poluga

POLUGA. Dvostrana poluga (2.1). Zadatak. Pokažite da je dvostana poluga u ravnoteži kad je umnožak sile i kraka sile sa jedne strane poluge.

poluga fiksirana, naziva se obrtnom tačkom ili osloncem (hipomolion). Ukoliko sila deluje na polugu onda uočavamo i napadnu tačku dejstva sile na polugu kao ...

Arhimed i poluga . ... Biofizika – poluga, ravnoteţa . ... poluga ĉvrsto telo, pri delovanju sile duţ pravca poluge ne dolazi do bilo kakvog pomeranja. Da.

Poluga je duga 3 m i teška 30 N. Potporanj je postavljen 1 m od desnog kraja poluge. Da bismo uravnotežili polugu djelujemo na jedan njen kraj silom ...

(sto grama), izrađena u nekoj od svjetski najpriznatijih kovnica koje imaju ... (5) Prodajna cijena (cijena za koju klijent kupuje zlato od Elementuma) ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.