poliamid

Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju. Uputstvo o merama koje treba preduzeti da se ograniči izlivanje hemikalije.

Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje. Savjeti kako spriječiti širenje prolivenog materijala. Prekrivanje odvoda.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.