morsko dno

Tuna, palamida, sabljarka ... Tuna, palamida, sabljarka. 34.1. 50.7. 49.6. 40.3. 32.6. 42.5. 31.9. Lignje, sipa, hobotnica.

-Potvrdi poslodavcu o zaposlenima broj 0204-2634/3-3 od 25.08.2017. godine;. -Fotokopiji radne knjižice za Nikolu Đuranovića broj 0204-2634/3-5 od ...

NIK COM DOO, sjediste Niksic, ulica Milana Papica bb, koga zastupa Vladimir ... 5. Transport busace opreme i fonniranje radilista, na lokaciji Becicka plaza ...

obale na lokaciji Smokvice u Reževićima u opštini Budva; ... Smokvice u dužini od 560 m/18.630 m2, zahvatajući djelove kat.parcele 2705 KO Reževići I, ...

Brijun (561 ha) and Mali Brijun (108.85 ha). Total coastline length of all islands is 46.82 km, while the average sea depth oscillates between 35 and 40 m.

ZORAN RADMILOVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom. ADA. RESH odruč. ROJ: RCEI. N. Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom. Uloga: Izvršni direktor.

MRM DOO Tivat. IMO number. 9081291. Tip plovila m/v. Zastava. | Holandija. Luka upisa. Amsterdam. Dan dolaska/odlaska. | 20.09.2019.god./ 20.09.2019.god.

U Atlasu Crnogorskih plaža i kupališta u opštini Herceg Novi koji je donijelo Javno preduzeće za ... nudistička, sa lekovitim svojstvima u reprezentativna, ...

14 окт. 2021 г. ... Plala ispred Ville Medveja u Op6ini Lovran u reZimu je koncesije od 2009. godine kada je sa sada5njim Koncesionarom sklopljen prvi Ugovor o ...

19.12.2017. god. i Izmjena i dopuna Kataloga (Evidencije) privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke. Bojane koje je donijelo Ministarstvo održivog ...

Izvaži prazan suhi piknometar. Pomoću lijevka stavi u piknometar uzorak tvari. Odredi težinu piknometra s tvari. U piknometar s tvari dodaj.

„ARBUN COMMERCE“ DOO BUDVA koga zastupa izvršni direktor Zoran Ratković iz Budve, Ul. 29 novembra, PIB: 02110016, broj za PDV-e: 81/31-00244-1, ...

JAVNO PREDUZEĆE i izabrani ponuđač BOJANIĆ MARKO,Herceg Novi, zaključuju ovaj ugovor i uređuju međusobna prava i obaveze vezana za korišćenje JAVNOG ...

nazivom »Marina St. Matia« ima PIB 02870703, i adresu sjedišta Dobrota 167, 85330 Kotor. ... 2015. godine kojim se odobrava DOO "Marina St Matia" iz Kotora, ...

Potencijalni utjecaji nekih alohtonih vrsta riba na hrvatsko morsko ribarstvo. Jakov DULČIĆ, Branko DRAGIČEVIĆ. Institut za oceanografiju i ribarstvo, ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.