krizevacka eparhija

МОЛИТВА 3: "Господе Боже наш, опомени се нас грешних..." ... путу; за исцељење болесника; за покој, олакшање и отпуштење грехова блажене успомене.

Ujutro čitajte jutarnje molitve iz molitvenika a u nastavku pročitajte odeljak iz Svetog Pisma koji se čita toga dana ujutro. Uveče čitajte večernje molitve ...

принесемо наведене молитве Господу и дочекамо ... Увече читајте вечерње молитве из ... линковима: https://svetosavlje.org/molitve-jutarnje/.

ИКОНА ХРИСТА [српски] + кутија. Епископ др Јован Пурић. ИКОНА (2 ДВД-а). [српски, енглески] издавачи: ЕПАРХИЈА НИШКА и агенција СВЕТЛОСТ СВЕТА. Број страна:.

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.) i članka 35. stavka. 1. podstavka 3., a u vezi sa člancima 20. i 65.

ksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju ". SADRŽAJ ... Smukulja. Natrix tessellata. Ribarica. Zamenis longissimus. Bjelica.

Koprivnica, 04. veljače 2021. Upravni odjel za prostorno ... (Castor fiber), vidra (Lutra lutra), crveni mukač (Bombina bombina), veliki panonski vodenjak i.

Općina Molve za sada nema za prethodno spomenute obveze uspostavljeno ... Općina Molve provela je u 2016. godini postupak davanje koncesije za komunalne.

postoji stari dravski rukav - Stara Drava, koji je lociran ... baštine, Konzervatorski odjel u Bjelovaru, Trg Eugena. Kvaternika 6,.

28 апр. 2009 г. ... Stjepan Milinković, Hrvat, Dravska ulica 54, Gola, 103067069 Koprivnica,. 3. Krešimir Habijanec, Hrvat, Ulica Stjepana Radića 21, Križevci, ...

Elaborat zaštite okoliša za zahvat magistralni vodoopskrbni sustav od vodospreme Budrovac do vodospreme Banov Stol. 5. 4.6. OPIS MOGUĆIH UTJECAJA ZAHVATA NA ...

zaštitu voda («Narodne novine» broj 8/99), na prijedlog Hrvatskih voda Zagreb, Vodnogospodarskog odsjeka Varaždin, KLASA: 325-04/02-03/0107 od 06.

cu, Molvama, Gornjoj Rijeci, Sokolovcu i. Svetom Petru Orehovcu. ... rasporedu sredstava Proračuna ... ga 397. godine, a u njegovom sprovodu sudjelo-.

28 апр. 2017 г. ... E-mail: [email protected]. Adresa: ... Profesori Gimnazije „Fran Galović“. Zajedničko fotografiranje.

Grafičko oblikovanje i prijelom: Kosinus, Koprivnica. Tisak: Tiskara Zagreb. ... foto: Ivan Brkić / Koprivnica.net ... Vijesti o navedenom postu.

privničko-križevačke županije, Grada Koprivnice i ... foto: Ivan Brkić / Koprivnica.net ... Vijesti iz Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci.

U Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima ... 2. udaljenost adrese stanovanja do adrese rada od 5,01 do 10 km – 600,00 kuna,.

12 апр. 2021 г. ... odgovore na neka druga pitanja kao što su povećanje materijal- ... nova pitanja? U HAZU surađujem još od ... dan za Drinkopoly. Nakon toga.

Grafičko oblikovanje i prijelom: Kosinus, Koprivnica ... novao je nove (neke i stare) pročelnice i pro- ... foto: Ivan Brkić / Koprivnica.net.

22 дек. 2015 г. ... e-mail: [email protected], ... očuvanje kulturne baštine Podravine i Prigorja, ... Podravini i Prigorju tijekom 2014. i 2015. SAA.

Dodatno ulaganje na starom župnom ... (II 205) : Križevci (MG 1) - Bjelovar - Kloštar Podravski ... Postojeći ravni krovovi mogu se natkriti kosim, uz.

djelatnosti za patologiju Opće bolnice «Dr. Tomislav. Bardek» Koprivnica. ... Opća bolnica «Dr. Tomislav Bardek» Koprivnica ... Tomislav Sabljo, za člana.,.

7 янв. 2021 г. ... 288/3, k.o. Cubinec, Grad Križevci. Tijelo nadležno za provedbu postupka. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno ...

8 апр. 2017 г. ... e-mail: [email protected], [email protected] ... Opremit će se Tehnološki park Križevci i ... sireva i prgica ili prigorski štrukli. Sve.

VODIČ PODRAVINE I PRIGORJA. Svibanj 2017 - Izdanje Podravina i prigorje. Wine and gastronomy of Podravina and Prigorje / May 2017 - Podravina and Prigorje ...

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE. 2009. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA. AKT ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA. BROJ: 6 - Godina XVII. Koprivnica, 15. svibnja 2009.

17 июн. 2010 г. ... organizator: Udruga vinara i vinogradara „Bilikum“ Križevci. 20,00 OKUPLJANJE KRIŽEVAČKIH PURGERA,. NJIHOVIH GOSTIJU, GRADSKOG PUHAČKOG.

stranim investitorima. Studijsko putovanje obuhvaćalo je posjet industrijskim i poslovnim zonama i industrijskim parkovima u Dublinu, Waterfordu i Corku, ...

8 янв. 2021 г. ... Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije” broj 6/13, ... Općine Koprivnički Bregi na 23. sjednici održanoj 24.

neodređeno i određeno vrijeme tijekom 2018. godine ... europske fondove, na određeno vrijeme, ... vijeće Općine Kalinovac na 6. sjednici održanoj 31.

nanositi na cestu blato ili druge materijale, ... 7. nanositi blato na cestu, ... Razvoj infrastrukture za aktivni i EKO turizam. RAZDJEL 003.

GEOPODRAVINA d.o.o., Koprivnica, Hrvatske državnosti 32, udio Zupanije 16,67% ... koja je u vlasništvu Grada Koprivnice, sklopljen je na neodređeno vrijeme ...

13 апр. 2017 г. ... lokacije – telefonski, putem e-maila ili osobno u ... za prizemne ili 6,0 m za katne građevine. ... Dozvoljena je gradnja pune zidane,.

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graa- ... Gra evinski objekti. 1.665.000,00. -932.000,00 ... Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene.

Palmovića Rasinja iz reda osnivača imenuju se: 1. Maja Pribeg, Cvetkovec,. 2. Renato Rac, Kuzminec,. 3. Karlo Mađarić, Cvetkovec.

www.koprivnica.hr. 048 681 207 www.krizevci.hr. GRAD ĐURĐEVAC. 048 811 009 www.djurdjevac.hr ... www.novigrad-podravski.hr. 048 810 089. 048 810 089.

objavljena je na internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr,. Stranica 1248 - Broj 9. “SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ...

14 окт. 2014 г. ... Gradsko groblje Koprivnica – židovsko. 11. Mjesno groblje Reka. 12. Mjesno groblje Herešin. 13. Mjesno groblje Jagnjedovac.

Galerija Koprivnica / Gallery Koprivnica. Saša Huzjak - Best of - live, Izložba/ Exhibition. ▫ Muzej grada Koprivnice. ▫ Museum of the Koprivnica City.

1 мар. 2021 г. ... 07 A100204 DANAS UČIMO, SUTRA. SPAŠAVAMO. Aktivnost. 335.000,00 ... Nasipi na rijeci Dravi: Selnica-Dubovica, Libanovec i Drnje.

o spajanju Ljekarni Koprivnica i Ljekarne Križevci u Ljekarnu Koprivničko-križevačke županije. I. Ljekarne Koprivnica i Ljekarna Križevci spajaju se.

3 окт. 2017 г. ... gospodarenje otpadom na lokaciji Virje, Gajeva 148, na k.č.br. ... Vrijeme i mjesto uvida ... Virje, Trg Stjepana Radića 6,.

1 апр. 2019 г. ... Koprivnica, 28. veljače 2019. ... Hrvatskog liječničkog zbora, Podružnice Koprivnica, ... Ukopi se obavljaju u dane utvrđene Odlukom o.

23 июл. 2021 г. ... nemoćne osobe Koprivnica raspoređuje za pokrivanje manjka iz 2020. godine. III. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom.

1 мар. 2020 г. ... manifestacija u gradu Koprivnici, s kojima su pored ... križevačke županije , za uspjehe u radu i postignute zasluge na području promicanja ...

Koprivnica, 10. travnja 2003. ... Štefanija Pavliša iz Koprivnice, Svilarska ulica 8, ... umrle na području za koje je groblje izgrađeno ili su.

zaštite Koprivnica, Odjel inspekcije, Trg E. ... pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti ... IDA MARKOVIĆ iz Koprivnice, Taraščice 13.

23 апр. 2019 г. ... Županijske komore Koprivnica, HOK ... članova Upravnog vijeća Ljekarni Koprivnica ... komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja.

Usred plodne Podravine u blizini Đurđevca, na 20 hektara površine, smješteni su Đurđevački ... www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr ured@ tz-kckz.com.

26 мар. 2021 г. ... magistralni odvojni plinovod za MRS Podravske Sesvete DN 80/50 ... Razgraničenjem treba odrediti vojni kompleks i.

18 авг. 2020 г. ... Koprivnica, kolovoz, 2020. ... slijede uzorci iz okolice Koprivnice (5) i najmanje iz vinogorja Kalnik (4). ... Tisak: Superprint d.o.o..

Imbriovec 21. Imbriovec, 48316 Đelekovec za obavljanje djelatnosti: S Sakupljanje otpada. R3 Recikliranje/obnavljanje otpadnih.

Poljoprivredna savjetodavna služba - Područni ured Sjeverozapadne ... Križevci - Koprivnica - državna granica s izgradnjom drugog kolosijeka i ulaganja u.

Donji Cubinec 72. 48260 KRIŽEVCI za obavljanje djelatnosti: Sakupljanje i skladištenje neopasnog otpada. S Sakupljanje otpada. R13 Skladištenje otpada prije ...

simulacija (modela) nego za P1, tako da pripadni srednjaci za P0 sadržavaju samo one modele koji uključuju razdoblja ... Spar Hrvatska d.o.o..

14 мая 2016 г. ... OPG Dragutin Kamenjak. Kalnička 82, 48260 Križevci. 091/523-7252 dkamen[email protected]. Gornjevinska klet. Gornje Vine 142, 48260 Križevci.

7 июл. 2018 г. ... Koprivnica, Zrinski trg • od 10:00 sati ... HGK Županijska komora Koprivnica, Frankopanska 3, Koprivnica ... SALATA KRISTAL. KRASTAVAC.

25 апр. 2014 г. ... kobila. Gotovo je nezamisliv razvijen i suvremen uzgoj konja bez primjene ove ... odrasla jedinka više neće biti zainteresiran za parenje sa ...

22 июл. 2019 г. ... ARKOD Preglednik - Ispis http://preglednik.arkod.hr/ARKOD-Web/?print=true&bbox=51594. ... Katastar. Šifra KO Broj kat. čestice Površina Ime ...

28 сент. 2018 г. ... 048/658-135 ili na e-mail: [email protected],. 048/658-189 ili na e-mail: ... RIBIZL. Razne sorte. Razne sorte. Razne sorte.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.