palatalizacija

Jotacija. Nepostojano a. Umetnuto l, jotacija. Jednačenje po mjestu Jednačenje po zvučnosti sjeći – siječem-sijeku mogu – možeš učenik – učeniče bog - bože.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.