paušalno značenje

30 нояб. 2013 г. ... Paušalno oporezivanje prihoda od samostalne delatnosti, uređeno je: ... rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, što znači ...

USLOVI ZA PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK U PAUŠALNOM IZNOSU ... iznos poreza. ... Zahtjev za utvrđivanje mjesečnog paušalnog iznosa (obrazac ZMP – 1055), uz.

Rod – znaćenje pojma ... značenje riječi gender nego i gender equality (rodna ravno- ... spola: homoseksualnost, lezbijstvo, heteroseksualnost, bi-.

čin doktrina po kojoj je značenje nekog izraza (značenje »u smislu ... postoji smisao »značenja«< po kome je značenje = ekstenzija, onda.

MATEMATIKA PETI Osnovna škola Horvati, Horvaćanska 6, Zagreb. SIMBOLI I OZNAKE. ZNAČENJE. OZNAKA. Skup prirodnih brojeva. N. Skup prirodnih brojeva s nulom.

razvija oslanjajući se na jednu epizodu iz Floberove sentimentalne bio- grafije - dugogodišnje piščevo prijateljstvo s Lujzom Kole, pesnikinjom,.

Значење речи дух и душа разматраћемо са становишта кон ... Значење речи дух и душа у савременом српском језику ... сваки човек зна шта је добро,.

Напиши умањено значење речи: ватра – ______; соба – _____ ; цвет – _____; пиле –______. 2. Напиши увећано значење речи: жаба – ______; киша –.

Značenje pashalnog pozdrava. HRISTOS VASKRSE ... o vaskrsenju alfa i omega, početak i kraj hrišćanstva. A ona je to zbog velike tajne.

Iako je ima malo u odnosu na morsku vodu, slatke vode na Zemlji ima dovoljno za puno veći broj stanovnika na Zemlji nego što nas je sada [URL-4].

Hotel Regent Esplanade. Zagreb, Hrvatska. Značenje financijskog upravljanja i kontrole. Ured RS za nadzor proračuna. Nataša Prah, ravnateljica ...

zorska tehnologija je konglomerat materijala i procesnih tehnika koje zajedno rade da bi obezbedile neophodnu funkcionalnost kontrolnim sistema, bazama ...

značenje abort abortati obustaviti proces prije no što proces završi account ... fraza ping ping brzina, kvaliteta internetske veze.

„vitkog belog vojvode", avet dendija „koji se davi u vlastitoj operi“ (Sartre, 1968) proganjala je rok tako reći iz kulisa i, prema rečima Jana Tejlora i ...

QNeST pilot oblasti u okviru Jadransko-jonske makro regije. 10 pilot oblasti, 8 partnera, 5 zemalja, 1 Jadransko-jonska makro regija. QNeST pilot oblasti: ...

malodusnost, zabrinutost i tjeskoba. "Hoce Ii mi rezuckati noseve i usi svih mojih deset glava, kao sto su uCinili kad im je moja sestra dospjela u ruke?

3/4 – crvena lampica upozorava da se motor pregrijao i da treba odmah stati. Plava lampica govori da motor još uvijek nije postigao optimalnu radnu ...

ZNAČENJE I PRIMENA INTELIGENTNIH SENZORA. MAŠINSTVO 59 (2010) 2. 10 koja se ispituje u laboratorijama: fuzija senzora. Fu- zija senzora [15], koja još uvek ...

semantičke strukture jednog leksema koja uvelike ovisi o kontekstu, starosti riječi i uporabnoj čestotnosti riječi. Naime, kontekst određuje značenje, ...

Ljubav i ljudska spolnost. Ljudska ljubav kao sebedarje. Bračna ljubav. Bračna čistoća ... PAPINSKO VIJEĆE ZA OBITELJ, Ljudska spolnost: istina i.

Uvod. Adenokarcinom je najčešći tip karcinoma pluća koji se obično prezentira u uznapredovaloj fazi kao neresektabilna bolest. Stoga se tumorsko tkivo za ...

Kakvu i koliko važnu ulogu može da ima pejzaž u pojedinom delu i čitavom opusu jedno- ... iskoristio neprijateljski jesenji pejzaž, a kada je želeo.

Domaći magarci, značenje i propis. Pitanje: Šta se podrazumijeva pod mesom domaćih magaraca? Odgovor: Hvala Allahu i neka su salavat i selam.

Ključne riječi: depresija, depresivni sindrom, značenje, kriminalno ... se „patološki poremećaji raspoloţenja dogaĊaju kada tuga ili ţalost imaju.

Elektroslavonija. Osijek, Hrvatska. Prof. dr. se. Vladimir Mikuličić, dipl, ing. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Zagreb, Hrvatska.

18 нояб. 1991 г. ... Pruga Rijeka-Zagreb puštena je u promet 23. listopada 1873. Dionica od Zagreba do Karlovca izgrađena je 1865. godine. Pruga je duga 229 km ( ...

vrsta genitiva, konkretnije kao ablativni genitiv. Srpski jezik karakteriše sedam padeža u koji je uključen i vokativ. U albanskom jeziku ne postoje ...

najvećim dijelom nadgrobni spomenici, činjenica je da su ih koristili i kršćani, o čemu govore neki natpisi na stećcima kod Travnika. Ta činjenica.

18 мая 2019 г. ... istraživanja, koja proučavaju značenje u jeziku u odnosu na koncepte ... socioantroponomastičkih mijena, sva osobna imena studenata su ...

2) digitalni tahograf. Analogni tahograf. Analogni tahograf (slika 1) je uređaj koji zapisuje podatke na tahografski listić (slika 2) i uključuje sljedeće ...

na Vukovar za posljedicu je imala strahovite ljudske gubit- ke, koji nigdje u Hrvatskoj, ... odvijala Vukovarska bitka, potrebno je barem naznačiti širi.

motriti pojam, pravnu prirodu i značenje peremptornih normi, uključujući i njihov istorijski razvoj. ... primat nad propisima samog međunarodnog prava.

Značenje prevencije i njen utjecaj na liječenje kroničnih rana / The importance of ... sporadično oko puberteta ili rjeđe nakon 35. godine života (1-3).

Naša su iskustva potvrdila značenje jednostavnog, jas ... 18 Puka, grad sa 2442 stanovnika, Malesia Mirdita u NR Albaniji. 19Prof. dr.

vremenske točke i ima značenje abtemporalnosti ili ablativne temporalnosti ... Naime, Sojat je imao jednogodišnji ugovor s Hrvatskim rukometnim savezom.

Amoralne bajke, kako ih Bruno Betelhajm naziva, kao što su. Mačak u čizmama ili Džek i čarobni pasulj, ne pružaju polarizaciju.

selektivni metafizički skepticizam u pogledu činjenica koje utvrđuju značenje nečijih reči, odakle zaključuju da njegovo rešenje skeptičkog paradoksa.

Crvena Hrvatska u svjetlu povijesnih izvora, Chicago 1957. 6 Vidi, Goldstein, Hrvatski rani srednji vijek, 90-92. 7 V. Klaić, Povijest Hrvata, sv.

Crkva u Hrvatskoj bila iz opravdanih, ali često i neopravdanih, razloga izložena. 1 Ivo Banac, Hrvati i Crkva. Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u ...

Ključne riječi: županijski zavod za prostorno uređenje, prostorni plan županije, prostorno planiranje, strukturni prostorni plan, provedbeni prostorni plan, ...

Lemljenje je spajanje metalnih materijala uz pomoć istopljenog kalaja. Skoro svi metali i metalne legure se mogu lemiti, prije svega mesing, bakar, ...

proširenje teorije na neregularne otopine. Opisane su i metode određivanja parametara topljivosti tekućina i polimera. DESKRIPTORI parametar topljivosti.

ona u drugom slučaju ima primarno emotivno značenje koje u prvom slučaju ne može imati. Emoti visti izlaz iz tih teškoća mogu djelomice.

U prvim poslijeratnim godinama bački Hrvati politički su se organizi- ... 3 Petar PEKIĆ, Povijest Hrvata u Vojvodini, Zagreb 1930., 248.-251. 4 N. dj., 252.

Riječ mevlud potiče od arapske riječi mawlid koja predstavlja mjesto ili vrijeme rođenja. Vremenom je značenje ove riječi nedvojbeno počelo da se koristi ...

26 окт. 2014 г. ... stanici, za koji se smatra da je odgovoran za “hvatanje” toksičnih ... smatra se da rast laktobacila u pivu ovisi o vrsti piva.

2 сент. 2010 г. ... eases; cytokines; MIA syndrome; online hemodiafiltation. Srčanožilne bolesti učestale su u kroničnom bubrežnom zatajenju i vodeći su uzrok ...

24 янв. 2011 г. ... Симболи ромске усмене поезије – заступљеност и значење ... lanca i kruga kao simbola veze, ili zmije kao simbola zavodnika i lukavstva.

franko brod (imenovano mjesto otpreme). Prodavatelj je izvršio svoju obvezu kad je isporučio robu izvozno ocarinjenu na brodu koji je imenovao kupac.

između katolika i pravoslavaca, a potom između katolika i protestanata, nastala su zbog borbe oko shvaćanja Crkve. Pravoslavna je ekleziologija, iznad.

c) Roditelji su govorili da sam njihova najljepša ruža. d) U bakinom vrtu procvala je jedna neobična ljubičasta ruža. e) On je bio moja svjetlost u tamnom ...

18 июн. 2005 г. ... Obrazac 11. Izgled periodičnog izveštaja i značenje podataka u periodičnom izveštaju, bez reseta i bez promene poreskih stopa obveznika koji ...

Socijalni kapital i njegovo značenje u obrazovnom kontekstu. Sažetak ... se analiziraju tri razine socijalnog kapitala u obrazovnom kontekstu - mikro,.

KVANTITATIVNO ZNAČENJE KEMIJSKE. REAKCIJE. KEMIJSKA JEDNADŽBA. KEMIJSKA REAKCIJA. KVANTITATIVNI ODNOSI. Odnosi atoma, molekula ili iona reaktanata i.

Šejh Abdullah ibn Muhammed ibn Abdul-Vehhab kaţe: "U cjelini, obaveza je, onome ko sebi ţeli hajr, da ne govori o ovoj meseli (tekfira) osim sa znanjem i ...

Definicija derivacije funkcije u to£ki. ƒestoD u defini™iji deriv—™ije umjesto x pi²emo x0 d— ˜ismo n—gl—sili d— se deriv—™ij— r—£un— u konkretnom ˜roju ...

Incidencija ili konačan učinak poreza pogodit će tu drugu osobu. ... ukidanje ili smanjivanje carina te uvo enje, uz jednake stope, trošarina na čaj i kavu, ...

Whole Life Costs - WLC) definirani su normom HRN ISO 15 686 – 5: 2008. HZN, Hrvatski zavod za norme, Croatian Standard Institute, travanj 2009.

ZNAČENJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI ORGANIZMA U. PROCESU SPAŠAVANJA NA MORU. UDK 656.089.2. 1. UVOD. Čovjekova pobjeda nad vodom bila je, i ostala, ...

je reverzibilno povezivanje, u kojem se plank- tonske stance tek kratkotrajno povezuju sa sup- stratom, a nakon toga slijedi drugi stadij, ireverzi-.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.