pravac

I repriza. Velimir Mitrović. Radovan Miljanić, Ivan Bekjarev, Miljan Prljeta nedelja. Ţeljko Mijanović. 01.12. Slavenko Saletović ponedeljak. Edvard Olbi.

Propozicija 2.5.3 Udaljenost tocke T0 = (x0,y0,z0) od ravnine π . ... Ravnine su ocito paralelne ako i samo ako su im vektori normala kolinearni.

098/ 92 02 295 · [email protected] www.poduke-itd.hr · www.facebook.com/itd.hr. Pravac. IMPLICITNI OBLIK JEDNADŽBE PRAVCA.

Iz eksplicitnog oblika ćemo prebaciti u implicitni oblik: 0C. By. Ax. =+ +. 5. 1 x. 5. 3 y ... Iz implicitnog u segmentni oblik: 1 n y m x. =+ 1 y5x3 −= +.

α – prikloni kut k = tg α l – odsječak na osi y. 1 jednadžba pravca usporednog. (paralelnog) s x-osi, y=y. 1 jednadžba pravca usporednog.

Tocka T u ravnini zadana je parom koordinata (a,b). Na osi apscisa odredimo tocku T1 s koordinatom a, a na osi ordinata tocku T2 s koordinatom b. Tim.

Jednadzba ravnine. Ravnina 7 je odre ena sa: T0 ∈ 7,. −→n ⊥7 (vektor normale). Jelena Sedlar (FGAG). Ravnina i pravac. 2 / 34 ...

22 мар. 2013 г. ... Hrvatskoj i pokriva površinu od 3.622 km2. Obuhvaća 5 gradova: Duga Resa (12.114 ... Najvea brzina. (km/h). Vlakova.

četvorica“: Milivoj Uzelac, Marijan Trepše, Vilko Gecan i Vladimir Varlaj. KUBIZAM (lat. cubus, kocka) – naziv za umjetnički pravac koji se pojavio 1907.

Konstrukcija četiriju karakterističnih točaka trokuta; Eulerov pravac. Predmet (ili međupredmetna tema). Predmet: Matematika. Međupredmetna tema:.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.