pozivni broj

29 сент. 2020 г. ... OBJAVA ZA MEDIJE. Pozivni broj za vatrogasce. Radi pada T-com mreže trenutni telefonski brojevi za kontakt s vatrogasnim postrojbama su:.

Pozivni broj Cena (RSD). Afghanistan - Fixed. 93. 46.0104. Afghanistan - Mobile AWCC. 9370. 43.7762. Afghanistan - Mobile Etisalat.

Velika Britanija. 4476. Velika Britanija. 448. Velika Britanija. 449. Velika Britanija. 9059. Turska. 908. Turska. 909. Turska. 3814. Srbija. 3817. Srbija.

Predmet: Inicijalne radionice iz Gestalt psihoterapije u Zagrebu kao ... Cijena iskustvenih i izborne radionice iznosi 700,00 kn + PDV po.

Policija Beli Manastir - Ulica kralja Tomislava (7,15-14,00 h). 193 – Vatrogasci ... Dom zdravlja. Beli. Manastir. Opća/obiteljska medicina. Oskar Franjić.

POZIVNI TURNIR GK ZAGREB ZAPAD. 05.10.2018. Riverside Golf Zagreb, Natjecateljsko igralište 18. STARTNA LISTA - ZAGREB ZAPAD. Prezime i ime.

grupe iz Gestalt psihoterapije i savjetovanja u Zagrebu s voditeljima Anom Čović ... (Poliklinika SUVAG), socijalne skrbi (Centar za.

Budi emancipiran. te je njihova odgovornost. Europska komisija nije odgovorna za upotrebu informacija koje se koriste u istoj. NACIONALNI POZIVNI.

psihoterapije koji će provoditi Centar IGW Zagreb - Gestalt centar Zagreb ... Trener sam i voditelj edukacije iz Gestalt terapije u Zagrebu i Rijeci.

925 Pedijatrija Dr ivanovic,dr. Stojanovic. 926 Pedijatrija Dr Bugarski,dr. Ilin. 927 Pedijatrija preventiva. 928 Opšta med.sestre - .Dr.Gagić I Dr.Barašin.

Pozivni brojevi. Austria. 43223. Pozivni brojevi spadaju u BESPLATNE minute. Austria. 43224. Pozivni brojevi spadaju u BESPLATNE minute. Austria.

VMD GRUPA POZIVNI TURNIR 2018. Riverside Golf Zagreb, Natjecateljsko igralište 18. 21.09.2018. CBA: 0. HCP limit: Vse. Sortiran po: T Bruto, padajoče.

Predmet: Pripremne radionice iz Gestalt psihoterapije u Zagrebu kao preduvjet ... Cijena jedne pripremne radionice iznosi 700,00kn + PDV = 875,00kn po.

ZAGREB : (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja -116 006). Mail: [email protected] ili [email protected]

Pozivni brojevi spadaju u BESPLATNE minute. Austria - Wiener Neustadt. 43262. Pozivni brojevi spadaju u BESPLATNE minute. Belgium - Aalst (Alost).

26 нояб. 2020 г. ... Umag, Sv. Marija na Krasu. 14 engleski slovenski talijanski. 16. SAŠA. BERTANJOLI MARKU [email protected] 541-783, 098-937-0502.

27 окт. 2020 г. ... njemački talijanski. 10. ELENA. AVAKUMOVIĆ [email protected] 435-375, 091-728-9831. Poreč, Hvarska 5 engleski španjolski.

Broj mobitela. Agria d.o.o. Prodajni centar Zagreb. Donji Stupnik [email protected] 01 6625 155. 091 128 1853. Barukčić Servis i usluge d.o.o..

4 янв. 2021 г. ... 4 Su-1938/2013 od. 18.07.2018. 27. TIHANA. FUIS [email protected] 452-058, 095-90-63-902. Poreč, Obala Maršala Tita 6 engleski.

12 + 11 (pol.test. 2017.) = 23. 14. 64161. 13. 15. 64831. 12. 16. 64603. 4. 17. 64599. 29. 18. 64565. 30. 19. 64837. 15. 20. 64540. 11. 21. 64531.

22 апр. 2002 г. ... Mezarje Stupnica u Banjoj Luci ... 10.06.2004. Metalurški centar Bronzani Majdan, Banja. Luka ... Nadgrobni spomenici (2 kamena stećka -.

9 июн. 2021 г. ... Nismo mogli ni zamisliti da će se veliki dio protekle dvije nastavne godine ... kako će izgledati za 100 godina. ... Tvoja sreća.

Prezime i ime. 1 18/2017. Pejović Balša. 1. 2 1/2016. Radović Miljan. 25. 3 2/2016. Bogavac Tijana. 12.5. 4 4/2016. Martinović Marina.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO‐GORANSKE ŽUPANIJE. Krešimirova 52/a, Rijeka © 358‐777. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove. BROJ. TELEFONA.

1 окт. 2020 г. ... dana stupanja na snagu ovoga Zakona provedena konverzija kredita iz CHF u drugu valutu ili kune ili valutne klauzule u CHF u drugu valutnu ...

VELIKA PISANICA. Red. broj. Broj bodova. Br. članova obitelji. Grad / općina stamb. zbrinjavanja. Podnositelj zahtjeva. Lista prvenstva za.

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet. I/I. 60,00. 6. Kovač. Fuad. Amira. Prirodno-matematički fakultet. I/II. 57,70. 7. Smailbegović Sead.

Redni broj Broj indeksa. Prezime i ime. 1 18/2017. Pejović Balša. 3.5. 2 1/2016. Radović Miljan. 3.5. 3 2/2016. Bogavac Tijana. 4 4/2016. Martinović Marina.

HGK- ŽK Bjelovar i predstavnika Odbora za gospoa darstvo – radnog tijela Vijeća. ... istriranom djelatnošću, odnosno rješenje ili izvadak.

18 июл. 2020 г. ... Bjelovar, da u ime Grada Bjelovara, s Ministarstvom državne imovine potpiše Ugovor ... na manji broj rođenih u odnosu na broj umrlih osoba.

1 Virovitica-Radićeva. 33000 Virovitica. Stjepana Radića 96. VIROVITIČKO-PODRAVSKA. 2 Koprivnica-Kolodvorska. 48000 Koprivnica. Kolodvorska 33.

1 февр. 2021 г. ... Pula, Lošinjska 19 A arhitektura i graditeljstvo –procjena i dioba nekretnina, etažiranje, prostorno uređenje i urbanizam te vlasnički ...

18 нояб. 2013 г. ... POLJOCENTAR. "SJEMENARNA" VL. Ismihana Duraković. 433727313000. 3. Na malo. Kovačuša III. 13,. Bugojno / 062. 252 352. Bugojno,.

to je pozitivan cijeli broj nastao množenjem nekog broja sa svim prethodnim pozitivnim cijelim brojevima: ( ) ( ) ! 1 2 3 .

Naziv firme i sjedište. Ime (Ime oca) prezime. ID broj. Broj k.č. Adresa za dostavu pošte. Kontakt telefon i e-mail. Broj i datum urbanističke saglasnosti.

Ekonomija za menadžere M. (2020/21). Redni broj. Broj indeksa. STUDENT. Bodovi Ocjena. 1. 3 /20. Bučan Amar. 75. C. 2. 4 / 20. Mijović Marijana.

Broj kombinacija s ponavljanjem k-tog razreda od n elemenataC ... (d) kombinacije bez ponavljanja k=2 reda. (e) kombinacije s ponavljanjem 2 reda.

Poreski identifikacioni broj (PIB). 2. Matični broj. Pretežna delatnost. 3. Naziv firme ... Registarski PDV broj. Naziv banke. Mesto. Broj tekućeg.

Broj 8. SLUĆBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA. Stranica 3. Izvršenje za izvještajno. Izvršenje za. Index. Index. Brojčana oznaka i naziv računa.

na parametre higijenske ispravnosti, a time i kvalitet sirovog mlijeka. Ključne riječi: mlijeko, higijenski skor, kvalitet, somatske ćelije, mikroorganizmi ...

ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU. Sjedište. RKP-a. Broj RKP-a. Naziv RKP-a. 30102. 3148. ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU. 31700. 3228. ZATVOR U DUBROVNIKU.

građana, odnosno JMBG koristili u pravnom prometu i odnosima s državnim tijelima i u prije nastanka Republike Hrvatske kao samostalne države.

25 мая 2011 г. ... Zdravko (Marko) Penava. 13. 14. Ivan (Petar) Penava. 12. 15. Jerko (Petar) Penava. 10. MZ BROĆANAC: Red. broj Ime (ime oca) i prezime.

Viljuška. 0A4311490B. 3,339.80. Obloga Gepeka. 5J7867427J 47H ... Zvučna Izolacija. 3T1863081 ... VILJUSKA. 02A311562A. 522.74. NOSAČ ČETKICA. 02A911303A.

Hrgota. 1250. 527. Siniša. Hrgović. 1080. 528. Slavko. Hromaček. 2529 ... Kornelija. Jurina. 1651. 606. Ivica. Jurinić. 1033. 607. Zoran. Jurišić. 1759.

Evropska banka za obnovu i razvoj ( EBRD) i Netherlands Development Finance Company ( FMO). 11.maja 2007.godine. Skupština Banke je dana 12.11.2010. donela ...

У члану 7. став (1) тачка е) иза ријечи "смјера", интерпункцијски знак "тачка запета" замјењује се интерпункцијским знаком "запета" и додаје текст "односно.

bez otpremnog iskaza, odnosno otpremnice. (2) Za privla~ewe {umskih proizvoda ne izdaje se ot- premni iskaz, odnosno otpremnica.

17 февр. 2020 г. ... Kantonalni porezni ured TUZLA. Na osnovu člana 16. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

HOMA IR (inzulinska rezistencija) 12-25 mUI/ml; FSH (folikulostimulirajući hormon) u folikularnoj fazi 3,5-12,5 mIU/ml; LH (luteinizirajući hormon) 2,4-12,6 ...

svakom klijentu, pa tako smatraju da je najbolji način realizacije bilo kakve suradnje s ... BRZIH POZAJMICA (ferratum, cash expert i sl.) Kontakt osoba:.

Na osnovu ~lana 57. stav 2. i ~lana 107. stav 3. ta~ka ... ske”, broj 75/08), ~lana 69. st. ... v) za rezanu gra|u kod ~etinara 33%, a kod li{}ara.

Individualna podbradak-kapa. 180,00. 87. Konfekcijska podbradak-kapa. (bradna kapica, vrpce i vrećica). 132,00. 88. Headgear, bez prstena.

b) protivpo`arni prosjeci (tanka sme|a linija ... osmatra~kog mjesta, crvena isprekidana linija debqine ... z) trase dalekovoda (crna isprekidana linija.

032 406-648 njemački. 24. Memnuna Hasanica. Zenica, Prof. Juraja Neidharta. 24. 032 402-317. 061 785-013 njemački. 25. Jezdimir Kačarević. Zenica, Bulevar.

6 дек. 2017 г. ... palatu Prizad, današnju zgradu Tanjuga, iz 1937-1938.18 Spoljni estetski izgled zgrade Generalštaba odlikuje jedinstven.

21 авг. 2015 г. ... OPŠTINSKI FUDBALSKI SAVEZ BRČKO DISTRIKTA BIH ... Huskić Admir (OFK ILIJAŠ Ilijaš), Pervan Nino (Bosna Sarajevo), Milić Irnad.

izvo|a~ vodi evidenciju koja mora da sadr`i sqede}e ... gog porijekla, ne mo`e se koristiti i deklarisati kao so ... 3) da je sadr`aj vode najvi{e 3%;.

Broj: 10-3/19-1/^. EPA 858 XXVI. Podgorica. 21. jul 2020. godine. SKUPSTINI CRNE GORE. PODGOR OA. Na osnovu clana 69 stav 2 Poslovnika Skupstine Crne Gore, ...

za Autoklub "Karlovac", Karlovac: JURICA PALAJSA. DRAGO LOKNAR. STEVICA MIRIĆ. LEO VULJANIĆ. IVAN ŠOŠTARIĆ. MARIO BOŽIĆ. VŠS, voditelj tehničke službe, ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.