merjenje razdalje med kraji

1 мар. 2006 г. ... naj bi ji pripadala Tirolska, Goriška, Gradiška, del tedanje Kranjske, Trst, Istra in severna. Dalmacija (Repe 1995: 35).

kolorektální karcinom. • Vysoký podíl živočišných tuků v potravě – nadměrná konzumace červeného masa a živočišných tuků (sádlo, máslo) je jedním z ...

Temperaturne skale. Z razvojem znanosti in tehnike se je pokazala potreba po razvoju enotne temperaturne skale, ki bo veljala povsod na našem planetu.

Kadar ima upornost tudi elektrolitičen značaj (upornost tekočin, ozemljitvene upornosti itn.), jo merimo z izmeničnim sinusnim tokom (polarizacija elektrod) ...

ciklame (opazovali smo celice listnih rež), škrobnih zrn krompirja in fižola, celic ustne sluznice in cvetnega praha, ter si jih pogledali pod mikroskopom.

upornosti 1Ω (ohm = V/A) je upornost, ki jo ima ohmski upor, skozi katerega napetost 1V požene tok 1A. Upornost idealnega upora je torej razmerje trenutne.

Posredno merjenje napetosti preko toka čez znano upornost ... Posredno merjenje toka preko napetosti na znani upornosti.

F – viskozna ali strižna sila tekočine [N] η – viskoznost tekočine (dinamična) [Pa·s = N·s/m2 = kg/(m·s)]. S – površina, na kateri se prekrivata sosednji ...

Klorov dioksid. Klorit. Brom. Ozon. Raztopljeni kisik. Vodikov peroksid. Perocetna kislina. Fluorid. Temperatura. Senzorji DULCOTEST® v realnem času.

15 июн. 2020 г. ... Elektro Energija. Zanesljiva oskrba. 0,07315. 0,05044. Pavšalni strošek poslovanja 0,99 € z DDV na mesec. Ni vezave.

Kompas je naprava, ki prikazuje smer meridijana poloţaja, na katerem se nahaja ladja. V ... glavnem sta dva vzroka, da roţa oscilira: mehanski in magnetni.

28 нояб. 2012 г. ... Minutni volumen srca je količina krvi v litrih, ki jo srce prečrpa v eni minuti. Je zmnožek srčne frekvence (SF) in utripnega volumna srca ...

Osnova upravljanja z energenti in posledično zaračunavanja porabe je merjenje porabe energentov. Za merjenje porabe vsakega od energentov so v množični ...

Rektalna temperatura lahko variira glede na mesto meritve v rektumu, nanjo vpliva tudi količina prisotnega blata in slaba perfuzija.

Temperaturne senzorje uporabljamo torej tako za neposredno ... Če se izhodišče termodinamične skale začne pri temperaturi ledišča vode, govorimo o.

Za izraćun pH se lahko uporabi molarnost (mol/dm3) ali molalnost (mol/kg), kar nam da dva izraza za pH in sicer pHc za molarnost.

Maillardova reakcija: izomerizacija iminov v Amadorijev/Heynsov produkt. AMADORIJEVA PREMESTITEV. Gre za podoben mehanizem kot pri izomerizaciji aldoza⇔ ...

UKLON IN INTERFERENCA: MERJENJE VALOVNE DOLŽINE. SVETLOBE Z UKLONSKO. MREŽICO. Namen te vaje je bil določiti valovno dolžino posameznega spektra.

Namesto predpone ali desetiške potence zapiši vrednost: 6 . 102 l = 600 l. 4 . 10 g = 40g. 4 . 10-3 l = 0,004 l. 7 . 10-6 g = 0,000007 g. 9 . 103 m = 9000 m.

Odmevna (radarska) površine predmeta. Vpliv predmeta na valovanje najenostavneje opišemo z odmevno površino predmeta. V slučaju radijskih valov imenujemo ...

galaksije, H0 Hubblova konstanta in D ... vse druge galaksije (jate galaksij) od njega oddaljevale. ... Vesoljski teleskop Hubble je posnel tudi galaksije.

Poroznost keramike je posledica ujetega zraka pri njeni izdelavi in mo~no vpliva na mehanske lastnosti materiala: elasti~ni modul, trdnost, trdoto in druge.

Ključne besede: vitalna pljučna kapaciteta, spirometrija, Arhimedov zakon, vzgon ... »Vitalna kapaciteta je prostornina zraka, ki ga lahko maksimalno ...

plasti na podlago. V drugem delu pa je na kratko opisanih deset metod merjenja adhezije s kratkimi komentarji uporabnosti. 1 Uvod. Adhezija (oprijemljivost) ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.