književnost nob

pristigli na Novi Zeland i njihovih potomaka čiji se identitet formira u anglofonom ... Potrebno je da autor, pripovjedač i glavni lik uđu jedan u drugog, ...

Hebrejska književnost. Ohrani se v obliki biblije. Židovska vsebuje samo spise stare zaveze, krščanska pa še novo zavezo.

pismo ili poslanica = pjesničko pismo u kojem se raspravlja o filozofskim, književnim ili ... Filostrat - „Ljubavna pisma“; Aristenet - „Ljubavna pisma“ i.

20 окт. 2017 г. ... U pjesmi koju pjevaju trubaduri govori se o ljubavi koja se nije mogla ostvariti zbog neke tragedije(16). U srcu ljubavnika koji nisu mo-.

Jedan redak u pjesmi zovemo. Književni rod pisan nevezanim jezikom kakav rabimo i u svakodnevnome govoru, a temelji se na likovima i događajima zove se ...

predmetne oznake vrste [Literarna vrsta ali zvrst] v [ime jezika] ... predmetne oznake vrste Književna dela avtorjev [pridevnik iz imena jezika, države.

Hasanaginica tekst klasičan u agonalnoj sferi i vajanju likova, ali modernih dramaturških rješenja po segmentiranju prostora i paralelizmu zbivanja, čijom.

se setimo činjenice da je sva novija Izraz ,nihilizam" nije upotrebljen svetu nema smisaonosti apriorne nego ćutnja ništavila. Osnovna za-.

Petrarkisti – pjesnici koji slijede Petrarkin stil. U središtu je postavljena tjelesna ljepota žene, senzualna crta. Motiv neuzvračene ljubavi, ljubavni ...

taoizem,. budizem. Ustanovitelj konfucianizma Konfucij je živel v letih 551 – 479 pr. n. št. Njegovi spisi naj bi bili.

4. umjetnost mora služiti jedino umjetnosti (larpurlartizam). - oko 1885. g. u Francuskoj se javlja novi pjesnički pokret – SIMBOLIZAM.

*Po dobah staroegipčanske zgodovine delimo književnost na: ... CHANSONS DE GESTE = FRANCOSKI JUNAŠKI EPI (pesmi o junaških dejanjih) 11.-13.

Lirika (trubadurska, španska romanca, verske, teološka, alegorične) b.)Epika (viteški roman, junaški ep, proza) c.)Dramatika (moralitete, mirakli, misterij, ...

V Gilgameša se zaljubi boginja Ištar, a jo junak zavrne. Užaljena boginja izprosi očeta, da nad Gilgameša pošlje nebeškega bika, katerega pa Gilgameš in ...

»rijek«, sāman napjev, a yajus znači izreku za žrtveni obred ili »žrlo«. To su tri vrste svetih izričaja, mantra ili »mnila«. Najstariji dio svake vede jest ...

Milton: Izgubljeni raj. Darko Bolfan i Dušan Kosanović, „Predgovor“ za Izgubljeni raj, preveli D. Bolfan i D. Kosanović, Filip Višnjić, Beograd, 1989.

Predrag Mirčetić. Jelena Mitrić. Srđan Orsić. Slobodan Pavlović. Tomislav Pavlović. Vladan Pavlović. Slavko Petaković. Danijela Petković.

1. narodne umotvorine stvara nadaren pojedinac, ime stvaraoca se gubi, a nosilac trajanja postaje narod i kolektivno pamćenje.

Jelena Lepojević. Goran Maksimović. Jordana Marković. Snežana Milosavljević Milić. Biljana Mišić Ilić. Anđelka Mitrović. Predrag Novakov. Jelena Novaković.

Ćirilo i Metodije stvorili su prvi književni jezik Slovena ... Tokom čitavog srednjeg veka dela su pisana rukom i ulaze u sastav različitih zbornika.

kog korišćenja jedne i druge" Bajka i erotska priča. "žestinom svog dejstva pobeduju ljudsku usamljenost". Čolović. Erotizam i književnost.

nilh meseci prošle godine i ne treba ih shvatiti šire, već samo kao povod za razgovor o opštoj ... veza, koja nikad ne sugeriše značenja, već ide ru-.

Sue Townsend: Tajni dnevniki Adriana Molea; Novi jadi Adriana Molea. 33. Sanja Pilić: Sasvim sam popubertetio; Jesam li se zaljubila; Što mi se to dogaña.

30 мар. 2020 г. ... VII. d – „Divlji konj“ – Božidar Prosenjak. 1. Napiši ime pisca i naziv djela! 2. Za čim čezne divlji konj? Objasni!

Krešimir Georgijević, Hrvatska književnost od XVI do XVIII stoljeća u ... Jakova Palmotića Dionorića, u: Perivoj od slave: zbornik Dunje Fališevac,.

Što je najvažnije za lijep ritam? Najvažnije pravilnosti su: RIMA I JEDNAK BROJ SLOGOVA U STIHOVIMA. Što je stih? (Stih je redak u pjesmi.) ...

Što je najvažnije za lijep ritam? ... (To je proza koja je pisana na pjesnički način – s puno osjećaja i ... Što je misaona ili refleksivna pjesma?

Đorđe Vidanović. Bojana Vujin. Nikolina Zobenica. Dušan Živković. Recenzenti pojedinačnih radova sa konferencije Jezik, knjievnost, teorija: ...

tova pod nazivom Marksizam i književnost, tj. tekstova koji re ... 1 Vidi raspravu Marksizam, umjetnost i marksistička knjitevna kritika u.

Almir Bašović: Smijeh kroz suze (Na primjerima iz ruske i bosanskohercegovačke drame) .

Nastavom bosanskog jezika i književnosti učenike ... jedinstvo teksta), stilistici (poetska i lingvistička stilistika, funkcionalni stilovi) i retorici.

djelomično objavljen u glavi. XXXVI hronikeLjetopis popa ... Anonomni autor poznat kao pop Dukljanin je prvo sastavio sredinom XII vijeka na slovenskom ...

EPSKI DESETERAC je stih kojim su ispjevane epske pjesme južnoslavenskih naroda. Taj stih sastoji se od 10 slogova, a CEZUROM ("usjek" u stihu) podijeljen je ...

Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti, Split, 2006. 9. Putovima kanonizacije: zbornik radova o Marinu Držiću (1508–2008), Zagreb, 2008.

Mlajši predstavniki: Ivan Miratti, Janez Menart, Tone Pavček, Lojze Krakar, Kajeton Kovič, Beno. Zupančič Pavle Zidar. V pedesetih letih se pojavijo tudi ...

27 мар. 2020 г. ... 2.lice (lice sa kojim se govori) jednine i množine ... Gradi se od prezenta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva.

Kraljeviću, bugaršticu Marko Kraljević i brat mu Andrijaš, pesma o Radosavu Siverincu i Zdravica, koja se može u nekim literaturama naći i pod imenom Naš ...

179) a) 1 brat – Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica b) 3 brata – Kako je Potjeh tražio istinu c) 9 braće – Lutonjica Toporko i 9 župančića.

Vern – Dvadeset hiljada milja pod morem. (odlomak),. Oton Župančić – Da je meni drvo biti,,. Vilijam Sarojan – pet zrelih krušaka, Halil.

Sa svoje četiri drame Alija lsaković se javlja na scenama ... Alija Isaković u osvjetljavanju osnovnog problema kreće prvenstveno od.

ep: Vergilije; mitološki ep: Ovidije; epika 1. stoljeća: Lukan kao ... Ovidije, Metamorfoze (preveo Tomo Maretić), Zagreb : Europapress holding , 2008.

konstruktivizem, dekolonialne študije in književnost severnoameriških staroselcev. Špela Virant. Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, ...

10 окт. 2020 г. ... [email protected] ... uredništva časopisa Fluminensia u Rijeci, tematski urednik ... periodici (Rival, Vijenac, Republika, Književna Rijeka, ...

Crnorizac Hrabar, učenik Ćirila i Metoda, u svojem traktatu (raspravi). „O pismenima“ (južna Makedonija, 10. st.) govori o pismenosti Slavena prije.

umjetničke koncepcije koje su se javile u ozračju racionalizma i klasicizma i koje su ... je Hrvatsku domovinu, kasnije hrvatsku himnu (uglazbio je 1846.

Asonanca. Luna luna samoglasniški stik. Je ujemanje samoglasnikov ponavadi v zadnjih besedah zaporednih verzov. -. Rima ali polni stik.

an alternative to a dispreferred expression, in order to avoid po- ... Damjanović, Stjepan: Staroslavenski jezik, Zagreb: Hrvatska sveučilišna.

istinitosti, narušavanje maksime, sarkazam, humor ... To značenje, po imenu implikatura, nastaje upravo kada se odstupa od principa kooperativnosti i kada ...

55-56 BOŽICA ZOKO, Slušaj, zemlja liječi, Knjige sve padaju ... imaju srebrne minđuše, bočiće koje su dobile ... Nobelovu nagradu za književnost28.

ne oronime Konjska glava i Volovska glava koji zajedničkim sadržajem čine ... Voznesenskij, Andrej (Andreevič): [Pesme]: Balada o radu; Balada o tački.

su karakteristične po tome „što im je značenje u manjoj mjeri leksičko, a u ... u Drenovi, došao je sa velikim drenovakom u ruci po insignije s Cetinja.

Sinkretizem v romanu razdelimo na tri nivoje (po A. Zupan Sosič): ... Vitomil Zupan: MENUET ZA KITARO ... Kaj nam Menuet za kitaro sporoča o vojni?

srednjega veka (trubadurska lirika, Sicilska šola, Sladki novi slog);. - Renesančna književnost : Petrarkova lirika in povezave z Dantejem, ...

Način vrednovanja: kolokviji, seminarski rad, završni usmeni ispit. 4. prepoznati estetsku vrijednost pojedinog ... Ferenc Molnar: Junaci Pavlove ulice.

fakultetu ostala kombinirana studijska grupa pod nazivom Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo. Studij komparativne književnosti jedan je od ...

Transhumanizam, etika i religija u romanu "Digitalni ugljik" Richarda K. Morgana. Naslov na engleskom jeziku: Transhumanism, Ethics and Religion in "Altered ...

Učenje bosanskog jezika ima poseban značaj, jer se putem jezika ... za izražavanjem svojih misli, emocija i iskustava iz ličnog ži-.

povijesnu predaju o umorstvu kralja Dmitra Zvonimira i kletvi koju je pritom izrekao. Zvonimirova je kletva uzrokom patnje. Hrvata.

dva jezika nemaju isti opseg upotrebe (npr., španjolski prijedlozi a i de ... ratʼ neće (1494), kao i pjesnikove riječi koja označavaju razborit odnos prema.

Francisco Javier Juez Gálvez: Književnost i život: Boris Maruna u Madridu. 1997. / 165. Ivica Matičević: Može li se preko institucija do Parnasa? / 171.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.