tržaško vprašanje

ENODNEVNI POMLADNI IZLET NA TRŽAŠKO. V okviru letnega načrta TD Dobrepolje bomo v letu 2016 organizirali dva izleta: 16. aprila po poteh ustvarjanja Toneta ...

Leta 1948. ▸ Sovjeti popolnoma blokirajo z Berlin. ▸ 15 mesecev. ▸ Neuspešna(zračni most). 1. Berlinska kriza. Page 4. ▸ 23.5.1949 nastanek ZRN.

Zaratustrstvo ali zoroastrizem. Vero je utemeljil prerok stare Perzije okrog leta 600 pr. n. š.. Imenoval se je Zaratustro. Po njegovem prepričanju je bil ...

Narodno-politična usmeritev ter državnopravna stališča Jugoslovanske demokratske stranke ... Liberalna Narodno napredna stranka, katere razmah je.

“Dinarska Planina” is well seen ... the Balkan (Stara Planina or Hemus), Rhodopes and Di- ... On maps of this atlas figured both “Dinara Gora”.

Parsonsov strukturalni funkcionalizem . Po takih bolj ali manj uspešnih delegitimizacijah ortodoksnega družbenega konsenza je postmodernistom (zaenkrat) ...

Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 9 (2013): 111–126 ... derivat, prvi slovenski pravopis – Slovenski pravopis 1899 avtorja Frana Levca. Od.

na osnovi katere bo slednjo mogoče ločevati od drugih, njej sorodnih besedilnih kategorij, kot so smisel, pomen, relevanca, kohezija itd.,.

Lovgoi kai; e[rga: TUKIDID. IN VPRAŠANJE GOVOROV. Izvleček. Pričujoči članek opisuje vlogo govorov v Tukididovi Peloponeški vojni; povzema.

IVAN SCHWEGEL IN JADRANSKO VPRAŠANJE NA PARIŠKI MIROVNI KONFERENCI, 691–712 ... Šišić, F. (1920): Jadransko pitanje na konferenciji mira u Parizu.

če je legalizacija prostitucije najprimernejši način regulacije v Sloveniji. Ključne besede: prostitucija, seksualni delavci, regulacija, legalizacija.

Februarska buržoazno-demokratična revolucija v Rusiji je odprla nove per spektive revolucionarnemu boju. Najgloblje je dojel te spremembe Lenin v svojih.

poostrila prav po njeni osamosvojitvi. V Makedoniji etnični Albanci predstavljajo skoraj ... Postoječe političke prilike i međuetnički odnosi u. Makedoniji.

13 авг. 2002 г. ... Ključne besede: Banovina Slovenija, Jugoslovanska nacionalna stranka ... Drinska banovina (s sedežem v Sarajevu), Zetska banovina (s sedežem.

3 мар. 2014 г. ... Kafilerija KOTO, ki je pred leti povzročala znatne emisije smradu, je tudi na podlagi naših prizadevanj izvedla temeljito sanacijo in sicer ...

označena centralizem in partikularizem. Največja ovira pri vzpostavitvi takšnega sistema naj bi bila neenakomerna razvitost Jugoslavije, obenem pa tudi ...

UNIVERZA V LJUBLJANI. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Robert Kralj. Mentor: doc. dr. Branko Klun. Vprašanje znanosti in tehnike v filozofski misli Martina.

1 Slovensko Narodno vlado so sestavljali: predsednik Josip vitez Pogačnik (SLS) in člani dr ... Josip. Jerič: Narodni svet. Slovenci v desetletju 1918-1928, ...

12 мар. 2021 г. ... Odgovor na vprašanje državnega svetnika Tomaža Horvata. Zveza: Vaš dopis, št. 172-03-1/2021/3 z dne 24.2.2021. Na Ministrstvo za zdravje (v ...

Vsakoletnim lakotam zaostalo indijsko kmetijstvo ni kos. Obdelovalna ... Hindujska vera prepoveduje klati govedo, ki velja za sveto žival.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.