rijeka na h

Page 1. ZAGREB. BAKAR. RIJEKA centar izlaz/exit. RIJEKA. ISTOK prvo skretanje desno / first right turn. VEŽICA. SPLIT. INA. (gas station) ul./st.

14 июн. 2011 г. ... Klinicki Bolnicki Centar Rijeka/Clinical Hospital Center Rijeka - ... From Pleso airport in Zagreb you can reach Rijeka city by highway (140 ...

Grad Rijeka i Grad Zagreb u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, ...

rijeka i austrougarska mornarica dr. Erwin Schatz osterreichischer marine-verband, klagenfurt, austria. Summary. I. Introduction. Rijeka is the largest ...

12 окт. 2020 г. ... Rijeka promet d.d. obavlja sljedeće djelatnosti: – održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina. – nadzor i regulacija prometa.

markt, a Astronomski centar Rijeka poslužio je za snimanje glazbenog spota riječke grupe E.N.I.). Bazeni Kantrida u 2013. godini obilježili su pet godina od ...

HITNA STANJA U PSIHIJATRIJI KOD BOLESTI OVISNOSTI. Rijeka, 22. rujna 2017. Klinika za psihijatrija KBC-a Rijeka. Voditelji tečaja. Dr. Tomislav Lesica.

NACIONALNA SREDIŠNJICA ZA USKLAÐIVANJE. TRAGANJA I SPAŠAVANJA NA MORU – MRCC RIJEKA. MARITIME RESCUE COORDINATION CENTRE RIJEKA. OD / FROM: MRCC RIJEKA.

16 мар. 2020 г. ... NAKOVANJ d.o.o., Petrci 29a, 51 216 Viškovo, OIB 21455876163 čija ponuda iznosi 44.275,00 kn bez PDV-a, odnosno 55.343,75 kn s PDV-om.

Vojku Obersnelu ( u daljnjem tekstu Grad ), i. HRVATSKA UDRUGA ZA OBUKU POTRAŽNIH PASA – GRUPA POTRAŽNIH PASA. RIJEKA, sa sjedištem u Rijeci, ...

vodospreme ubuduće će se vršiti tlačnim cjevovodom iz vodocrpilišta Zvir u Rijeci, a kroz ostali period godine vodosprema se opskrbljuje gravitacijskim ...

Tvornice: pogonske zgrade, skladišta, upravne zgrade. • Elektrane, plinare ... tvornice torpeda, Rijeka je u međuvremenu postala svjetski.

Pandemija je utjecala na rad svih klinika KBC-a - s okruglog stola o COVID-19 ... RIJEKA >> Za situaciju koja ja iskustva glavna sestra Cen- a kad bi se ...

Za spajanje drugog korisnika ili uređaja. ▷ Oprema za zaštitu kod ... Zaštitno odjelo za pjeskarenje 605 ... Zaštitno odjelo - zaštita prilikom pjeskarenja.

MEĐUPOPLAT (uložna tabanica) ČELIČNI sa zaštitom od oštečenja po standardu EN 12568:98. • POTPLAT ANTISTATIČKI iz poliuretana visoke gustoće, otporan na.

Rezač za plinsko rezanje kisik - acetilen i kisik - propan - butan. ... Za plinsko zavarivanje mješavinom kisik - acetilenom upotrebljavaju se.

12 окт. 2015 г. ... DARIO. Blažićevo B 22. 481/17. ZAMET manje zahtjevna stambena, jednostavna poslovna i pomoćna zgrada. 57. PAVEŠIĆ ... PRPIĆ. GERL. NADA.

Nadalje, rečenom izmjerom utvrđeno je da Ritelefax d.o.o. stvarno koristi prostor površine 177 ... Djelatnost Tiska d.d., bila je prodaja tiska i duhanskih.

22 февр. 2021 г. ... PREDMET: Prijedlog zaključka o utvrđivanju djelatnosti za poslovni prostor u. Rijeci, Riva 10/IV kat koji koristi DRŽAVNI INSPEKTORAT bez.

14 сент. 2017 г. ... U crkvi Gospe Lurdske na Žabici u Rijeci (poznatija kao Kapucinska crkva), 18. i 19. rujna. 2017. godine, biti će izložena relikvija ...

7 сент. 2019 г. ... (restoran Municipium) pružati ugostiteljske usluge izvan objekta na prostoru Trga Riječke rezolucije potrebno je i odobriti radno vremena ...

17 нояб. 2016 г. ... Collegium Fluminense. Polytechnic of Rijeka. HR RIJEKA02 http://www.veleri.hr/?q=node/105. Erasmus Coordinator Deputy: [email protected]

IND - EKO d.o.o. Rijeka. IND - EKO d.o.o. iz Rijeke Korzo 40/2, podnio je zahtjev za dodjelu nepovratne subvencije tj. za nadoknadu dijela troškova ...

31 мая 2021 г. ... da se istima izdaju odobrenja za mjesec svibanj 2021. godine. Radi se o slijedećim zakupnicima Grada Rijeke kojima je slijedom odluke ...

HNK Rijeka – strateški ciljevi. 6. Sportski segment. 10. Posebni projekti Kluba. 36. Marketing. 40. Društveno komuniciranje i odnosi s javnošću.

za manje zahtjevnu zgradu u ulici Turan 12 na k.č. 1713/2, k.o. ZAMET, a po zahtjevu SUŠANJ. MIRJANE. - za dvije pomoćne zgrade u ulici Vladivoja i Milivoja ...

Temeljem članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih ...

5 мая 2015 г. ... Prihvaća se zahtjev trgovačkog društva IND - EKO d.o.o. iz Rijeke Korzo 40/2, za dodjelu nepovratne subvencije po mjeri Subvencioniranje ...

6 июн. 2017 г. ... ... i "Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14) odobrava se ZRINKI STANIĆ-ŽGOMBIĆ dr. med. specijalista dermatologije i venerologije, iz.

01/00427, URBROJ: 533-10-10-0002), od 19. studenoga 2010. godine ... Biserka Petrović, prof., knjižničarka u Osnovnoj školi Vežica Rijeka, predsjednica.

9 нояб. 2011 г. ... najmu stanova sa bespravnim korisnicima u vlasništvu Grada Rijeke do donošenja Zaključka od ... D. P., Rijeka, J. Vlahovića 4, stan 2.

i 08. na 09.06.2013.g. za ugostiteljski objekt caffe bar "Karolina" u Rijeci, Gat Karoline Riječke. 2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo da ...

16 мар. 2020 г. ... tehnologije, u Zavodu za informatičku djelatnost, Direkciji za računalno-komunikacijsku ... Broj tjedana u godini.

14 нояб. 2011 г. ... je uvidom u bazu podataka Grada Rijeke i dokumentaciju kojom Grad Rijeka raspolaže utvrđeno ... ZVONIMIROV$ 48.

do 200 plakata veličine B2 koji moraju biti istaknuti 7 dana prije ... objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, a korisniku se za to vrijeme neće.

Rijeka In Your Pocket. Draškovićeva 66, Zagreb. Croatia tel. (+385-1) 481 30 27, 481 10 70 fax (+385-1) 492 39 24 [email protected]

Croatian National Tourist Board, University of Rijeka archives, Luka Mjeda. Printed in. 1000 copies. This publication was prepared and published with the ...

poduzetnicke infrastrukture za razvoj njihovih poslovnih ideja. Prvi rijecki Start up inkubator je pilot projekt Grada Rijeke namijenjen studentima.

8 февр. 2021 г. ... Prostor RiHub-a na adresi Ivana Grohovca 1/A u Rijeci predaje se na korištenje ... realizaciju ideja, a Rijeka je postala bogatija za šest ...

14 сент. 2020 г. ... Rijeka zastupanog po ZOU D.Kovačić i J.Perković iz Rijeke i ostalih suvlasnika stambene zgrade u Rijeci, Creska 1, radi isplate iznosa od ...

Tuttavia, Rijeka vive intensamente anche sulla sua costa dove ci sono spiagge stupende e ben curate. Inoltre, sarà interessante.

16 февр. 2014 г. ... MJESTO / 2. PLACE. Vlasnik / Owner: HALPER DRAŽIĆ ŽELJKA (HR). Pasmina / Breed: DALMATINSKI PAS / DALMATIAN. Pasmina / Breed: BIGL / BEAGLE.

odrZanoj 15. svibnja 2014. godine, upitao je, obzirom da u Gradu Rijeci ima dosta ... naknadi troskova za rad odvjetnika sukladno vrijednosti predmeta spora ...

3 мая 2021 г. ... obavili smo reviziju godi5njih financijskih izvjestaja Druitva 3. MAJ Brodogradiliste d.d.,. Rijeka (Druitvo), koji obuhva6aju izvjestaj o ...

Lovranska vrata Stari grad 94, Lovran, tel. (+385-51). 29 10 50, [email protected], www.lovranskavrata. com. With a gorgeous position in the heart of ...

1 дек. 2020 г. ... prijedlogu parcelacije označene kao k.č. br. ... Sukladno Cjeniku Građevinskog zemljišta cijena zemljišta za nekretninu u I. zoni.

13 мая 2019 г. ... 2018 i u veljači, ožujku i travnju 2019. godine, ali za isti nije bilo ... obavljanje djelatnosti pod šifrom NKD 82.30 – Organizacija ...

programima informatičke edukacije socijalno isključenih skupina, web portal grada Rijeke kao one- stop-shop portal, kao i sudjelovanje u projektima ...

16 июн. 2015 г. ... Preskočiti rijeku: geostrateško značenje skela na rijeci Savi za knezove. Baboniće krajem 13. i početkom 14. stoljeća ...

16 мар. 2020 г. ... Prihvaća se Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za ... Slika 25 - logo projekta TEFCE. Slika 26 - logo projekta PROMEHS ...

1 февр. 2020 г. ... Program Rijeka, koraci i vrijeme posjetitelje upoznaje s važnim događanjima kroz posljednjih 116 godina burne ... Teatro Fenice. Dolac 13.

26 июн. 2018 г. ... Godine utvrđuje se djelatnost za poslovni prostor u Rijeci na adresi ... HP Hrvatska pošta d.d. iz Zagreba, Jurišićeva 13.

prigodnu prodaju cvijeća i svijeća. MATERIJAL IZRADILA: Branislava Dželajlija ... 2007. i 2008. godini na groblju Drenova prigodna prodaja cvijeća i svijeća.

Rijeka. • About the Polytechnic of Rijeka. – Vision and Mission. • STUDY PROGRAMMES ... culture, wellness ... RIJEKA. Approximately. 200.000 inhabitants ...

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka Restauracija muzejske građe PPMHP. 40.000,00. 2. Verica Jakovac.

Tabela 24: Sahrane u 2013. godini po vrstama grobnih mjesta. ... Ugovor je sklopljen sa zajednicom ponuditelja EKO-DIZEL j.d.o.o. KUTINA i B.I.L. Fažana u.

Deklešanec, Dropkovec, Gornja Rijeka, Kostanjevec Riječki, Štrigovec mj 1:5.000. 4.2. Fodrovec Riječki, Kolarec, Pofuki, Vukšinec Riječki mj 1:5.000.

O Č I T O V A N J E na Prijedlog zaključka o zaduženju ... Primjera radi broj posuda za komunalni otpad na 1.000 stanovnika na području gospodarenja otpadom ...

1 июл. 2020 г. ... 1045/9 površine 2.765 m2, vlasništvo TSI d.o.o. Rijeka. U cilju rješavanja imovinsko pravnih odnosa zemljište je potrebno otkupiti od Grada ...

9 мар. 2021 г. ... Grad Rijeka i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) sklopit će Dodatak 2. Ugovoru o prijenosu prava vlasništva, ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.