spektrofotometrija

Analitička definicija- opisuje poziciju unutar spektra. Svetlost (290-800nm): •Vidljivi deo spektra 380- 750 nm. •Ultraljubičasti (UV) deo spektra < 380 nm ...

Apsorpcijski spektar neke tvari ima jedan ili više apsorpcijskih maksimuma koji odgovaraju pojedinim prijelazima elektrona iz osnovnog u pobuđeno stanje.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.