kotlina

11 авг. 2020 г. ... kotlina Basin and westernmost part of the Ilavská kotlina Basin and summarizes all previous (bio)stratigraphic,.

*Proti vzhodu je odprta in prehaja v. Voglajnsko gričevje. *Velenjska kotlina na severo-zahodu je geološko del Celjske kotline ...

Prvi, aluvialni, medzrnski vodonosnik je kvartarne starosti. Sestavljajo ga peščeno prodni zasipi rek Save in Krke ter njunih pritokov.

LJUBLJANSKA KOTLINA - lega, nastanek, značilnosti površja, kamninska zgradba. S pomočjo zemljevida Slovenije opiši lego Ljubljanske kotline.

Vodno telo Murska kotlina se nahaja na območju slovenskega dela aluvialnega prodnega zasipa reke Mure. Območje vodnega telesa zajema celotno nižino med ...

Večji del razprave je povzetek študije z naslovom Vzhodna Krška kotlina s pose- ... m e n č i č , P e r k o i n P o č k a j , 1984).

Bats of the Ivachnová floodplain forest (Liptovská kotlina Basin, ... patria hlavne listnaté lesy, kde bol zaznamenaný rádiotelemetriou (Bontadina et al.

je Velká kotlina panenská příroda, když byla téměř celá její horní třetina v letech. 1921–22 rozstřílena děly? Jak je možné, že.

The Kaptol Group and the Požega Valley. Hrvoje POTREBICA. Izvleček. [Kaptolska skupina in Požeška kotlina] V zadnjih dveh desetletjih se je večina s ...

Ljubljanska kotlina. je tektonska udorina med alpskim svetom, predalpskim hribovjem in dinarskim svetom,. je največja sklenjena ravnina v Sloveniji ob ...

Velká kotlina v Hrubém Jeseníku je považována za jednu z druhově nejbohat- ších botanických lokalit České republiky. V současnosti v ní roste 376 taxonů.

Velká kotlina je také jediným místem v Jeseníkách, kde byl v minulosti opravdový horský ledovec. ... Velká Kotlina ist der einzige Ort im Gebirge Jeseníky.

Kaj je savinjski želodec? Page 4. VELENJSKA KOTLINA - učb. str. 107 ... Velenjska kotlina je zaradi rudarstva in termoelektrarne postala.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.