nemški priimki na slovenskem

kov, najpogostejši pa je Novak. Tipično slovenski so priimki na -šek in. -nik, ki kažejo na krajevni izvor. Prispevek se končuje s prikazom sta-.

4 OBSEG IN POGOSTOST ŽIVALSKIH PRIIMKOV V SLOVENIJI . ... POGOSTOST IZBRANIH ŽIVALSKIH PRIIMKOV PO REGIJAH . ... 6 Pomen živalskih priimkov .

izvor v slovanskem antroponimu *Ninodrag. Ključne besede: slovenski jezik, priimki, etimologija, slovanski antroponimi. The surnames Košmelj, Košmrlj, ...

Imena za ženske. — 1. Rojstna imena in priimki na -a se skla njajo kakor občna imena: Ivana Kobilica Ivane Kobilice, Marije.

Ključne besede: slovenski jezik, priimki, etimologija, slovanski antroponi- mi, krajevna imena. The Surnames Mahnič, Obid, Pretnar, and Stanovnik.

Kovačič, Mihelčič).14 Torej ne drži splošno prepričanje, da so priimki na -ič srbski, saj so ti priimki po očetu (redkeje po materi) lastni vsem slovanskim ...

28 июл. 2017 г. ... Že vrsto let se ukvarjam z etimologijo, to je vedo, ki preučuje izvor besed. V nekem trenutku me je začelo zanimati, od kod izvirajo priimki ...

Priročni slovensko-nemški slovar vojaškega gorništva je eden od štirih zvezkov zbirke slovarjev vojaškega gorništva, ki vključuje tudi.

V hrvaški strokovni literaturi se frazemska pozadinska slika imenuje ... strukturno prekrivnosI, kulturnozgodovinske možnosti prevzemanja, jezik dajalee in.

AJDOVSKA JAMA PRI NEMŠKI VA-. SI. — V času od 3. 8. do 17. 8. 1985 so potekala v okviru rednega programa PM. Brežice in Znanstvenega inštituta FF v.

Lustracija je ukrep, s katerim želijo države v tranziciji za nekaj let ... Lustracija v vzhodni Nemčiji zaradi izostanka učinka katarze ni bila uspešna. Na.

Bitka za Tobruk in napredovanje do El Alameina (konec maja – julij 1942). ... toliko večji v neposredni bližini nasprotnika, ko ne veš ne kod ne kam, ...

Filip Čuček: Spodnještajerski deželnozborski nemški poslanci mestne in kmečke kurije 1848–1918 kurialni sistem).8 Obe kuriji sta imeli volišče v Gradcu, ...

Slovensko-nemški oz. nemško-slovenski slovar je prosto dostopen vsem uporabnikom medmrežja. ... najti v slovarju ter b) kako so te besede vpisane v slovar.

30 июл. 2010 г. ... Oblikovanje: Sans, Andrej Knez, s. p. Tisk: ZIP center. Naklada: 3000 izvodov. Izdajatelj in naslov uredništva: ... ETIOPSKI. KNEZ. AMERIŠKA.

Predmet raziskave tega diplomskega dela so slovenski in nemški frazemi ... frazeološke enote ali frazemi stalne besedne zveze, katerih pomen ni ali je.

Slovo od 25 mini maturantov. Marjana Štangler ... je res lepa, razgibana in mini trailaška za ... Na travniku se pasejo konji, radovedno dvignejo glavo,.

AJDOVSKA JAMA PRI NEMŠKI VASI. Jani Mravlja, Jamarski klub Železničar, Ljubljana. Pisalo se je leto 1990, ko so se arheologi, ki so v Ajdovski jami z ...

živ in stalno spreminjajoč se pojav v družbi: uganka se prilagaja ... Kaj grize, čeprav nima zob? ... Mlada je gospa, pa se samo dvakrat na leto češe.

Staroslovenci. • Zahteve po pisanju v nemščini. • Vodja: Janez Bleiweis. • Vzgoja in izobraževanje. • Jezik osnovan na kmečki govorici. Nemuškutarji ...

Reformacija na Slovenskem a) Oznaka pojma. Pojem označuje evropsko versko on družbeno gibanje v 16. stoletju, ki se je zavzemalo za.

Barok na Slovenskem ... o Visoki (zreli) barok. 1693 – 1740 ... o LJ stolnica se umetnostno naslanja na RIM, ostale LJ c. naslon na BENEŠKO UM. Štajerska.

Panslavizem – hoteli združiti vse Slovane v boju proti Nemcem in Turkom. - Avstroslavisti (Jernej Kopitar) – preoblikovanje Avstrije v zvezo enakopravnih ...

nosijo opanke, topanke ali mestve, imamo z razumevanjem čižem zlasti na vzhodnem. Štajerskem. Čižme so bili lahko škornji, praviloma segajoči do podkolen ...

Tudi na ozemlju Slovenije so v istem času so plenili Za- hodni Goti v okolici Ptuja, 394 je pri Frigidu po- tekala bitka med Teodozijem in Evgenijem, Ala-.

Knez Kocelj je nasledil očeta Pribina v Spodnji Panoniji (861-874), ki je sprva zvesto podpiral frankovsko oblast in organizacije salzburške Cerkve.

igra je šah, saj je pri njem od slučaja odvisna le barva figur. ... Primer: Šah je končna igra. ... Na njem temelji klasična šahovska kultura, ki se je.

Taaffejeve vlade je bila koalicija narodnih nenemških vlad z nemškimi klerikalci in konservativci. Z nastopom Taaffeja je nemški nacionalni pritisk ...

Viteški bojevniki so bili elita srednjeveške družbe tudi na Slovenskem. ... Gotika pomeni v naši umetnostni preteklosti prvo veliko slogovno obdobje. Med.

21 сент. 2011 г. ... izdajali knjige. Prve slovenske tiskane knjige. • prve slovenske tiskane knjige v obdobju reformacije je natisnil Ulrich Morhard v.

Veliko nevarnost delfinom predstavljajo motorni gliserji, ladje, … saj jim lahko povzročijo razne mehanske poškodbe. Obstajajo pravila obnašanja do delfinov ...

Mihajlo Rostohar, ki je bil pred prvo svetovno vojno privatni docent na univerzi. » V op. 6 cit. delo, str. 4. 10 F. Verbinc, Filozofski tokovi na ...

vključili božanskega ali človeškega junaka, ki je zmaja ubil, pregnal ali si ga podredil. Prav ti ... SLIKE: Slika 1: Sv. Jurij ubije zmaja, Piran, ...

... in smrt lepe Vide, F. Lain{~ek, Skarabej in vestalka, I. Torkar, Smrt na ... own and the love of a man; Smrt na po~itnicah (1997) by Igor Torkar with a.

28 окт. 2016 г. ... tretjo šolsko uro obeležili spomin na državni praznik, dan reformacije. Prilagam vam gradivo z vsebinami, ki jih bom preverjala na kvizu, ...

Literarna recenzija si v 19. stoletju kot recenzija ali feljton dobi stalni ... Ključne besede: literarna recenzija, literarna kritika, feljton, literatura.

Frankfurtske volitve 1848 na Slovenskem. Evropa na predvečer revolucionarnega leta 1848 je imela še močno fevdalno podobo. V celi vrsti držav je gospodoval ...

takih terminov so: rasni drobci, Bušmani, Hotentoti, Pigmejci, Bantu črnci itd.). V delovnem zvezku morajo učenci, denimo, rešiti križanko o najpomembnejših ...

Mikijev Zabavnik, kjer nastopajo zgolj Disneyjeve antropomorfne živalce. Navkljub slabši kvaliteti tiska in slabšim prevodom je slovenska mladina vzljubila ...

GEODETSKI VESTNIK. STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSIONS. GEODETSKI INSTRUMENTI. IN OPREMA NA. SLOVENSKEM. SURVEYING INSTRUMENTS. AND EQUIPMENT IN.

homoseksualnost v slovenskem filmu po drugi svetovni vojni. ... simptomi, »stilističnimi, tematskimi in ideološkimi vidiki obvladovanja nove realnosti in.

bila med kandidati za škofa tudi Anton Jarc in Henrik Pauker. Jernej. Vidmar (1869-1875), sam nekdanji gojenec in nato študijski direktor.

Definicija v smislu diskurza o fenomenu namreč sam pojav ne le ... neoliberalizmom (diktatura mediokritet, podrejenost institucionaliziranim razpečevalcem.

je razumevanje deformirane slike zavezano neki vzorčni podobi, lepotnemu idealu, in vis à vis idealu, da karikatura postavlja neznana pravila, provocira in ...

cerkvene periodične publikacije in pravoslavni cerkveni uradni list (Glasnik). ... bil za pol leta tem parohijam zagotovljen tudi cerkveni pevec.478.

Ljudska medicina (tudi ljudsko zdravilstvo) je pri Slovencih ohranje- na v izročilu 19. in 20. stoletja in je skupek predstav in zdravilnih me-.

2.4 Pomenska nasprotja kot prvine v govorništvu in literaturi .......18 ... dotvornega gnezda k njegovi periferiji pomensko nasprotje besed lahko oslabi.

območje Keltov v vzhodni Franciji in Švici, lahko ocenimo njihovo število na največ milijon, ... -390, prvi spopad Keltov z Rimljani pri Clusiju,.

tezo, apostrofo in figure ponavljanja (anafora, epifora, simploka, anadiploza, gemi- nacija). Kasneje je – denimo `e v predavanjih Uvod v stil leta 1948 ...

uporabljene v SSKJ .7 Področne oznake navadno označujejo strokovno izrazje določenega ... Vloga središča: konvergenca regij in kultur (Zbornik Slavistič-.

Reyi uspelo kupiti sodobnejši horizontalni seizmograf konstruktorja Wiecherta, ki je bil prav tako postavljen v kletnih prostorih univerze.

Ironične izjave so namerne, v besedilu niso naključne. So skrite in namenjene temu, da jih bo bralec rekonstruiral. Ironija se razlikuje od drugih načinov ...

Na prelomu iz 19. v 20. stoletje so si vpliv na javnost porazdelile politične stranke in njihovo časopisje. (Enciklopedija Slovenije 2, 1988:94) ...

za glas, ki v tem primeru stoji neposredno nad basom kot naj- nižjim glasom. Bariton je pogosto samostojen melodični glas, ki poje osnovno melodijo in z njo ...

Wojciech Jaruzelski je leta 1990 kot poljski predsednik prvi z ustreznim ceremo- ... dom 22. junija 1941), da ni preplavil evropske celine.23 Skromni ...

and Janez Krstnik Dolar; the musicalia of the cathedral in Koper; and the Academia Philhar- monicorum Labacensium. However, at present,.

3.1 pegasta sova ... Sova je simbol lunarne, ženske energije in noči. ... Ta je edina vrsta naših sov ki prezimuje južno od sahare,vrača sa v drugi polovici ...

7 янв. 2005 г. ... S padcem cen nafte v devetdesetih je Shell povečal prodajo premoga, ... prodaja goriva na Shellovih bencinskih servisih in vseh partnerskih ...

povečanje števila ženskih glavnih oseb, zaradi česar sem predpostavila, da sta literarna lika mati in hči dokaj pogosta protagonista v najnovejšem ...

prevzete besede, slovanjenje, konceptualna metafora, purizem, besedilni korpusi ... V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (dalje SSKJ: bodočnost v 1.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.