pogostost imen v sloveniji

Svetopisemska imena so prišla v slovenski prostor večinoma prek latinskega, v manjši meri iz grškega z ruskim ali srbskim posredovanjem.

20 июн. 2017 г. ... Z begunci v. Sloveniji o. Sloveniji. Vsako leto 20. junija po celem svetu obeležujemo moč, pogum in vztrajnost milijonov beguncev.

Antiohija, v starem veku glavno mesto Sirije (dan. Antakia). ... Arzanena, perzijska pokrajina južno od Armenije. Asisa. mesto v srednji Italiji (dan.

Nobena riba ni sesalec. Tu so vsi trije stavki resnični. Vendar pa tretji stavek ne sledi logično iz prvih dveh. Če bi logično sledil, bi bil silogizem.

Ljubljanica - reka sedmih imen. Skrivnostna reka na svoji poti po kraškem svetu večkrat ponikne in vsakič, ko privre na plan, ima drugačno ime.

Agamemnon, Atrejev sin (Atrid), kralj ... (Paris), sin Prijama in Hekabe, ki je odvedel iz ... Ey riba t, Agamemnonov in Odisejev klicar.

pričakujemo več zanimanja za korejski jezik in kulturo. Kako zapisovati korejska imena in pojme, da bi jih brali približno skladno z izvirno izreko in bi ...

20 мая 2020 г. ... delom imena in različno oznako (na primer Cesta Ivana Cankarja in Trg Ivana. Cankarja);. • ime ulice mora biti v slovenskem jeziku, ...

Slovenska krajevna imena** so pomembna sestavina našega jezika, prek njega pa tudi kulture in narodove identitete. Kot je mogoče v jeziku odkrivati in spo-.

Faros, otok v Egiptu v bližini kraja, kjer je pozneje zraslo mesto. Aleksandrija. Fémij, sin Terpisa, pevec na Itaki. Filójtij, Odisejev kravji pastir.

LJUBLJANICA –. REKA SEDMIH IMEN. Da vode na Ljubljanskem barju slučajno ne bi zmanjkalo, poskrbi reka Ljubljanica. Njena pot je dolga in razburljiva, ...

Vsak raziskovalec priimkov in imen prej ali slej naleti na imena in priimke, ki so nastali iz ... Prvotni pomen teh dveh priimkov je bil torej “prebivalec.

Imena izdelkov ter znamke so skupina stvarnih lastnih imen, ki nastanejo zlasti ... in delovnih organizacij oz . podjetij ter ustanov, meddržavnih in drugih ...

Sicer je raba podoma~enih tujih zemljepisnih imen v slovenskih atlasih oprta na ... dvojno ime zemljepisno ime dveh krajev, pokrajin, ki sestavljata ...

Slika 20: Zanimanje učencev za ogled rubrike Izvor krajevnih imen v ... Želela sva ugotoviti, ali učenci poznajo izvor imena kraja, iz katerega prihajajo.

Damoklejev meč, kot don Kihot, Kristusova nevesta, Tantalove muke, tantalske muke,. Pandorina skrinjica, iz Savla postati Pavel, preobrazba iz Savla v Pavla ...

Suid-Afrika, francosko la République sud-africaine), kar pa je le po novem neustrezen prevod uradnega polnega imena države . To ime je leta 1961 nasledilo ...

V slovenščini se pri prevzemanju tujih lastnih imen, med katera sodijo tudi starogrška in latinska imena, načeloma ravnamo po naslednjih pravilih: imena.

ločeno od poletnih olimpijskih iger posebne zimske olimpijske igre. ... Atletika velja za kraljico športa zato sva se izmed vseh olimpijskih disciplin.

Karantanski knez Borut je prosil za vojaško pomoč sosednje Bavarce. Skupaj so jih porazili. Karantanci so morali v zameno za ...

Prometna lega. - Zelo pomembno vlogo pri razvoju prometa v Sloveniji ima njena geografska lega. - Slovenija je tranzitna država.

STRANKE V SLOVENIJI IN YU. 1917-1921. - stranke: • SLS (klerikalna). • JDS (liberalna): zdržena iz Narodne napredne stranke (NNP)+ Kranjska in Štajerska.

Besede, a društvo pupin istoimeni Informator, dok srpski kulturni klub izdaje ... gradi prilično grandiozno zamišljen srpski kulturni centar u kojem bi ...

Ključne besede: mekteb, muslimani v Sloveniji, slovenski in bosanski jezik, ilmihal, sufara,. Koran. Abstract: The beginnings of the mekteb in Slovenia date ...

Ključne besede: velika depresija, psihiatrija, ajurvedska medicina. 1. Doktorica medicinske antropologije, univerzitna diplomirana socialna antropologinja ...

VODE V SLOVENIJI. Ocena stanja voda za obdobje 2006-2008 po določilih okvirne direktive o vodah. Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor Republike ...

Tujerodna (alohtona) živalska vrsta je tista, ki jo naseli človek in v biocenozi ... ma ali v celoti ukvarjali s problematiko invazivnih tujerodnih vrst.

in tam se je črni bor deloma udomačil in se odtlej subspontano širi na opuščene pašnike, v skalovje in na melišča. Gozdni sestoji na nahajališčih združb ...

brest in poljski brest, gorski javor in ostrolistni javor ter divja češnja. DRUGI TRDI LISTAVCI: pravi kostanj, mali jesen, črni gaber in drugi.

19 сент. 2013 г. ... Pincgavsko govedo / Pintzgauer. 20. 1.975. Simentalsko govedo / Simmental. 20. 2.058. Marijadvorsko govedo / White Simmental cattle.

Distribucija praviloma poteka na dva načina – film na tržišče ... V slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je distribucija opredeljena kot.

Umrljivost zaradi alkoholu neposredno pripisljivih ... alkohola v krvi voznikov je večina državljanov EU (61 %; med Slovenci pa 52 %) menila,.

2 апр. 2013 г. ... Kornelija Ajlec*. UNRRA1 v Jugoslaviji in Sloveniji. POVZETEK. Organizacija Združenih narodov za pomoč in obnovo (UNRRA) je začela delovati ...

Rimljani so ustvarili sistem za oskrbo z vodo – akvadukt, po katerem se je dnevno pretakalo 600 litrov vode. 5.3 Srednji vek.

stikajo sredozemsko, panonsko in srednjeevropsko alpinsko podnebje ter da meje med posameznimi podnebji niso stalne, ampak se neprestano spreminjajo.

Reka Mura v Sloveniji. Avtorice besedila in fotografij: Tadeja Vok, Monika Fortner in Glorija Štuhec; dijakinje Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE. ODRASLIH V SLOVENIJI. Odrasli v srednješolskem izobraževanju – položaj, kakovost, bodočnost. Zbirka Študije in raziskave 17.

10 мар. 2021 г. ... https://www.nijz.si/sl/raziskava-o-vplivu-pandemije-na-zivljenje-si- ... 4 Definicija: sindemija opisuje dinamičen odnos med dvema ali več ...

Za sodobnega menedžerja je pomembno, da zna ustvariti ... quo podreprezentativnosti žensk v menedžmentu. Razlog za tako ravnanje že ... Prva je quid pro quo ...

Podnošenjem PDM-KTD obrasca, na kome se označi zaposlenje po Sporazumu sa BiH, započinje prethodni postupak u kome, u slučaju da poslodavac ispunjava.

Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU. V knjigi predstavljamo na{a spoznanja o poplavnih obmo~jih v Sloveniji, ki temeljijo tudi na rezultatih tega ...

Ne glede na to kje na svetu se nahajamo, smo lahko venomer priča neki obliki nadlegovanja. (opravljanje, izogibanje, diskriminacija, nasilje, genocid).

Ljubljana) : rimski zaporni zid, vzhodno od Kamnega vrha (810 m), je povezan z zaporo na Gradišču pri Logatcu. K a m n i c a (Kamnica, Maribor) : rim.

Imena podjetij in lokalov, obvestilni, reklamni in drugi javni napisi, ki sotvorijo našo jezikovno in s tem kulturno krajino, so bili pri nas vedno večinoma ...

Begonia (Elatior Group) – begonija križanci elatior . ... Begonia rex – kraljeva begonija . ... Po zimi zadostuje zalivanje vsakih 4-5 dni.

tudi če bi bila živa, ne bi dobila, ker je bila kot samosvoja ženska zapostavljena, in ker si ... Jovan Hadži je bil v času obiska Rosalind Franklin v.

UNIVERZA V LJUBLJANI. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. JASMINA MOLAN. Mentor: izredni profesor dr. Marjan Brezovšek. POLITIČNA PARTICIPACIJA V SLOVENIJI.

15 июн. 2021 г. ... Tabela 1 Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji 2021–2023. 7. Tabela 2 Predpostavke iz mednarodnega okolja.

Povprečna letna vsota korigiranih padavin za obdobje 1971-2000. ... mesec - oktober, tako da so povratne dobe dvomesečnih padavin na tem območju.

13 апр. 2021 г. ... Imena naselij so tista vrsta zemljepisnih imen ali toponimov, s katerimi se ... zna raba velike začetnice in ločil. ... Svetega Petra Hrib.

23 сент. 2019 г. ... Uslovi za život i rad u Republici Sloveniji. 23.9.2019. Page 4. Tržište rada u Republici Sloveniji. - Stopa registrovane nezaposlenosti 7,3% ...

Večina meni, da alternativna medicina predstavlja načine zdravljenja, ... bolnika in dolge čakalne vrste pri specialističnem zdravljenju bolezni se ne ...

navijači le opozoriti nase. (dostopno: http://www.infoz.ffzg.hr/afric7MetodeII/Arhiva02_03/condic.html). Nasilje je eden od osnovnih elementov navijaškega ...

da stekneš nova iskustva prijavljivanjem za rad u Republici Sloveniji preko ... za stanovima teško je naći adekvatan smještaj po povoljnoj cijeni.

Krajem 1990. i 1991. godine organi vlasti u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori (SRCG) bili su antipodni politici rukovodstva SR Slovenije i prvobitno su ...

še Sodobni korejski jezik 3, ker je bil s pomočjo Korejske fundacije (KF: Korea Fo- ... predmetov za korejski jezik uvedli še predmeta Korejska fonetika (s ...

avtobusni promet v Sloveniji, število potnikov v slovenskem cestnem pro- metu, opremljenost cest in obcestne gospodarske dejavnosti, tuja motorna.

Zdi se, da je malo slovenskih krajev, ki bi jim bilo doslej namenjeno ... predsednika Tita, ki danes kot ekskluzivni turistični objekt nosi ime Vila Bled.

je pred inšpektorjevo prepovedjo glede predvajanja pornografije na to temo v ... vplive pornografije, Frederick Schauer, je menil, da si pornografija ne ...

godina staža osiguranja i 65 godina (muškar- ci), odnosno 60 godina života (žene). Što se tiče uvjeta za odlazak u starosnu mirovinu s 40.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.