oksidativna fosforilacija

*U eukariota u mitohondrijama. *Odigrava se redukcija O2 do H2O. *Donori elektrona su NADH i FADH2. Oksidativna fosforilacija ...

Fosforilacija ADP do ATP. 1. oksidativna fosforilacija. (fosforilacija ADP povezana s prenosom elektronov v dihalni verigi). 2. fosforilacija na ravni ...

Oksidativna fosforilacija se odvija na unutarnjoj membrani mitohondrija. Ova membrana je gotovo nepropusna za ione i polarizirane molekule. Osnove biokemije.

Mitohondrije u neuronima stvaraju superoksid- ni radikal (O2. • ¯), [10], a glavno mesto otpuštanja supe- roksidnog radikala u mitohondrijama je kompleks.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.