obavjestenje

(japanska kurika). DIJELOVI BILJA KOJE „NAPADA“: Lišće, kora, izbojci; ostali dijelovi (zapreci kokona; „paučina“). Page 2 ...

Obavještavamo Vas da će se u srijedu 29.01.2020. godine u sali SO Žabljak sa početkom u 10 časova, održati informativna sesija vezano za Projekat razvoj ...

25 нояб. 2019 г. ... palmina pipa na određenim lokalitetima u Federaciji BiH ... hemijske mjere – primjena FFS koji su dozvoljeni za suzbijanje crvene palmine ...

20 окт. 2016 г. ... Poštanski broj. 71123 Istočno Sarajevo (sp bl). Općina/Grad. Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo). Telefon. (057) 342-799.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA. IDB/JIB. 4209390440007. Kontakt osoba/Služba za kontakt. Melisa Dedić. Adresa. Trnovac bb.

8 сент. 2021 г. ... JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA. IDB/JIB. 4209390440007. Kontakt osoba. Melisa Dedić. Adresa. Trnovac bb.

21 дек. 2021 г. ... Hifzi Bjelavca br.15, Sarajevo. II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja. 8 (osam) mjeseci od stupanja na snagu.

S poStovanjem! l. Prilog: L. Prijava za polaganje ispita za obnovu licence,. 2. Prijava za polaganje ispita po prvi put. allr;,;;.:,:..-),11a.

spadaju spaljivanje korova, suhe trave i ostalog niskog rastinja, a kao posljedica navedenog, zbog nesavjesnog spaljivanja korova dolazi do požara, ...

28 февр. 2020 г. ... Prijava na konkurs se može dostaviti i putem pošte ... iskustvo, dob i stručnu spremu, uz zasnivanje radnog odnosa na.

komercijalna banka AD Podgorica, PIB 02239108, sa sjedištem u Podgorici,. Moskovska bb i Podgorička banka AD Podgorica, Member of OTP Group, PIB.

24 июн. 2021 г. ... obavještenja ponuđača da su trokolica spremna za primopredaju. ... nabavke teretnih električnih trokolica može ponuditi proizvod ponuđača , ...

dostupne na internet stranici Društva www.euroinvestment-bl.com i na telefon +387 51 355 980. Hvala na razumjevanju. UPRAVA DRUŠTVA.

14 окт. 2020 г. ... Master - engleski jezik i književnosti. Specijalistički studij (studenti koji slušaju predmet Semantika sa studentima master studija).

pripadnicima boračke populacije na području Kantona Sarajevo po Konkursu za dodjelu stipendija djeci boraca – branitelja Bosne i Hercegovine sa područja ...

6 окт. 2020 г. ... XIX (devetnaesta) vanredna Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica ... Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari na XIX vanrednoj ...

Potvrda o redovnom upisu na studijski program ... Potvrda o studiranju. - Potvrda o ocjenam i položenim ispitima iz prethodne godine studija.

Podgorica, Bulevar Revolucije no. 17 address the following: NOTIFICATION on merger of Podgorička Banka AD Podgorica, Member of OTP Group,.

Institut za standardizaciju. Босна и Херцеговина. Институт за стандардизацију . .. bhoto. ARHITE. Broj: 01-07.3-3-376-1/20. Istočno Sarajevo, 5.3.2020.

23 апр. 2019 г. ... Gubitak II, III, IV metatarzalne kosti - za svaku. 180. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi. 181. Gubitak palca na stopalu:.

27 нояб. 2020 г. ... finansijskog izvještavanja ( MSFI):. MSFI 16 -Lizing. Zvanična primjena MSFI 9 ( za privredu) i MSFI 15 se odlaže. Napomena: Primjena MSFI 9 ...

Univerzitet Crne Gore raspisao je Konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe. Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/19. godinu i ...

... pristupa isključivo svojim podacima (sa važećim JMBG-om, ličnom kartom i ... za izdavanje Uvjerenja o uplaćenim doprinosima (obrazac JS 3650) kako bi.

ZORAN RADMILOVIĆ - JMBG/Broj Pasoša zaštićen zakonom. ADA. RESH odruč. ROJ: RCEI. N. Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom. Uloga: Izvršni direktor.

Registar vrijednosnih papira u FBiH dd Sarajevo je, u skladu sa važećim propisima, dana. 28.06.2018.godine, izvršio prijenos dionica sa računa manjinskih ...

Obavještenje o prijenosu dionica manjinskih dioničara u postupku preuzimanja društva USORA d.d.. Jelah (SQUEEZE OUT). Registar vrijednosnih papira u FBiH dd ...

"inicijativa") u skladu sa odredbama člana 28. Zakona mogu podnijeti sva lica kada raspolažu informacijama, dokumentima i drugim podacima, koji osnovano ...

IVKOVIĆ LJUBO. 20. 981. IVKOVIĆ MILADIN. 25. 982. IVKOVIĆ VUKOSAVA. 5. 983. JAGANJAC FADIL ... KAPOR LJUBO. 10. Page 43. 1081. KAPOR MILAN.

Uvodna predavanja na otvaranju simpozijuma održaće Prof. dr Igor Aurer iz Zagreba, Prof. dr Samo. Zver iz Slovenije te Prof. dr Darko Antić iz Beograda.

ne odgovara traženom (55% -runska vuna,45%-poliamid); način izrade (kroj) ne odgovara traženom. Stavka 02. Košulja muška dugih rukava – nije dostavljen ...

Matija Tomčić. Žaklina Lukšić. Adresa: Poštanski broj: ... [email protected] [email protected] ... o Biografija članova tima, o Reference,.

1) Ponudi ponudača “CID" d.o.o. Podgorica, za ponuđenu cijenu od 5.189,50 eura sa. PDV-om, dodijeljeno 100 bodova. VIII Naziv ponuđača čija je ponuda ...

Takve virtuelne valute su, na primer, bitcoin, onecoin i druge, tzv. "kripto valute". Virtuelne valute stvorene su u vrijeme svjetske finansijske krize ...

VF Komerc-Progres d.d. Lukavac (SQUEEZE OUT). Registar vrijednosnih papira u FBiH dd Sarajevo je, u skladu sa važećim propisima, dana.

20 авг. 2021 г. ... gradonačelnika – Portparol Vlade. Komisija za izbor kandidata na radna mjesta vezana za mandat gradonačelnika je nakon.

4 дек. 2019 г. ... Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: ... Stručni savjetnik za nadzor nad financijskim poslovanjem ustanova i ...

10 июн. 2020 г. ... Pomoćnik direktora u Sektoru za katastar – 1 (jedan) izvršilac ... Zakon o premjeru i katastru zemljišta (“Službeni list SRBiH”, ...

Kontakt osoba: Edin Pijuk. Poštanski broj: 81000. Identifikacioni broj (PIB): 02655284. Fax: 020 633 846. Internet adresa: www.mtel.me.

Srpsko-hrvatski (Serbo-Croatian). OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-866-874-3972, ...

26 окт. 2021 г. ... Neradni dan u NLB Banci AD Podgorica: • Subota, 13. 11. 2021. Prvi radni dan objedinjene NLB Banke AD Podgorica prema terminskom planu rada.

26 мар. 2020 г. ... krpelj, borelioza, malarija, mišja groznica i slično). • U Opštim uslovima za putno zdravstveno osiguranje (OU-PZO-03/20) u članu 10 stav 1.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.