga skupa održana u Rijeci 6. i 7. listopada 2017.

nje hrvatskih pisaca u najistaknutije ruske pisce Devet- ... putem znamenite ruske smotre »Vjesnik Evrope« (kolo- voz, 1878), gdje se, među ostalim, ...

Srpski prevodioci poljske književnosti ... Srpski pisci o Poljskoj i Poljacima ... ne tekstove Poljaka na srpski jezik od prvih prevoda do danas.

Hrvatska književnost prema evropskim književnostima (od ... Macun citira Shakespearea kao jednoga od onih dramati- ... Med prvima Ti si bila.

Domovinskog rata sjede sami majmuni sve dok se putem suda ne dokaže da u ... dobacio je crnom glumcu klempavi i nosati, a čitavo se ćelavo.

Balfourov nedirak / Balfourova nedotika (Impatiens balfourii Hooker f.) Page 4. Enoletna suholetnica (Erigeron annuus (L) Pers.), izhaja iz Severne.

Naštejte osnovne vrste turizma! Vrste turizma glede na merila: - GIBANJE IN IZVOR TURISTOV. - UČINEK V PLAČILNI BILANCI. - NAČIN ORGANIZACIJE POTOVANJA.

Po definiciji je torej številska vrsta le zaporedje števil, ki bi jih radi sešteli. Ponavadi pa nas zanima predvsem vsota vrste. Radi bi seveda imeli.

Spinalna- metoda koja se najčešće koristi. ... Opća anestezija- Ako za carski rez dobijete opću anesteziju, spavat ćete. Danas se.

Zaštićene vrste. • Hrvatska 56.538 km. 2. • Hrvatska flora. • 4275 vrsta + 1072 podvrsta = 5347 vrsta i podvrsta viših biljaka. • 1086 rodova.

LOGIČKI KVADRAT pokazuje. • kombinovanu podelu sudova po kvantitetu i kvalitetu. • njihove međusobne odnose i. • odnose njihovih istinitosnih vrednosti ...

KUGLASTI ZGLOB između lopatice i nadlaktice. KUTNI ZGLOB između nadlaktice i lakatne kosti. JAJOLIKI ZGLOB između kostiju prsta. SEDLASTI ZGLOB.

Pregibne besedne vrste: samostalniška beseda ... Polnopomenske besedne vrste: ... samostalniške besede/ besedne zveze, ki ni v imenovalniku!

Povećava li određeni štetni čimbenik rizik za razvoj bolesti? • na početku se oblikuje kohorta, skupina ispitanika koji nemaju ishod koji želimo pratiti; ...

28 окт. 2017 г. ... Alkohol. ▫ Droga fizičke ovisnosti. ▫ Cigarete (nikotin). ▫ Razni lijekovi. ▫ Kockanje. ▫ Internet. ▫ Videoigre psihičke ovisnosti.

ANGLEŠKE MESNE PASME. • Aberdeen Angus. • Highland – škotsko visokogorsko g. • Beef shorthorn – mesno kratkorožno g. • Galloway. • Hereford ...

Ogradni zid. 12. Podrumski zid. 13. Nadtemeljni zid. 14. Požarni zid (razdjelni). 15. Potporni zid. Vrste zidova. 2. Prema položaju i funkciji u građevini.

HIDROELEKTRANA je postrojenje ... HIDROELEKTRANA JABLANICA. JABLANICA. NERETVA. HIDROELKTRANA JAJCE I. JAJCE. VRBAS. HIDROELEKTRANA JAJCE I.

Pošto rubinski laser obično radi po šemi tri nivoa njegova granična energija pumpanja je za red veličine veća nego kod lasera koji rade po šemi četiri nivoa.

Stent je cjevast žičani uređaj koji se u medicini ... radiološkim tehnikama (da bi se omogućila adekvatna i precizna ugradnja stenta na.

Revizija poslovanja je sistematizovan i stručan uvid u celokupne aktivnosti sa ciljem ocene ... da li je naišao na bilo šta što bi ga navelo na uverenje da.

Pritom nastaje nova tvar, kemijski spoj bakra sa sumporom. • Spojevi sa sumporom nazivaju se sulfidi. (lat. sulphur – sumpor), pa se kaže da je.

D: Zaporedje, ki ima limito, je KONVERGENTNO, zaporedje, ki nima limite, pa DIVERGENTNO. D: Število s je STEKALIŠČE zaporedja.

26 окт. 2011 г. ... Azijski komarac tigar, Aedes albopictus ... Jelen aksis→ Azija→ Havaji (brsti vegetaciju, ubrzava eroziju tla). Apteryx australis.

Spinalna anestezija nastupa brzo sa malom dozom anestetika. 2. Epiduralna- tanka plastična cjevčica ili kateter postavlja se izvan vrećice s.

Sile, ki delujejo ob dotiku: Točkaste sile: sila konice svinčnika na papir sila igle na blago;. Ploskovne sile: sila roke na žogo, sila žoge na roko,.

(crvenica, crnica, pjeskovito tlo, šljunčano, glinovito, tlo iz šume, kupljena zemlja: kompostirana, za orhideje, sa komadićima stiropora…).

Nije pismo jer nema obilježja pisma: – Ne mora se posebno učiti. – Nema određen ni konačan broj znakova. – Znakovi nemaju točno određen oblik ni značenje ...

VERTIKALNO NIZANJE PLANOVA, VERTIKALNA (plošna), Egipat, Romanika (10.-12. st.) 2. SEMANTIČKA, IKONOGRAFSKA ILI HIJERARHIJSKA (značenjska), Romanika.

14 дек. 2015 г. ... BILANCA dugotrajna imovina: vlastiti kapital: - nekretnine. - temeljni kapital. - postrojenja. - zadržana dobit ... Zlatna bilančna pravila.

biokoncentracija, bioakumulacija (v živih organizmih) biokoncentracijski faktor BCF = c v organzmu. /c v vodi porazdelitveni koeficient K.

Dijagonale su mu okomite i međusobno se raspolavljaju. Dijagonale romba raspolavljaju njegov unutarnji kut. Pravokutnik. Paralelogram čiji su svi unutarnji ...

dominirati autohtone vrste ... Ako jedna životinjska vrsta živi samo na jednom, u većini ... Endemična vrsta ujedno može biti i autohtona, ali to nije.

Translatornim pomeranjem duž neke ose, aksijalni momenat inercije za tu osu ostaje nepromenjen. ... Momenti inercije pri rotaciji koordinatnog sistema.

Znakovi opasnosti su: 1) znak »krivina u lijevo« (I-1), znak »krivina u desno« (I-2), znak »dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva u ...

Franklin. Kada govorimo o tržištu u globalu, možemo reći da tržište predstavlja bilo koje mjesto gdje se susreću ponuda i potražnja za robom, uslugama ili ...

Jelovina je zmerno odporna proti kislinam in lugom. Po končanem sušenju je dimenzijska stabilnost lesa dobra. ▫ furnir. ▫ pohištvo, notranja oprema.

Tujerodna (alohtona) živalska vrsta je tista, ki jo naseli človek in v biocenozi ... ma ali v celoti ukvarjali s problematiko invazivnih tujerodnih vrst.

Prilozi su nepromenljive reči koje određuju pojedine reči, ... i složeni, tj. sastavljeni od različitih vrsta reči: kao što, kao da, zbog toga što itd.

Republici Hrvatskoj. Hrvatski sabor 28. 11. 2008. (Narodne novine br. 143/8). Mehanizam ocjene prihvatljivosti zahvata u prirodu – usklađivanje s EU.

Konstitutivni upravni akti – jesu akti kojima se zasniva, ... akta (primjer: prestanak hrvatskog državljanstva odricanjem).

Endemične biljke u BiH ... Paleo endemske i neo endemske vrste. - Paleo endemske biljke su osjetljive i prisutne u manjem broju.

Menadžment korporacije identificira priliku ili prijetnju na tržištu, formira autonoman tim zaposlenika, i zadaje zadatak kreiranja novog proizvoda.

Sada, hajdemo pravo do božije Reči, i ja ću dati sve od sebe da od- ... kako spaljuju svoju decu, daju ih kao hranu krokodilima (majke to čine sa.

Ova vrsta koktela, a naročito ako imaju sladunjav ukus, može se poslušiti i posle objeda, ... Na kraju dodati jednu maslinku i malo kore od limuna.

Afrički golemi puž Achatina fulica prenešen iz. Afrike u Aziju. – Uspješno se raširio na Dalekom Istoku. – Na otocima Tihoga oceana.

4 дек. 2018 г. ... Pravni osnov radnog odnosa u općem sistemu je ugovor o radu te zaključivanjem ugovora o radu nastaje ... Bitni sastojci ugovora o radu.

1 j (katastarsko jutro) = 40 hv x 40 hv = 1600 čhv. 1 j = 5754, 643 m2. 1 m2 = 0,278 036 čhv. 1 m2 …………………………………. = 1m x 1m. 1 a (ar) = 100 m2 …

Vrste reči promenljive nepromenljive. • imenice. • pridevi. • zamenice. • brojevi ( do pet). • glagoli. • prilozi koji imaju stepen poređenja.

Ostali javni prihodi: prihodi od državne imovine, djelatnosti državnih organa,prihodi od kazni ... raspodjele dohotka, a ne prihodi ostvareni.

Analogni. Obični. EURO tahograf. Standard. Automatic. Digitalni ... su konstruisani digitalni tahografi, koji su olakšali rukovanje tahografima, smanjili.

Opis vrste prihoda. Zarada bez olakšice i beneficiranog staža. 101. 00. 0. Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl.

Bulevari- lijepo uređene gradske ulice u kojima se saobraćaj odvija u najmanje 4 saobraćajne trake, po dvije u suprotnim smjerovima.

Vrste otpadnih voda kućanske potrošne. f k l industrijske ... MJERODAVNE KOLIČINE OTPADNIH VODA. Kućanske otpadne vode ... dnevni dotok otpadnih voda (l/d).

Trapez čiji su krakovi jednakih duljina, a kutovi uz istu osnovicu jednakih veličina naziva se jednakokračni trapez. Kutovi uz osnovicu jednakih su veličina ...

betonski L i T zidovi, razni tipovi montažnih zidova, gabioni, ali i konstrukcije od armiranog ... sredini), gabionski zid (dolje).

Biljojedi – hrana je za mnoge životinje, uglavnom kukce, ali su ti kukci većinom nametnici na usjevima zbog čega nisu poželjni u kontroli ambrozije.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.