rat u sloveniji

20 июн. 2017 г. ... Z begunci v. Sloveniji o. Sloveniji. Vsako leto 20. junija po celem svetu obeležujemo moč, pogum in vztrajnost milijonov beguncev.

Prometna lega. - Zelo pomembno vlogo pri razvoju prometa v Sloveniji ima njena geografska lega. - Slovenija je tranzitna država.

Besede, a društvo pupin istoimeni Informator, dok srpski kulturni klub izdaje ... gradi prilično grandiozno zamišljen srpski kulturni centar u kojem bi ...

STRANKE V SLOVENIJI IN YU. 1917-1921. - stranke: • SLS (klerikalna). • JDS (liberalna): zdržena iz Narodne napredne stranke (NNP)+ Kranjska in Štajerska.

Ključne besede: mekteb, muslimani v Sloveniji, slovenski in bosanski jezik, ilmihal, sufara,. Koran. Abstract: The beginnings of the mekteb in Slovenia date ...

2 апр. 2013 г. ... Kornelija Ajlec*. UNRRA1 v Jugoslaviji in Sloveniji. POVZETEK. Organizacija Združenih narodov za pomoč in obnovo (UNRRA) je začela delovati ...

Ključne besede: velika depresija, psihiatrija, ajurvedska medicina. 1. Doktorica medicinske antropologije, univerzitna diplomirana socialna antropologinja ...

VODE V SLOVENIJI. Ocena stanja voda za obdobje 2006-2008 po določilih okvirne direktive o vodah. Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor Republike ...

Tujerodna (alohtona) živalska vrsta je tista, ki jo naseli človek in v biocenozi ... ma ali v celoti ukvarjali s problematiko invazivnih tujerodnih vrst.

Reka Mura v Sloveniji. Avtorice besedila in fotografij: Tadeja Vok, Monika Fortner in Glorija Štuhec; dijakinje Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

brest in poljski brest, gorski javor in ostrolistni javor ter divja češnja. DRUGI TRDI LISTAVCI: pravi kostanj, mali jesen, črni gaber in drugi.

Rimljani so ustvarili sistem za oskrbo z vodo – akvadukt, po katerem se je dnevno pretakalo 600 litrov vode. 5.3 Srednji vek.

Distribucija praviloma poteka na dva načina – film na tržišče ... V slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) je distribucija opredeljena kot.

in tam se je črni bor deloma udomačil in se odtlej subspontano širi na opuščene pašnike, v skalovje in na melišča. Gozdni sestoji na nahajališčih združb ...

Umrljivost zaradi alkoholu neposredno pripisljivih ... alkohola v krvi voznikov je večina državljanov EU (61 %; med Slovenci pa 52 %) menila,.

19 сент. 2013 г. ... Pincgavsko govedo / Pintzgauer. 20. 1.975. Simentalsko govedo / Simmental. 20. 2.058. Marijadvorsko govedo / White Simmental cattle.

stikajo sredozemsko, panonsko in srednjeevropsko alpinsko podnebje ter da meje med posameznimi podnebji niso stalne, ampak se neprestano spreminjajo.

zmere ali vojna) preve~ omejeno. ... Falklandska in zalivska vojna ka`eta, ... vojne, ~eprav bosta vojna in voja{ka sila sicer izlo~eni iz odnosov med RID.

PANDEMIJA COVID-19. V SLOVENIJI. Izsledki spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA),. 16. val. Datum objave: 15. 10. 2021 ...

Zdi se, da je malo slovenskih krajev, ki bi jim bilo doslej namenjeno ... predsednika Tita, ki danes kot ekskluzivni turistični objekt nosi ime Vila Bled.

Za sodobnega menedžerja je pomembno, da zna ustvariti ... quo podreprezentativnosti žensk v menedžmentu. Razlog za tako ravnanje že ... Prva je quid pro quo ...

tudi če bi bila živa, ne bi dobila, ker je bila kot samosvoja ženska zapostavljena, in ker si ... Jovan Hadži je bil v času obiska Rosalind Franklin v.

avtobusni promet v Sloveniji, število potnikov v slovenskem cestnem pro- metu, opremljenost cest in obcestne gospodarske dejavnosti, tuja motorna.

Krajem 1990. i 1991. godine organi vlasti u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori (SRCG) bili su antipodni politici rukovodstva SR Slovenije i prvobitno su ...

navijači le opozoriti nase. (dostopno: http://www.infoz.ffzg.hr/afric7MetodeII/Arhiva02_03/condic.html). Nasilje je eden od osnovnih elementov navijaškega ...

UNIVERZA V LJUBLJANI. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. JASMINA MOLAN. Mentor: izredni profesor dr. Marjan Brezovšek. POLITIČNA PARTICIPACIJA V SLOVENIJI.

FORMALNO IZOBRAŽEVANJE. ODRASLIH V SLOVENIJI. Odrasli v srednješolskem izobraževanju – položaj, kakovost, bodočnost. Zbirka Študije in raziskave 17.

Podnošenjem PDM-KTD obrasca, na kome se označi zaposlenje po Sporazumu sa BiH, započinje prethodni postupak u kome, u slučaju da poslodavac ispunjava.

Ljubljana) : rimski zaporni zid, vzhodno od Kamnega vrha (810 m), je povezan z zaporo na Gradišču pri Logatcu. K a m n i c a (Kamnica, Maribor) : rim.

Večina meni, da alternativna medicina predstavlja načine zdravljenja, ... bolnika in dolge čakalne vrste pri specialističnem zdravljenju bolezni se ne ...

Imena podjetij in lokalov, obvestilni, reklamni in drugi javni napisi, ki sotvorijo našo jezikovno in s tem kulturno krajino, so bili pri nas vedno večinoma ...

še Sodobni korejski jezik 3, ker je bil s pomočjo Korejske fundacije (KF: Korea Fo- ... predmetov za korejski jezik uvedli še predmeta Korejska fonetika (s ...

13 апр. 2021 г. ... Imena naselij so tista vrsta zemljepisnih imen ali toponimov, s katerimi se ... zna raba velike začetnice in ločil. ... Svetega Petra Hrib.

15 июн. 2021 г. ... Tabela 1 Napovedi makroekonomskih gibanj v Sloveniji 2021–2023. 7. Tabela 2 Predpostavke iz mednarodnega okolja.

13 сент. 2021 г. ... PANDEMIJA COVID-19. V SLOVENIJI. Izsledki panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA),. 15. val. Datum objave:.

10 мар. 2021 г. ... https://www.nijz.si/sl/raziskava-o-vplivu-pandemije-na-zivljenje-si- ... 4 Definicija: sindemija opisuje dinamičen odnos med dvema ali več ...

Begonia (Elatior Group) – begonija križanci elatior . ... Begonia rex – kraljeva begonija . ... Po zimi zadostuje zalivanje vsakih 4-5 dni.

17 янв. 2019 г. ... magnitudo večjo ali enako 2,0; en potres pa je dosegel največjo intenziteto V po evropski potresni lestvici (European Macroseismic Scale; ...

se skozi estavele polnijo in praznijo in so preko njih povezane s podzemeljsko vodno mrežo, ... are associated with the adjacent Reka River that drains.

Katastarske občine v SR Sloveniji z naselji ........ 9. Naselja v SR Sloveniji . ... naselja, krajevne skupnosti, katastrske občine s šiframi enot in medse.

17 сент. 2019 г. ... Osebna vozila: 1.154.027. Alternativni pogon: - 1.309 (električna vozila). - 10.246 (UNP). - 4.617 (hibridna vozila). - 244 (CNG – Metan).

da stekneš nova iskustva prijavljivanjem za rad u Republici Sloveniji preko ... za stanovima teško je naći adekvatan smještaj po povoljnoj cijeni.

MULTIKULTURALIZEM IN POLOŽAJ. ROMOV V SLOVENIJI. POZNA MODERNA KOT DOBA. NEGOTOVOSTI IN MNOŽICE IZBIR. Po mnenju številnih uglednih socioloških.

30 янв. 2015 г. ... flamingovci, fikusi, strelicije, poper, kavovec, liči, čajevec, ananas, papaja in mango. Na ogled je tudi.

8 мая 2012 г. ... Kdo so marginalizirane skupine? Marginalizacija je v tesni povezavi z ... generacijo več kot 30 let). ranljive družbene skupine ...

vročinski val tega leta v vsej Evropi zahteval več kot 40.000 dodatnih ... umrlih in vzrokih smrti v vročinskem valu avgusta 2003 in pripisali nekaj ...

Vsaka koza mora imeti opravljene vsaj tri kontrole, da se ... srnasta koza (58,88 %), sledita ji slovenska sanska koza (28,15 %) in avtohtona drežniška.

Ne glede na to kje na svetu se nahajamo, smo lahko venomer priča neki obliki nadlegovanja. (opravljanje, izogibanje, diskriminacija, nasilje, genocid).

piroluzit v obliki dendritov. Na ploskvah plastnatosti so razvite mahovnate in grmičaste dendritske strukture. V. Julijskih Alpah so manganove in železove ...

Mladi in alkohol v Sloveniji ... n Skupno anketiranih: 1353 mladih: 710 osnovnošolcev in osnovnošolk (največ ... 2) poglede mladih na pitje alkohola,.

go~a ponovno vzpostavitev in organiziranje agrarnih skupnosti ter vra~anje premo`enja in pravic, ki so bile agrarnim skupnostim odvzete po zgoraj omenjenih ...

je pred inšpektorjevo prepovedjo glede predvajanja pornografije na to temo v ... vplive pornografije, Frederick Schauer, je menil, da si pornografija ne ...

23 сент. 2019 г. ... Uslovi za život i rad u Republici Sloveniji. 23.9.2019. Page 4. Tržište rada u Republici Sloveniji. - Stopa registrovane nezaposlenosti 7,3% ...

Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU. V knjigi predstavljamo na{a spoznanja o poplavnih obmo~jih v Sloveniji, ki temeljijo tudi na rezultatih tega ...

Povprečna letna vsota korigiranih padavin za obdobje 1971-2000. ... mesec - oktober, tako da so povratne dobe dvomesečnih padavin na tem območju.

va kjerkoli pod površjem tal, je raba termalne vode na voljo le na omejenih območjih v posebnih geoloških strukturah, ki jih geologi imenujejo geotermalni ...

godina staža osiguranja i 65 godina (muškar- ci), odnosno 60 godina života (žene). Što se tiče uvjeta za odlazak u starosnu mirovinu s 40.

V letu 2017 so bile genitalne bradavice najpogostejša prijavljena spolno prenesena okužba s 336 prijavljenimi primeri (16,3/100.000 prebivalcev).

podnebja v Sloveniji v zadnjih šestdesetih letih. Preverjanje in homogenizacija podnebnih nizov sta časovno zahtevna procesa in končni rezultati pro-.

Korporativizem in socialno partnerstvo v Sloveniji. Ekonomsko-socialni svet in vloga Gospodarske zbornice Slovenije v njem. DIPLOMSKO DELO. Ljubljana 2004 ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.