obdobja slovenske književnosti

in drugič za to, ker menim, da je vsak, ki mu pride Geografski vestnik v roke, ... sebnom delu, na mestima gde se govori o gornjoj Savi, nisu navedene sve.

nanašajočih na ljudsko slovstvo. Slovenska ljudska pravljica Železni prstan je štirikrat ilustrirana. Trap. Ljudska pravljica Trap je bolj realistična; ...

Simpozij OBDOBJA 40. THE POETRY OF PLACE IN IZTOK OSOJNIK AND ALEŠ DEBELJAK. Richard Jackson. Vermont College of Fine Arts, Montpelier.

Evropsko zgodovino delimo na naslednja obdobja: prazgodovina, stari vek, srednji vek, novi vek in moderna doba. 2. Prazgodovina je trajala okoli 3,5 ...

Gotika v Sloveniji: samostan v Kostanjevici na Krki, cerkev sv. Trojice v Pleterju, Ptujska gora, Crngrob, Mestni trg v Kopru, Benečanka v. Piranu.

Hercinska orogeneza; hercinska gorstva->. Nemško sredogorje, Centralni masiv, Pirenejski polotok ( sredogorja & planote). MEZOZOIK. - razmah dinozavrov,.

zopet uvedli staro vero in ukazali zabrisati vse sledi za faraonom. Monoteizem je v svojem nauku zagovarjal tudi Zaratustra, perzijski filozof.

v 80 Ojl), Hodgkinov limfon. Tudi pri limfoblastnih levkozah so opisane ozdra- vitve. Zato moramo tudi tem bolnikom dati vse možnosti za psihofizični razvoj ...

Mit pripoveduje o desetletnem spopadanju Grkov in Trojancev, o vzrokih njihovega ... Grki so sicer zmagali, a so bogovi tudi njihovemu junaku Ahilu.

Helena Dobrovoljc, Ina Ferbežar, Matej Hriberšek, Damjan Huber, Gašper Ilc, Monika ... SLOVENSKI javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest / [urednik.

шали Адама Богорича приехать в Любляну и взять на себя руководство ... tudi pevec (kantor) in ustvarjalec ter skladatelj umetnih protestantskih pesmi. V.

Kratka avtobiografija Valentina Vodnika iz obdobja, ko je Vodnik kot kaplan zadnje leto služboval na Koprivniku nad. Bohinjskim jezerom. V tem času je po.

prometejstvo umetni{kega poslanstva, sprejel strahotno, toda hkrati odre{ujo~e spo- znanje: odpovedati se in trpeti, iz trpljenja pa ustvarjati lepoto, ...

Danes je slovenska dramatika preplet razli~nih idejnih, temat- ... Tekst postaje repozitorij pam}enja u ve} spome- ... Glas/Voice, zbornik radova.

17 окт. 2008 г. ... Zagreb: U~iteljski fakultet – Profil. ... Filolo{ki fakultet, Beograd ... tento fakt via`u a odvolávajú.« (Liba 1991:.

Evelina Umek je izmed treh romanov kar ... Do oprostilne sodbe leta 2007 je bila pisateljica dele`na {iroke javne podpore oz. obrambe.

çàì, øòî ñå òè÷å ïðåèíà÷èâàœà íàãëàñàêà, a áëàãîãëàñíîñò è àêöåíòóàöè¼à ÷èíå ¼åçèê ... MIKLOSICH, Franz, [AFARIK, Pavel J., 1856: Lex Stephani Dusani.

TIHANA PUPOVAC umetnostna zgodovinarka, raziskovalka. »Obstajajo trenutki, ko se ideologija, vklesana v kamen, spreobrne in izkaže kot dobra šala.

Poljski teoretik in literarni zgodovinar Janusz Sławiński (1974: 8) je trdil, da je ... REMEC, Alojzij, 1920: Anton Podbevšek: Človek z bombami.

GrudA - lAst hOMe OF the First princes in MOnteneGrO ... Gruda at Podgorica possess, respectively, huge ... 3 Sutomore-Mogila na Rake, 4 Podgorica-Gruda.

Naziv MPM. Grad. Poštanski broj. Ulica. Ježevo-sjever. Obedišće Ježevsko. 10370. Ulica Slavka Kolara 84. Križ-autocesta-sjever. Okešinec.

Walter, Varady), austrijsko-slovenska granica (Janschitz, Kofler, 1997) i ... Slovenija je četvrta zemlja za Hrvatsku po vrijednosti izvoza. S druge strane,.

bo lepo na svetu zanj in zanjo. ... pravi veãerjo, na‰opiri svojo hãer, kolikor jo najveã mo- ... Ïen, ko imam na onem svetu starega oãeta in bi rad ve-.

Kje ležijo Obpanonske pokrajine? KATERA je najbolj značilna žival Obpanonskih pokrajin? Na kateri reki je bilo pomembno splavarstvo?

Ja plakal dosť, keď som sa s nimi lúčil, ... Ja plakal dosť, ketf som sa 8 nimi lúčil, ... Menoval som ja jedného, obec Radoľa druhého a súd tretieho.

Zagreb-Miramarska. Zagreb. 10000. Miramarska cesta 25. Lepa Bukva. Donji Macelj. 49225. Donji Macelj 110/c. Lučko-sjever. Lučko. 10250. Motel Plitvice.

15 февр. 2012 г. ... Zastava Slovenije je belo-modro-rdeča slovenska narodna zastava z ... kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, je izobešena ...

tako da prosim, da tukaj se zna zgoditi, da bo, jaz bi to komisijo ... pravico oziroma bi izrecno prepovedali mu~enje do vsakega bitja oziroma tudi `ivali.

Ustava Republike Slovenije in Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike ... Rad bi pa rekel, da ~e boste pisali kak{en zapis iz te seje, ki je ni bilo ali ...

Mia: Meni je bila najbolj všeč pravljica Tri botre lisičice, ker so bile lisičke med seboj prijateljice. Moja najljubša prijateljica je pa Katja.

zob, kolonoskopija, gastroskopija, punkcija, elektrokonverzija), je potrebno odmerek zdravila prilagoditi ali celo opustiti zaradi nevarnosti krvavitve.

Kakor ona, je tudi matica ilirska že lepo versto narodnih klasikarjev na svitlo pripeljala . . . Ko bi, posebno po izgledu češke matice, ...

Ključne besede: anketiranci, EuroBasket, košarka, NBA. ... https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_ko%C5%A1arkarska_reprezentanca (6. 3. 2019).

17 февр. 2020 г. ... Agencija je žal izbrala drugega kandidata. ... ga in intelektualnega življenja, kozmopolit in polihistor, ambasador Združenih.

Slo.-ang. minced lard. Slo.-srb. grubo mlevena i za~injena slanina (kao vrsta namaza) ... Slovensko-angle{ki slovar nudi ... ski slovar pa opisno pojasnilo.

Page 1. www.slovenskestene.si. Jing-Jang.

namenjam različnemu pojmovanju ustav in političnim pravicam. ... sistema, pa tudi neke nove vrste absolutizma ne, pred udarom je zato 4. marca 1849.

in Trubarjeva nagrada pa sta bili podeljeni svetovalcu naše Akademije Lojzetu ... demokracija.si/fokus/ivo-zajdela-za-revijo-demokracija-ignoriranje-pome-.

kova domačija obsega bivalni in razstavni prostor, lepo dvorišče pred hišo in ... Dr. Mojca Horvat z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je.

Ključne besede: frazeologija, frazem, slovenski jezik, frazeološki slovar, ... Prebivališče, materni jezik, seznanitev s frazemi in bralne navade ...

sistolični in diastolični krvni tlak neodvisna dejavnika tvega- ... tlak presega 220/120 mm Hg ali srednji arterijski tlak 130 mm.

hrvatski jezik, bez zadr{ke mo`e se zaklju~iti da je najprevo|eniji, pa time i najpri- sutniji slovenski autor u Hrvatskoj Drago Jan~ar.

Opis vodnega telesa Zahodne Slovenske gorice [7]. Lega telesa in osnovne značilnosti vrhnjih plasti. Vodno telo Zahodne Slovenske gorice je razširjeno v ...

Posebno prelomnico pomeni nastanek samostojne države Republike Slovenije in v okviru tega tudi odločitev o novi zastavi ... Heraldika, Slovenija, zastava.

SLOVENSKE SORTE KROMPIRJA V PRODAJI. OSTALE SORTE KROMPIRJA V PRODAJI. Tipi jedilne kakovosti krompirja: solata solata pečen pečen pire pire čips pečen.

22 | Napis Slovenija. 23 | Triglav kot nosilni grafični element. 24 | Drugi simboli na športni opremi. 26 | Slovenski športni navijač. 27 | Koristni nasveti.

tartufe, gljive, maslinovo ulje i naravno, branje grožđa. ... i kako pripremiti istarsku tjesteninu (fuži) i ispeći domaći kruh. ... može pronaći tartufe.

Razdelil jo je med bajtarje in koãarje, da je imel vsak svoj lep kos gozda in pa‰nika. O njem ‰e danes ve hva- lo pesem in pravljica, ãeprav njega davno ...

najpomembnejše lastnosti prsti. Ključne besede: klasifikacija prsti, tipi prsti, fitoindikacija, indikatorske rastline, Slovenija.

Šport. Priimek. Ime. Disciplina. Uvrstitev drsanje - umetnostno. Kopač. Mojca posamezno. 23.m smučanje - alpsko. Bokal. Nataša slalom. 11.m veleslalom.

3 мая 2010 г. ... anje zma guje. Page 2. e vojske. Zn anje zma ... Evropski uniji se aktivno potegujejo štiri države, tri s statusom kandidatk; ...

super veleslalom. 45.m veleslalom. 9.m. Gorza. Aleš kombinacija. 15.m slalom odstop super veleslalom. 33.m veleslalom odstop. Grubelnik.

4017 - VZHODNE SLOVENSKE GORICE - OCENA KEMIJSKEGA STANJA VODNEGA. TELESA PODZEMNE VODE. Opis vodnega telesa Vzhodne Slovenske gorice [7].

Taras Kermauner je v ve~ kot {tirih desetletjih raziskoval slovensko dramatiko. Pri tem je posku{al zapustiti uhojena pota tradicionalne univerzitetne ...

fatalizem glede družbenih sprememb. Problemi so tudi z menedžmentom, predvsem s starejšim vodstvenim kadrom. Baza uporabnikov se stara, ne priznavajo se ...

Slovenské elektrárne – NPP Bohunice. 1984 – Unit 3commision. 1985 – Unit 4 commision. 1997 – SE, a.s. approved. „NPP V2 safety upgrading.

je nujno treba upo{tevati razvojne zna~ilnosti prostorskih struktur. ... povezan z ustanovami, ki omogo~ajo dru`enje oziroma pomagajo pri povezovanju ...

ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKÉ! REPUBLIKY. NUC!f AR REGULATORY AUTHORITY OF THE SLOVAK REPUBLIC. SK99K0047. PRÍLOHY. APPENDICES.

Vilko Ukmar (10. 2. 1905-1991) je bil skladatelj in muzikolog. Glasbo je študiral v. Ljubljani, na Dunaju in v Zagrebu. Na vseh glasbenih področjih, ...

mladi~e, primerjal s tolovaji in Turki (Krakar ... (Krakar. 1978: 121). Alen~ica, sestra Greg~eva med tur{kimi ... KRAKAR, Lojze, 1978: Prepletanja.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.