komunikativne recenice

NEZAVISNO SLOŽENE. REČENICE. VEZNICI. 1. sastavne rečenice i, pa ,(pak), te, ni, niti, nego i, no i, već i. 2. rastavne rečenice ili. 3, suprotne rečenice.

ZAVISNO SLOŽENE REČENICE (rečenice za vježbu). SUBJEKTNA. 1. Tko traži prijatelja bez mane, ostat će bez prijatelja.

c) uvrštavanjem: Kad gledam film, jedem kokice. Složene rečenice se dijele na: a) nezavisno složene rečenice b) zavisno složene rečenice ...

ZAVISNE REČENICE -- VEŽBA. 1. Upiši veznik između rečenica. Kupio sam hleb ______ doručkovao. Kupio sam sendvič ______ sam gladan.

VEZNICI. ZAREZ. Rečenični niz. Bezveznička rečenica. Uvijek se odvaja zarezom. Sastavna rečenica i, pa, te, ni, niti. Ne odvaja se zarezom, osim.

Na crtu napiši je li u pojedinoj rečenici imenski ili glagolski predikat. ... pjesma / pijesma cvijet / cvjet spisak / popis noč / noć čevapi / ćevapi.

1 Formalno nepotpune rečenice. 1.1 Formalno nepotpune rečenice u kojima oblik subjekta nije izrečen, ali je vidljiv iz rečeničnog konteksta nijesu posebno ...

Одреди функцију зависне реченице: Много смо путовали и ... Помени и описи путовања налазе се већ у првим еповима који су нам сачувани, а немачки.

Matematika na dlanu ... DANIJELA I TAMARA SU TJEDNIMA NA DIJETI. DOBRO DOŠLI DRAGI GOSTI! ... DANAŠNJA DJECA I MLADEŽ SU DRUGAČIJI.

Ukoliko bismo imali vremena, doći ćemo. Međutim, ako se zavisna surečenica uvodi veznikom kad, onda je i u osnov- noj surečenici obvezatan kondicional, npr.

Uslovne rečenice (Conditional Sentences) su složene rečenice koje se sastoje od dva dela: zavisne rečenice (if-clause) glavne rečenice (main clause).

II tip uslovnih rečenica (2nd Conditional) ... Treći kondicional kondicional prošli( would have + past participle) složeno prošlo vreme( had + past ...

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ...

Алексић – Милија Станић, Граматика српскохрватског језика за VII разред ... „Кад управни говор претворимо у неуправни, настаје изрична реченица“ (стр. 81.).

SINTAKSA – gramatičko ustrojstvo rečenice. PREDIKAT – jezgra rečenice, njen temeljni dio; opisuje radnju, stanje ili zbivanje.

Naime, iako njihovo značenje (objasnidbenosti) ne izržava ni jedna od drugih nezavisnosloženih rečenica (sastavnim se iskazuju.

Rečenice sa obwohl – iako, uprkos tome, bez obzira (što, na to) ... 1. obwohl: Nebensatz (zavisna rečenica ) + Hauptsatz (nezavisna rečenica).

H. Rijeke Nizinske Hrvatske bogatije su vodom od rijeka Primorske Hrvatske i imaju više potencijala za hidroenergetiko iskorištavanje. Točno – Netočno.

Koliko je (sat) i. (tjedan) prošlo? ... Dijete ______ sam ti priĉala da je najbolji uĉenik sada ima slabije rezultate. Je li to ono ... imaju duge noge.

I kondicional. If he stayed, you would see him. – II kondicional. If he had stayed, you would have seen him. – III kondicional.

uzročne (up. 2), ili kao odnosne (up. 3) izrične rečenice. Ove rečenice nisu, dakle, uvek zavisne, a i kad jesu, njihova zavisnost nije zasnovana na.

Po sastavu rečenice mogu biti jednostavne ili složene. JEDNOSTAVNE REČENICE ... PREDIKAT je jezgra, glavni dio rečenice, njemu se dodaju ostaju članovi.

Direktivna dopuna – Wohin + akuzativ ili dativ (Priloška odredba za mjesto ili pravac kretanja, koja dolazi na ... Njemački jezik ima samo četiri padeža.

Za direktan objekat se pita rečima wen ako su u pitanju živa bica i was ako se radi o stvarima. II. Satztypen: Aussage- und Fragesatz. Tipovi rečenice.

Treba pročitati dio rečenice koji je zadan, te gledajući slike zaključiti ... ZIMI SE NOSE ______ I ______ . ... KAD ______ LUPI O ______, ČUJE SE ZVEC.

anrufen haben mögen suchen bestellen hören nehmen ... Verbkonjugation von haben / Konjugacija glagola haben - imati. (haben prezent jednina ich habe množina.

Alica Arnaut: Složene rečenice i namjerno značenje tivnim izričnim rečenicama, ali su istovremeno i različite od njih. Vo- luntativne izrične rečenice ...

rečenice i zaključuju koji rečenični znak treba biti na kraju rečenice: točka, upitnik ili uskličnik. (Prilog 1). Vježbanje.

Rečenice kojima se izražava naredba, zapovest ... a na linijama napiši kakve su te rečenice po značenju: ... Napiši sledeće rečenice u suprotnom obliku.

Dvije osnovne vrste rečenica su jednostavne ili proste i složene rečenice, ... 6 Peti, M. Pristup sintaksi višestruko složene rečenice, u: Jezikom o jezik, ...

Sintaksa složene rečenice u savremenom srpskom jeziku ed. by Predrag Piper et al. (review). Ljiljana Progovac. Journal of Slavic Linguistics, Volume 28, ...

o vremenskom ili pogodbenom odnosu između glavne i zavisne rečenice; ako na ... Pogodbene rečenice u kojima je uvjet, tj. radnja zavisne rečenice ostva-.

Rečenice sa N. 1. Matematika na dlanu. REČENICE SA SLOVOM/GLASOM N. NEMA NIGDJE NIKOGA. NAKITILA SAM SE. NALAZNIK NALAZI. NADZORNIK NADZIRE USTANOVU.

Po tome se zavisne rečenice s tim vezničkim sred- ... tiva i vremenskih odnosa među surečenicama u sastavu nezavisnosložene rečenice.

U nemačkom jeziku, neki veznici utiču na red reči u rečenici. (videti knjigu 4, poglavlje 1.) Predlog. Reč koja određuje odnos između svog.

ZBIRNE IMENICE. IMENICE. 31560M-VItord:31560M 2011.02.28. 15:06 Page 24 ... Imenica. Osnovno značenje. Broj. Rod. 31560M-VItord:31560M 2011.02.28.

Uns hat man nicht gefragt, ob wir kommen. nie. Ako je rečenica s dva glagola, konjugirani se glagol uvijek nalazi na kraju rečenice:.

Zavisne odnosne rečenice u engleskom jeziku: obrada rečenica sa veznikom i bez veznika that kod izvornih govornika srpskog jezika.

Napiši u kojoj vrsti naporednog odnosa stoje nezavisne predikatske rečenice u primeru: Sanja je izuzetno marljiva, dok se za Ivanu to ne može reći.

26 нояб. 2020 г. ... Prevedi rečenice sa engleskog jezika na srpski. ... Prevedi sledeće rečenice sa srpskog jezika na engleski.

Čitanje - rečenice - 3 slova. 1/10. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Rečenice sastavljene od riječi.

Dvodijelne su one rečenice koje imaju subjekt i predikat. (Brat čita). ... U dijaloškom govoru uz izjavne rečenice dolaze i upitne, željne i usklične.

Šta određuje ličnost / bezličnost rečenice? ➢ Rečenica je (u engleskom) lična ako sadrži (glavni ili pomoćni) glagol u određenom vremenu ili modalni glagol ...

trijezan. 5. Od sljedećih imenica oblikuj glagole ili pridjeve: prijekor prijelaz prijedlog. కుడు prijelom. 6. Od sljedećih riječi složi.

NEZAVISNE REČENICE. Srednja škola. JU Srednja stručna škola, Bijelo Polje. Razred, odjeljenje. Četvrti razred, IV3. Profesor. Zagorka Rakonjac. Tip časa.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.