trijade

trijade ličnosti (makijavelizam, narcizam i psihopatija). Sudionici su ispunili Upitnik mračne trijade ličnosti, Upitnik ličnosti IPIP 50 i Upitnik ...

mračne trijade. Rezultati upućuju na veće vrednovanje hedonizma, postignuća, sigurnosti i dobrohotnosti kod žena te na izraženiji makijavelizam i ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za bolje iskustvo.