spektrometrija

10 апр. 2014 г. ... Osnova Beer-Lambert-ov zakon. Predvsem UV/VIS. Beerov- Lambert-ov zakon: Delež absorbirane svetlobe je eksponentna funkcija.

MASNA SPEKTROMETRIJA. UČINKOVITA TEHNIKA ZA. IDENTIFIKACIJO SNOVI analiza ionov nastalih iz osnovne molekule. Page 2. MASNI SPEKTROMETER. Page 3 ...

16 мая 2013 г. ... SPEKTROMETRIJA MASA I KROMATOGRAFIJA nositelj: prof.dr.sc. P. Novak; šk.g. 2012/13. Spektrometrija masa (MS). P. Novak.

MASENA SPEKTROMETRIJA. Maseni spektar je linijski spektar: na ordinati je intenzitet signala izražen u procentima u odnosu na osnovni pik (100%).

Masna spektrometrija je glavna metoda za strukturno analizo kompleksnih proteinskih zmesi – določimo lahko strukturo molekul, izmerimo njihovo molekulsko ...

SIMS-Masena spektrometrija sa sekundarnim jonima. Analizatori: • Jonski trap-kvistor. • Orbitrap. • Jon ciklotron rezonancija - ICR i FT ICR.

29 мая 2015 г. ... 1969 Desorpcija poljem (FDI) ... 1974 Plazma desorpcija (PDI) ... Desorpcione metode jonizacije su: termalna jonizacija-DCI, desorpcija.

1983 Desorpcija laserom iz matrice (MALDI). Tanaka, Karas i. Hillenkamp. Istraživač. Doprinos. Nobelova nagrada. Thomson. 1897 otkriće elektrona i 1912 prvi.

Masna spektrometrija. UČINKOVITA TEHNIKA ZA. IDENTIFIKACIJO SNOVI opredelitev ionov nastalih iz osnovne molekule. MASNI SPEKTROMETER. MASNA SPEKTROMETRIJA.

5 нояб. 2009 г. ... Lokalne promjene u sastavu atm CO2 oko nuklearnih elektrana, ili prometnica,. Dnevni ciklus ugljika, utjecaj fosilnih goriva u.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.