prleški slovar

PRLEŠKI KLOPOTEC. Čemerno vrh goric vohta grozdje viski stric: »Klope, klipe, klope, klip !« Glasno muvi čüden tip. »Klape, klepe, klape, klep !

A TEMPO v prvotnem tempu ATTACCA nadaljevanje brez premora, AUGMENTACIJA ... MAESTOSO veličastno MAGGIORE oznaka za odsek skladbe v durovi tonaliteti (po ...

a, ab (z abl.) od accipio 3 accepi, acceptum sprejmem accuso 1 obtožujem acer,acris,acre oster, bister acies,-ei f. ostrina, bojna vrsta acutus 3 oster.

nemško-slovenski slovar, ki ga je pripravil ... slovenskih in slovensko-nemških slovarjev: ... Slovenski pravni leksikon z nemškimi in ita-.

SLOVAR. Sestavil M. M. Hostnik. V GORICI, 1897. ... Pričujoča slovar in slovnica zaključata v sebi le ono, ... Slov-nemški Slovar M. Meteršnika.

Pravni terminološki slovar. Založba ZRC, Inštitut za slovenski jezik Frana. Ramovša, Ljubljana 2018, 418 strani. Med slovenskimi pregovori je kar pogosto ...

Slovensko - italijanski slovar /. Dizionario sloveno - italiano. Italijansko - slovenski slovar /. Dizionario italiano - sloveno ...

Slovanski jeziki in jezikovni viri zanje. ▫ Jezikovni viri za slovenski jezik ... 1970–1991. 2. Slovenski pravopis,. Slovar (SPS) 2001. KORPUSI?

сти, транспорта, сельского хозяйства, политическая география, демогеография, геоурбанистика, география культуры, теория и методология науки и др. (всего.

nastavku; fleksarica, kotni brusilnik ... nastavku; fleksarica, kotna brusilka ... fléksarica [fléksarica] samostalnik ženskega spola ( ).

Slovensko-latinski slovar: po Matija Kastelic - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum, 1680-1 7101. Jože Stabej; (prevod uvodnih latinskih besedil ...

slovarja, iskanje besed glede na razli~na pomenska razmerja, iskanje asociacij, rim, razlaga pomena besed, samostojno izdelovanje slovarja.

IMENOVALNIK: emojiji. RODILNIK: emojijev. DAJALNIK: emojijem. TOŽILNIK: emojije. MESTNIK: pri emojijih. ORODNIK: z emojiji.

bi med več uporabljanimi prevedenimi izrazi izbrali najprimernejšega in našli ... izrazih smo večkrat zapisali kratico za Slovenski medicinski slovar.

korpus, sloven{~ina, tematsko modeliranje, besedne skice, slovar. The hundred million word corpus Kres was compiled in order to support the Gigafida.

Pravni terminološki slovar. Glavni uredniki. Gregor Dugar, Tanja Fajfar, Marjeta Humar,. Mateja Jemec Tomazin, Aleš Novak, Luka Tičar,. Mojca Žagar Karer.

«On-line encyclopedia Wikipedia» [49], on-line service of the well-known American publisher of encyclopedic dictionaries Merriam-Webster [21], ...

Commons 2.5, ki ob priznavanju avtorstva dopušča nekomer- ... posebnih igel v akupunkturne točke ang.: acupuncture ... accessory to a medical device.

alunít -a m bel trigonalni mineral, kalijev alu- ... ántipertít -a m natrijev glinenec, s katerim se ... aventurínski glinénec -ega -nca m albit, oli-.

Eksonim je zemljepisno ime v določenem jeziku za geografski pojav zunaj območja, ... sladkovodnih jezer (na primer Čadsko jezero, Kamsko zajezitveno jezero, ...

Slovensko-makedonski in Makedonsko-slovenski slovar iz leta 2012). Vsak od omenjenih slovarjev ima svojo pomanjkljivost, ... kolo, do žage. Uporaba: nar.

менной науки о культуре, связанных с объемным познанием школы как куль- турной целостности. ... Опѐрся на ногу,. "Я понял, — бормотал мудрец-.

smola ž viskozni, lepljivi, brezbarvni do rjavo obarvani izcedek ... tla s mn., lateritna tropska tla s tankimi humusnimi horizonti/0027/ in.

V prispevku v obliki primerjalnega narečnega slovarja predstavljamo besed- je s tematiko vrt in sadovnjak. Primerjava je narejena na vzorcu izbranih go-.

žnega jezika, tudi tujke,1 če le niso ozko strokovne ali preveč papirnate. ... Slovar vsebuje etimološke razlage mnogih tujk, mladih izposojenk in ...

2. pogosto v zvezi s kr{~anski povezanost ljudi z Bogom in med seboj; (kr{~ansko) ... 10 Nives Opa~i}, 2004: Jezikomjer – vodi~ za izbjegavanje naj~e{}ih ...

пишуваат или изговараат исто, а имаат во македонскиот јазик сосема различно ... Čeprav naj bi v teoriji slovenski pravopis bil morfološki, pa Drago Unuk v.

Slovenski medicinski slovar in Terminološki slovar zdravstvene informatike ... Izrazi, ki so vključeni v slovar, so bili izbrani iz obstoječih zakonskih ter.

slovarsko je zaobjeta vsa bazična glagolska vezljivost (ne pa tudi enake ... biblio(grafija), biol(ogija), bot(anika), čeb(elarstvo), ekon(omija),.

Svet skozi to knjigo je izredno pester in barvit - tako kot romski jezik. Ilustracije za slovar so dlje časa nastajale na pravljično-ustvarjalnih delavnicah ...

fleksarica ž( ) kotna brusilka ž/kov. fleksati ( ) brusiti /kov. fleksšajba ž( ) brusna plošča ž /kov. fleten (flätig) ljubek, prijeten.

filozofije in religije, ki so v zadnjih desetletjih vzbudila zani- manje tudi pri nas. ... v stari Indiji; imajo ga za začetnika *Cittamatre. āsana [skrt.]: ...

os basioccipitale – baziokcipitalna kost, osnovna zatilnica ... vertebrae thoracicae, lumbicales sacrales et caudales – torakalna, lumbalna, sakralna in.

Slovar izrazja iz strojništva – 4132 pojmov. 3D- scanning tridimenzionalno skeniranje. A. A abate v(T) zmanjšati, znižati, oblažiti abatement n.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.