primjetiti ili primijetiti

Može se primijetiti da za pojedine matematičke pojmove u literaturi postoje različite definicije. Posljedica matematičkih definicija koje nisu jedinstvene ...

Prvo treba primijetiti da funkcija f nema klasičnu inverznu funkciju, jer nije bijektivna. Zaista, ona nije injektivna jer je f(3) = f(5) iako je 3 ≠ 5, ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.