materijalno knjigovodstvo

pomoć popisnih lista i nivelacije vrijednosti zaliha. ... Nivelacija zaliha je naime vezana za vrstu skladišta. ... Značenje toga ispisa je, da obračuna.

Maslowljeva hijerarhija potreba. 2. Alderferov ERG model. 3. McClellandova teorija potreba. 4. Hertzbergova teorija dva faktora. Prof. dr. Aziz Šunje.

Organ koji je ovlašćen da propisuje prekršajne kazne i zaštitne mere ne može ovo pravo preneti na druge organe. Vrste i svrha prekršajnih sankcija.

roditeljskog staranja, do zasnivanja radnog odnosa na vrijeme duže od šest mjeseci. ……može ostvariti pravo na materijalno obezbjeđenje kao.

Gradivo za VS KNJIGOVODSTVO. 2. Učno gradivo je nastalo v okviru projekta unisVET - Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in.

Prosto knjigovodstvo. - Osnovna karakteristika sistema prostog knjigovodstva je njegova ograničenost na evidentiranje stanja i promena na samo nekim ...

glavne knjige, tj svi proknjiženi finansijski nalozi. ... organizaciona jedinica – ukoliko se u okviru firme želi pregled za konkretnu organizaconu jedinicu.

3 авг. 2006 г. ... registracijsku datoteku IposReg.prog ste dobili putem maila kao dodatak mailu ... treba propisati veza između oznaka osoba i njihovih OIBa).

Predmetni zahtjev za prisilnu naplatu zajedno s priloženim obračunom poslodavca o neisplaćenoj plaći/naknadi plaće podnosim Financijskoj.

svaka poslovna promena knjiži na jednom računu,i to kao duguje (ulaz) ili kao potražuje(izlaz). Po novom Zakonu o računovodstvu,vođenje poslovnih knjiga po ...

Složeno knjiženje je ono kod kojeg jedan konto duguje, a dva ili više konta potražuju ili obratno. 1.000,00,. NOVAC NA RAČUNU U BANCI. Duguje. Potražuje.

Popunjava podnositelj zahtjeva. Vidi upute na drugoj strani tiskanice. TISKANICA SOD ... 5. tiskanice M-1P, M-2P, M-3P, M-11P, M-12P, M-13P. UPUTE ...

UVOD U KNJIGOVODSTVO. •. Osnovni pojmovi knjigovodstva. •. Prosto i dvojno knjigovodstvo. •. Zakoni i podzakonska akta. BILANS STANJA.

Draženko Lukač: Obuka za specijalistu za dvojno knjigovodstvo obuhvata osposobljavanje za poznavanje temeljnih principa na kojima je zasnovano knjigovodstvo ...

23 февр. 2019 г. ... COBA Systems :: Slobodan Stanojević Coba, www.cobasystems.com. 23.2.2019. KNJIGOVODSTVO. UGOSTITELJA. 03.03.2018 ...

vo|enje financijskog knjigovodstva za ... predstavlja zna~ajnu mogu}nost ovog programa. ... pri ~emu se dobije rekapitulacija poreza.

Da bi podsustav za financijsko knjigovodstvo radio moramo definirati ... Temeljnica je osnovni dokument za unos podataka u financijsko knjigovodstvo.

protustavke gdje za svaki račun koji zatvarate možete upisati točan iznos koji zatvarate. Opcija razdvoji nije obvezna, koristi se samo iznimno jer program ...

Извод отворених ставки парафира шеф рачуноводства, а потписује га овлашћено лице, односно руководилац. Сектора за финансије и рачуноводство.

Dvojno knjigovodstvo je metod beleženja i obrade poslovnih transakcija ... Vlasnici kapitala su u osnovi očekuju da im dvojno knjigovodstvo obezbedi ...

AK.1.3 IGS012 Prijava posebne analitike … ... AK.2.1 IAK100 Nalog za knjiženje analitike … ... Isto značenje kao analitika samo što određuje detaljnije.

Na njoj oni nastupaju kao principali, tj. trguju u svoje ime za svoj račun, što znači da sami snose rizik. Kada kupuju od dilera na berzi,.

Programski paket za knjigovodstvo CSYSTEMS™ | KOMPENZACIJA ZA STAN ... je TREĆA FAKTURA kojom Firma1 fakturiše Firmi2 korekciju kao uslugu na primer dodatne.

(dvojno knjigovodstvo). Član 1. Ovim ugovorom, u skladu sa članom 15. Zakona o računovodstvu (»Službeni glasnik RS«, br. 62/2013, u daljem tekstu: Zakon), ...

Dvojno knjigovodstvo je sustav evidentiranja već nastalih poslovnih promjena po kojem se svaka poslovna promjena koja zadovoljava.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.